Mira Bhaindar Municipal Corporation

३१ जुलै २०२२ पर्यंत मालमत्ता कराचा संपूर्ण भरणा करा आणि मालमत्ता करावर ५%सूट मिळवा .(शासकीय कर वगळून )
Mira Bhaindar Municipal Corporation

एकूण ८ महिला कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पत्र देण्यात आले

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मिरा भाईंदर महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रसविका या पदावर कार्यरत असणाऱ्या एकूण ८ महिला कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिका आयुक्त दिलीप ढोले व उपायुक्त मारुती गायकवाड यांच्या उपस्थितीत

.