Mira Bhaindar Municipal Corporation

३१ जुलै २०२२ पर्यंत मालमत्ता कराचा संपूर्ण भरणा करा आणि मालमत्ता करावर ५%सूट मिळवा .(शासकीय कर वगळून )
Mira Bhaindar Municipal Corporation

हनुमान नगर वाचनालय व अभ्यासिका

स्थापना वर्ष ०१ ऑक्टोबर २०१३ Address हनुमाननगर भाईंदर (पुर्व)

उपलब्ध वाचनसाहित्य :

साहित्य प्रकार Marathi Hindi Gujarati English Urdu एकुण
ग्रंथ 889 889
वृत्तपत्रे 3 1 1 1 6
साप्ताहीके 4 4
मासिके 1 1 1 3
दिवाळी अंक 11 11

मराठी साप्ताहिके :-

No. साप्ताहिके नाव
1 चित्रलेखा
2 लोकप्रभा
3 साप्ताहिक सकाळ

मराठी मासिके :-

No. मासिकाचे नाव
1 गृहशोभिका
2 गृहशोभा (हिंदी)
3 गृहशोभा (गुजराती)