Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

शेवटचा बदल February 10th, 2023 at 06:33 am

लेखा खाते माहिती अधिकार अधिनियम

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
मे . गजानन construction व आशापूरा construction कंपनी यांच्या बिलाच्या तपशील बाबत पालिकेच्या बँक खात्याची माहिती मिळणे बाबत
गणेश उत्सव काळात शहरातील विविध ठिकाणी महापालिका प्रशासनातर्फे केलेल्या विविध आयोजनाबाबत आशापूरा construction कंपनी मार्फत झालेल्या बांधकामाची माहिती मिळणे बाबत
स्वच्छ भारत अभियान विषयी माहिती मिळणे बाबत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन झाल्याबाबतची माहिती मिळणे बाबत
सन २०१५-१६ ते २०१७-२०१८ पर्यंतच्या कालावधी मधील १७ मुद्यांची माहिती मिळणे बाबतलोकोपयोगी कामाच्या फंडा संदर्भात
बीपील लाभार्थ्यांच्या लाभाची माहिती मिळणे बाबत बांधकाम विभागाचे कंत्राटदार मे. मुस्कान एंटरप्रिझेस यांना अदा करण्यात आलेल्या देयकाबाबत
मिरा भाईंदर पालिकेस मिळणारे उत्पन्न व होणार खर्च याची माहिती मिळणे बाबत सन २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार करण्यात आलेली तरतूद तसेच एकूण खर्च शिल्लक रक्कम याबाबतची सविस्तर माहिती बाबत
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबतसैनिक सेक्युरिटी माहिती मिळणे बाबत
महापालिकेत कार्यरत सुरक्षा रक्षक Agency बाबतची सन २००९ ते आजमितीपर्यंतची माहिती मिळणे बाबत सन २०१७-१८ मधील दिलेल्या बिलांच्या सविस्तर माहिती बाबत
वैयक्तिक शौचालय अनुदान बाबतमे. गजानन CONSTRUCTION कंपनीची माहिती मिळणे बाबत
सेवानिवृत्ती वेतन कोणत्या महिन्यापासून लागू करण्यात आली बाबतची माहिती सफाई कामगार कल्याण व उन्नती निधी संदर्भात
आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती दि . १२-०७-२०११ ते दि . २४-०१-२०१३ ह्या काळात त्यांनी विकास करून एकूण किती कोटी रुपये बचत खात्यात एफ .डी . रूपात जमा होती याची माहिती मुख्यालयासह महापालिका मालमत्ताना सुरक्षा पुरवणाऱ्या खाजगी सुरक्षा रक्षक agency बाबत माहिती मिळणे बाबत
गार्डन विभागामध्ये झाड छाटणी करण्याकरिता उपयोगी होणारी शिडी गाडी ची माहिती सन २०१५-२०१६ व २०१६-१७ या दोन वर्षात एकूण किती निधी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग ने दिला याबाबत माहिती
सेव्हरेज विभागाच्या आर. ए . बिल बाबत माहितीमाहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत विभागाची माहिती मिळणे बाबत
जनजागृतीच्या संदर्भात पालिकेने केलेल्या खर्चाबाबत माहिती भुयारी गटार योजनेकरीता मिळालेले अनुदान व झालेला खर्च याची माहिती मिळणे बाबत
ठेकेदार म्हणून धारावी डेकोरेटर्स आणि शागीर्द डेकोरेटर्स बद्दल माहिती मिळणे बाबत कर्जबाबतची माहिती मिळणे बाबत
ठेकेदार म्हणून S .M . construction बद्दल माहिती मिळणे बाबत सन २०१६-१७ मधील बांधकाम विभागातील कामाचे देयकाबद्दल माहिती मिळणे बाबत
मोबाईल टॉवर बद्दल माहिती मिळणे बाबत रस्ते बांधणीच्या कामाची माहिती मिळणे बाबत
आपले सरकार पोर्टल वर आलेल्या तक्रारी व त्यांचे निराकरण बद्दल माहिती मिळणे बाबत ठेकेदारांना व इतर पार्ट्याना केलेल्या पेमेंट बद्दल
ट्रॅफिक वॉर्ड बाबतची माहिती मिळणे बाबत ठेकेदारांना दिलेल्या देयकांची माहिती मिळणे बाबत
सैनिक सेक्युरिटी माहिती मिळणे बाबत वेलंकनी तीर्थ मंदिर परिसरासाठी सुविधा पुरवण्यासाठी निधी
महापालिकेत कार्यरत खाजगी सुरक्षा रक्षक agency बाबत माहिती मिळणे बाबतभुयारी गटार योजनेकरीता मिळालेले अनुदान व झालेला खर्च याची माहिती मिळणे बाबत
मुख्यालयासह महापालिका मालमत्ताना सुरक्षा पुरवणाऱ्या खाजगी सुरक्षा रक्षक agency बाबत माहिती मिळणे बाबत सेव्हरेज विभागाच्या आर. ए . बिल बाबत माहिती
private ठेकेदार मेसर्स मीना कन्सल्टन्सी agency च्या सूचनेबाबत बाबत माहिती मिळणे बाबत मे . गजानन construction व आशापूरा construction कंपनी यांच्या बिलाच्या तपशील बाबत
नगरसेवकांना पुरविलेल्या फंडाबाबत ठेकेदारांना दिलेल्या देयकांची माहिती मिळणे बाबत
भुयारी गटार योजनेकरीता मिळालेले अनुदान व झालेला खर्च याची माहिती मिळणे बाबत सैनिक सेक्युरिटी माहिती मिळणे बाबत
सैनिक सेक्युरिटी माहिती मिळणे बाबमहापालिका सुरक्षा रक्षक ठेकेदारांना दरमहा देण्यात येणाऱ्या देयकाबद्दल
बीपील लाभार्थ्यांच्या लाभाची माहिती मिळणे बाबतभुयारी गटार योजनेकरीता मिळालेले अनुदान व झालेला खर्च याची माहिती मिळणे बाबत
सैनिक सेक्युरिटी माहिती मिळणे बाबतसैनिक सेक्युरिटी माहिती मिळणे बाब
गणेश उत्सव काळात शहरातील विविध ठिकाणी महापालिका प्रशासनातर्फे केलेल्या विविध आयोजनाबाबतसन २०१३ ते २०१७ या वित्तीय वर्षातील महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रशिक्षण बिलांबाबत
ठेकेदारांना व इतर पार्ट्याना केलेल्या पेमेंट बद्दल मार्च २०१३ ते आत्तापर्यंत संस्था, ठेकेदार यांना केलेल्या बिलांबाबत
नगर रचना विभागाची माहिती देण्याबाबत पालिकेला मिळालेल्या फंडाबाबत
एफ .डी संबंधित विकास निधी दैनंदिन साफ सफाई, गटार सफाई ,कचरा वाहतूक या कामाचे मासिक बिल व बिलासोबत कागद पत्रे मिळणे बाबत
महानगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वेतन बाबत पालिकेला मिळालेल्या फंडाबाबत
महानगर पालिकेतील ५३८ शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी किती निवृत्त झाले व किती कार्यरत आहेत त्या बाबतमहापालिका स्थापनेपासून पालिकेला मिळालेला निधी व पालिकेने घेतलेले कर्ज बाबत माहिती
केंद्र शासन व राज्य शासन कडून आलेल्या निधीच्या जमा खर्च तपशील बाबत सन २०१६-१७ मधील बांधकाम विभागातील कामाचे देयकाबद्दल माहिती मिळणे बाबत