Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल January 25th, 2022 at 06:30 am

निवडणूक माहिती अधिकार अधिनियम

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती २०१७-१८
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत २०१७-१८
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती देणे बाबद (किरण ए के 01)
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती देणे बाबद (किरण ए के 02)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मीरा भाईंदर महानगर पालिका २०१७ च्या निवडणुकीची माहिती २०१७-१८(भाग-१)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मीरा भाईंदर महानगर पालिका २०१७ च्या निवडणुकीची माहिती २०१७-१८(भाग-२ )
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत श्री अरविंद शेट्टी नगरसेवक ,प्रा.क्र. १२, यांची सर्व कागद पत्रे मिळणे बाबद

केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनिय 2005 अंतर्गत गुलाम नबी फारूकी

केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनिय 2005 अंतर्गत आबाजी नारायण सावंत

केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनिय 2005 अंतर्गत

केंद्र शासन महीतीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळणे बाबत. Publication of disclosure of specified information under sec 60A of Maharashtra municipal corporation act implemented by mbmc

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 60 अ नुसार माहिती प्रकट करणेबाबत.

केंद्र शासन महीतीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत माहिती मिळणे बाबत. Detail of public information officer in MBMC