Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल April 13th, 2022 at 09:45 am

Municipal Office Bearers

No.

सदस्याचेनांव

Designation

भ्रमणध्वनीक्र.

1

श्रीम. ज्योत्स्नाजालींदरहसनाळे

Mayor

9224207531

2

श्री. हसमुखमोहनलालगेहलोत

उपमहापौर / गटनेता, भारतीयजनतापार्टी

9820722786

3

श्री. राकेशरातिशचंद्रशाह

सभापती, स्थायीसमिती

9870099447

4

श्री. प्रशांतज्ञानदेवदळवी

सभागृहनेता

9867708777

5

श्री. धनेशपरशुरामपाटील

विरोधीपक्षनेता

9819224545

6

सौ. मिरादेवीरामलालयादव

सभापती, महिला व बालकल्याणसमिती

9224150148

7

सौ. विविताविवेकनाईक

उपसभापती, महिला व बालकल्याणसमिती

9930693628

8

डॉ. अग्रवालसुशीलगोपीकिशन

सभापती, प्रभागसमितीक्र. १

9892396201

9

श्री. पांडेयपंकजसुर्यमणि

सभापती, प्रभागसमितीक्र. २

9322223502

10

श्री. भोईरगणेशगजानन

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ३

9967836460

11

‍श्रीम. शिंदेरुपालीवसंत (मोदी)

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ४

8691985112

12

श्रीम. भावसारवंदनासंजय

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ५

9321036457

13

श्रीम. पाटीलअनिताजयवंत

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ६

9224425973

14

सभापती, परिवहनसमिती

15

श्रीम. निलमहरिश्चंद्रढवण

गटनेता –  शिवसेना

9892222433

16

श्री. जुबेरइनामदार

गटनेता –  काँग्रेसलोकशाहीआघाडी

9820318999