Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

शेवटचा बदल January 5th, 2023 at 10:51 am

School/Jr.College

No. School Name Medium Standard Principal Name Address Contact
1 Uttan Marathi School No.1 Marathi 1 to 3 Pratidnya Idekar Uttan, Motha Gaon, Bhaindar (W) ९७६९२१९०३६
2 Uttan Urdu School No.2 Urdu 1 to 7 Hasmtulla Shekh Uttan, Kadli padda, Bhaindar (w) 7666776293
3 Kajupada Marathi School No.3 Marathi 1 to 6 Nanda Kharat Kajupada, Thane Road ९८३३३७५१३९/ ९८२१५०००००
4 Kashi Marathi School No,4 Marathi 1 to 8 Malini Patil Kashi Gaon 9969181269
5 Kashi Urdu School No.5 Urdu 1 to 8 Ansar Masood Rehman Kashi Gaon 8099455478
6 Khari Marathi School No.6 Marathi 1 to 7 Krupal Varekar Tarlao Road, Bhaindar (E) 9004782563
7 Khari Gujrati School No. 7 Gujarati 1 to 7 Vaishali Paradkar Bhandar wadi School, Bhaindar (E) 9004885556
8 Goddev Marathi School No.8 Marathi 1 to 7 Jacklin Lopis Goddev Naka, Bhaindar (E) 8097763590
9 Ghodbhandar Marathi School No.9 Marathi 1 to 7 Jagruti Raut Goabhandar Goan, Miraroad 9930378481
10 Chene Marathi School No.10 Marathi 1 to 8 Vishwas Hire Chena Gaon ८०८७१८६६७५
11 Chouk Marathi School No. 11 Marathi 1 to 7 Vinay Laud Chauk Goan ९८३३८०१५३७
12 Dongarpali Marathi School No.12 Marathi 1 to 4 Purnima Mashroo Uttan Dongarpali ९९८७०७४८२०/ ९८९२६३८१२४
13 Navghar Marathi School No.13 Marathi 1 to 7 Sandhya Desai Navghar Goan, Bhaindar (E) 9004788995
14 Pednekar Pada Marathi School, No.14 Marathi 1 to 8 Manda Shine Pednekar Pada, Mira Road, (E) 9892592671
15 Bhandarwadi Marathi School. No. 15 Marathi 1 to 7 अंजली संखे Bhandarwadi, Navghar Road, Bhaindar (E) 9637142151
16 Bhaindar Marathi School No. 16 Marathi 1 to 7 Mamta Pimple Uttan Road, Bhaindar (W) 9890090779
17 Bhaindar Gujrati School No. 17 Gujarati 1 to 7 Rashmita Ladhani Uttan Road, Bhaindar (W) 9892228874
18 Bhaindar Hindi School No. 18 Hindi 1 to 7 Kailashnath Mali Uttan Road, Bhaindar (W) 9004598838
at Mashachapada Marathi School No. 19 Marathi 1 to 8 Sandip Shinde Masachapada, Mira Gaothan 9224593598
२० Mire Marathi School No. 20 Marathi 1 to 7 Jayshree Parkhe Mira Goan 8356950267
21 Miraroad Gujrati School No. 21 Gujarati 1 to 5 Lata Dhodia Mira Road (E) ९९६९३८८७२४
२२ Murdha Marathi School No. 22 Marathi 1 to 7 Raju Vasave Uttan Road, Bhaindar (W) 8655458102
23 Murdha Marathi School No. 23 Gujarati 1 to 3 Sandhya Chonkar Uttan Road, Bhaindar (W) ९८६९१६२०७८
24 Morva Marathi School No. 24 Marathi 1 to 7 Sahebrao Ahire Uttan Road, Bhaindar (W) 9224241677
25 Rai Marathi School No. 25 Marathi 1 to 7 Shradha Jadiyar Uttan Road, Bhaindar (W) 9867120820
26 Rai Gujrati School No. 26 Gujarati 1 to 5 Anuradha Kapdiya Uttan Road, Bhaindar (W) ९९८७६३७७१६
27 Reti Bandar Marathi School No. 27 Marathi 1 to 3 Pradnya Madye Goadbandar, Retibandar Gaon 8275315986
28 Varsova Marathi School No.28 Marathi 1 to 6 Santosh Kamble Varsova Goan, Mumbai Highway 9029737645
29 Navghar Hindi School No. 29 Hindi 1 to 7 Lueija Dabre Navghar Goan, Bhaindar (E) 9975710939
30 Bhaindar Hindi School No. 30 Hindi 1 to 7 Sunita Arora Uttan Road, Bhaindar (W) 7977040796
31 Bhaindar Urdu School No. 31 Urdu 1 to 8 Danish Shekh Uttan Road, Bhaindar (W) 9768425720
32 Mire Urdu School No. 32 Urdu 1 to 8 Eikbal Shekh Mira Goan 9172207108
33 Murdha Hindi School No. 33 Hindi 1 to 7 Manohar Singh Murdha, Uttan Road, Bhaindar (W) ९७६९५०४९८८
34 Mira Road Urdu School No. 34 Urdu 1 to 8 Tohib Shekh Mira Road 8668378339
35 Dachkul Pada School No. 35 Marathi 1 to 3 Sanjana Amberkar Dachkul Pada, Kashimira 9029551460
36 Bhandarwadi School No. 36 Hindi 1 to 7 Jaiprakash Singh Bhandarwadi, Bhaindar (E) 9869709334
No. School Name Medium Standard Principal Name Address Contact
1 Aadharsh Vidya Mandir Rai Marathi 1 to 4 Harshada Mhatre Rai २८१९०९२४
2 Belan Mauli Dongri Marathi 1 to 4 Dela Madam Dongri ९६१९००९८९२/ ९८८१७७४६०४
3 Sant Joseph Uttan Marathi 1 to 4 Alex Sir Uttan २८४५११५७
4 J. H. Poddar Hindi Hindi 1 to 4 Mrs. Shekhal Patil Bhaindar (W) २८१९७७००
5 J. H. Poddar Gujrati Gujarati 1 to 4 Mrs. Vimal Rothod Bhaindar (W) २८१९ २९९९
6 Divine Hem Hindi Hindi 1 to 7 Mr. Virendra Singh Bhaindar (E) २८१९९४२९
7 Ma. Bharti Hindi Hindi 1 to 7 Shukla Sir Bhaindar (E) २८१४५७४४ / ९३२१६०५३९२-
8 Anjuman Yatama Urdu Urdu 1 to 7 Mrs. Hhushnama Mira Road २८११३७८९
9 Gramin Vidyalay Mire Marathi 1 to 7 Raut Madam Mire ९७६६०९१८६७
10 NItyanand Dnyanprbhodhani Marathi Marathi 1 to 7 Mr. Yadav Mira Gaothan ९३२२६२०५३७२
11 NItyanand Dnyanprbhodhani Hindi Hindi 1 to 7 Mr. Yadav Mira Gaothan ९८९२३०८०३९
12 Abhinav Marathi Marathi 1 to 4 Mr. Ajay Sir Goddev ९३२३९५७८५३
13 Abhinav Hindi Hindi 1 to 7 Mr. Ramesh Patil Goddev 29193688
14 Abhinav Gujrati Gujarati 1 to 4 Mr. Vaibhav Khit Goddev २८१४ ३०६२
15 Private Marathi Miraroad Marathi 1 to 4 Mr. Vijay Vaghmare Mira Road ८१०८८०८६४९
16 Bhartiya Hindi Hindi 1 to 7 Bhaindar (E) २८१६२५१४
17 Lokmanya Marathi Marathi 1 to 7 Mrs. Pravida Khamkar Navghar Naka २८१६१८२६
18 Amarjyoti Hindi Hindi 1 to 7 Mr. Dilip Dube Navghar Road २८१६२९७६/ ९५६१२४३००४
at Bhaindar Secandary Marathi 1 to 4 Mrs. Patil Bhaindar (W) २८१९२९१९
२० Saraswati Gujrati Kharigaon Gujarati 1 to 4 Khari Goan School close
No. School Name Medium Standard Principal Name Address Contact
1 Manjul Vidyamandir Hindi Primary Hindi 1 to 7 Bhaindar (W) २८१८८३२८
2 Manjul Vidyamandir Hindi Primary Gujrati 1 to 7 Bhaindar (W) २८१८८३२८
3 Adarshvidyaniketan Highschool Hindi 1 to 7 Virendra Singh

Saishradha Apt, Khari Goan, Bhaindar (E)
भाईंद(पूर्व)

२८१८४२१४ / ९३२३५९३८८२
4 Subodh Vidyalay Primary Marathi Marathi 1 to 4 श् Bhaindar (W) २८०४१७८२
5 Saraswai Vidyamandir Gujrati Gujrati 1 to 4 Neeta Parekh Mira Road (E) ९३२३१७७७६२/ २८११७६७२
6 Shardavidyalay Marathi Marathi 1 to 4 Bagal Sir Mira Road (E) २८१०७९६०/ ९९६७४६४०८१
7 Adarsh Vidyaniketan Marathi Marathi 1 to 4 Nilesh Kashi ९२२४२१४२१९/ ९०२९२८९०२७
8 Sai Vidyaniketan Marathi 1 to 4 Kamble Sir / Satish Penkar Pada ९२२१०२४४०५/ ९३२३०६४९६४
9 Royal Girls School Urdu 1 to 4 Akila Madam Srusthi, Mira road (E) २८४५९४००/ २८४५४६६०/
No. School Name Medium Standard Principal / Founder Address Contact
1 Balvidyalay English Primary School English 1 to 4 Smt. Gresy Madam Uttan, Bhaindar (E) ९०२२४८५०२० / २८४५००३०
2 Our Lady Of Nazreth Primary English School English 1 to 7 Bhaindar (W) 28185892
3 Disilva English Primary School English 1 to 7 Mr. Shashikant Shah Behind Vena Hotel, Bhaindar (W) २८१९०९२७
4 J. H. Poddar School English 1 to 4 Anthony Sir Shivsena Galli, Bhaindar (W) 28192999
5 Kamelight Covent School English 1 to 7 Mr. Rita N. Za Bhaindar (W) ३२५४३१११
6 Nirmala Niketan School English 1 to 7 Mrs. Zaveri Madam Bhaindar (W) २८१८४१७५
7 Rubina English School English 1 to 7 Swami Sir Bhaindar (W) २८१९१५९९
8 Mount Merry English School English 1 to 7 Mohan George Bhaindar (W) ९३२२०९४८२१
9 The Bishap Primary English School English 1 to 7 Swami Sir Bhaindar (W) ९८२१०६३७८२/ ३२५६२७७१
10 Saint Zeviar English School English 1 to 7 Agarwal 60 Feet Road, Bhaindar (W) ९८६७६०३९०८ / २८१२७०६१
11 New Light English School English 1 to 7 Bhaindar (W) २८१८०४२१
12 The Karneshnal English School English 1 to 5 Bhaindar (W) २८०४१७८२
13 Materls English School English 1 to 7 Mrs. Sushila SIngh Bhaindar (W) २८१८४०२०
14 Amcha Ghar School English 1 to 7 Smt. Nirmala Makhija Uttan, Bhaindar (E) ९८९२२७०७२९९२२०६३२०८९
15 Our Lady Of Velkani School English 1 to 7 Smt. Nirmala Makhija Bhaindar (W) 981914992
16 R. K. Memorial English School English 1 to 7 Mira Road (E) २८१७५९५८
17 R. K. English School English 1 to 7 Rathod Sir Bhaindar (E) २८०४८५८८/ २८०४३७००/ ९८१९८९७७२५
18 Indian Cambridge School English 1 to 7 Bhaindar (E) ५५७३५०८७/ ६५७३५०८७
at Rahul English School English 1 to 7 Santosh Sharma Bhaindar (E) २८१७१६५६/ २८१६४४४२ / ९३२०७६६९५९
२० St. Annes English School English 1 to 7 Mrs. Reena Mehta Bhaindar (E) ३२५८९०८५/ ३२९१३४८२
21 Sharda Vidyaniketan English School English 1 to 4 Bhaindar (E)
२२ Blossom English School English 1 to 7 Smt. Chaya Shinde Bhaindar (E) ९८९२९०१६३१ / २८१४३११७/ २८८३१८२
23 The Sarasvati English School English 1 to 4 Bhaindar (E) २८१९५८५२
24 Kansingh Badhrinath Naravat School Hindi 1 to 7 Bhaindar (E) २८१९४३५७/ ७६६६३२७४२१
25 Kansingh Badhrinath Naravat School English 1 to 7 Khyati Madam Bhaindar (E)
26 Sunrays English School English 1 to 7 Bhaindar (E) ९७०२०२४०५८/ २८१४१२१२
27 Devine Hem English School English 1 to 7 D. P. Singh Bhaindar (E) २८१९९४२९
28 Devine Hem Gujrati School Gujarati 1 to 7 D. P. Singh Bhaindar (E) २८१९९४२९
29 Payas Bird English School English 1 to 7 Divakar Jaynath Shukla Bhaindar (E)
30 Holy Cross English School English 1 to 7 James Pichat Bhaindar (E) २८१८३४४८/ ९३२१०८८१४२
31 Holy Cross English School English 1 to 7 Bhaindar (W)
32 In Front Jesus English School English 1 to 7 Rajendra Agarwal Bhaindar (E) ६५७३५०८७
33 Dew Drops English School English 1 to 7 Revti Daga Bhaindar (E) २८१९६८३३
34 Dew Drops Hindi School Hindi 1 to 7 Bhaindar (E) २८१९६८३३
35 Om Swami Vivekanand School Hindi 1 to 7 Singh Sir Bhaindar (E) २८०४४३९२
36 Om Swami Vivekanand School English 1 to 7 Singh Sir Bhaindar (E)
37 St. Elyse's English School English 1 to 7 Bhaindar (E) २८१९३५०९
38 Royal English Primary School English 1 to 7 Smt. Uma Shama Patil Bhaindar (E) २८१६१८२६
39 Amar Jyoti Vidya Mandir English School English 1 to 7 Bhaindar (E) २८१६२९७६
40 New Modern English School English 1 to 4 Bhaindar (E) २८१६२५६७/२८१६२५१४
41 New Cambridge English School English 1 to 7 Rajnarayan Pathak Bhaindar (E) ९२२४५२३०९९ / ८१६८८३० / ८१६९३८४
42 New Cambridge Hindi School Hindi 1 to 7 Bhaindar (E)
43 Father Joseph English School English 1 to 7 Sanjay Sir Bhaindar (E) २८१७१३९१ /२८१६८३१८ /२८१५११३३ /
९८६९८२९६९४
44 Jesus and Merry English School English 1 to 7 Bhaindar (E) ६४५०३१५७
45 Rahul Vidyaniketan Hindi School Hindi 1 to 7 Bhaindar (E) २८१६४४४२
४६ Mother Merry English School English 1 to 7 Pendekar Bhaindar (E) २८१७१६५६/२८१७०५३९/ ९८९२५२८८९५
४७ St. Fransis English School English 1 to 7 A. F. Pinto Bhaindar (E) २८१६८६४५/२८१६८६५५
४८ Mayekar Convent English School English 1 to 7 Rajnikant Mayekar Bhaindar (E) २८१७००९५
४९ Mother Terasa English School English 1 to 7 Ratin Datta Bhaindar (E) २८१४८१९८
५० Cattrall International English School English 1 to 7 Bhaindar (E)
५१ दि डिवाईन ईमेज इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 Bhaindar (E) 28161093
५२ साई बाबा हिंदी स्कूल Hindi 1 to 7 हेमंत सिंग Bhaindar (E) ९९२०५८१०१०
५३ होली ट्रिनिटी इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 जोसेफ रॉड्रीक्स Bhaindar (E) २८१४३०८१
५४ अवर लेडी ऑफ सरस्वती गुजराती स्कूल Gujarati 1 to 4 हेमा पांडे Bhaindar (E) २८१९५८५२
५५ अवर लेडी ऑफ सरस्वती हिंदी स्कूल Hindi 1 to 7 Bhaindar (E)
५६ अवर लेडी ऑफ सरस्वती इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 Bhaindar (E)
५७ आदर्श विद्यानिकेतन हायस्कूल English 1 to 7 केशरीनाथ म्हात्रे काशिगाव काशिमिरा
५८ पाम्स इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 Bhaindar (E) २८१६८४७९
५९ नॅशनल इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 दिनेश यादव Bhaindar (E) २८१८९५७७ / ९९३०००४५५५
६० नॅशनल हिंदी स्कूल Hindi 1 to 7 दिनेश यादव Bhaindar (E)
६१ सेंट सोल्जर पब्लिक इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 कनॅल साहब Bhaindar (E) २८१६१९०९
६२ अभिनव विद्यामंदिर इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 Mr. Prafull Patil Bhaindar (E) २८१९२३३९
६३ क्विन मेरीस इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 संतोश सर Bhaindar (E) २८१०१६९९ / २८१२१९३१/ ९३२०७६६९५०
६४ गोल्डन नेस्ट इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 किरण पटेल Mira Road (E)

स्वातीमॅडम-
९८३३१४३७०६/२८१०६२८३

६५ होली क्रॉस कॉन्व्हेंट इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 नितिन९८२२०७२७७९ Mira Road (E) २८१११९६४/२८१०१३३१
६६ सेंट लुईस इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्रीम. घंगाले मिले Mira Road (E)
६७ एन. एच. ऍकेडमी इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्री. मुझफफर हुसेन Mira Road (E) २८११३५६४
६८ सेंट हॅरिस इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्री. खान Mira Road (E) २८१०५३७६
६९ बानेगर इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 फारूक बानेगर नयानगर, मिरारोड २८५५३३८८/२८११२२८२
७० दि रॉयल प्राथमिक गुजराती स्कूल Gujarati 1 to 4 Mr. Raju Raval नयानगर, मिरारोड ९८६७१८५२३९
७१ दि रॉयल प्राथमिक इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 Mr. Raju Raval नयानगर, मिरारोड
७२ शांती नगर इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 श्री. शहा नयानगर, मिरारोड २८११५२८८
७३ सेंट ऍन्थोनि इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्री. बेग नयानगर, मिरारोड ९३२१४५०२५२/२८१०७५६१
७४ जि. एस. जांगिड इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 प्रज्ञा शेटटी नयानगर, मिरारोड २८१२२३५४
७५ सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्री. विजय कुमार नयानगर, मिरारोड २८१२६२१५/९३२२८९४१८४
७६ सेंट ज्युड्स इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 नयानगर, मिरारोड २८१०५८९४/९८२०९५०२८६
७७ सेंट ऍड्रुस इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 Anthony Sir नयानगर, मिरारोड २८१२२८९९
७८ होली फॅमिली डे इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्री. पींटो सर नयानगर, मिरारोड २८११७६५४
७९ Saint Zeviar English School English 1 to 4 चौधरी सर शांती पार्क, मिरारोड ९९८७२२६७१२/२८१२७०६१
८० रॉयल कॅब्रिज इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 Mira Road (E)
८१ R. K. English School English श् Rathod Sir Mira Road (E) ९८१९८९७७२५
८२ सेंट पॉल्स इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्री. अब्राहम सर नयानगर, मिरारोड ९८२०७३२८७९ / २८४५९१२५
८३ सेंट जोसेफ इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 वायलेट मॅडम सृष्टी, मिरारोड २८१३०७०२ / ९८१९०५२५५४
८४ रॉयल गर्ल्स इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 अकीला मॅडम सृष्टी, मिरारोड ९२२३९०२४०२
८५ रमाबेन कनकिया इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 श्रीम. कनाकिया रूपल Mira Road (E) 28119269
८६ सिबॉयसिस इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 Mira Road (E) २८११७८४२
८७ निरंजनलाल दालमिया इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 श्री. सुभ्रमन्यम सृष्टी, मिरारोड २८४५३७२७ / ९३२२२२४७८१
८८ साई विद्यानिकेतन इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 हरेश गावंड Penkar Pada २८४५२८७७
८९ सेंट मेरीस इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 चौधरी सर Provision २८४५५०८०
९० ट्रिनिटी इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 डीसोजा सर काशि मिरा

भरत सर – ९८९२५८७१००/
९८२१४९२८८/२८४५४१५०

९१ सेंट झेविअर हायस्कूल English 1 to 7 चौधरी सर काशि गाव, काशि मिरा २८४५५०८०
९२ बी.एम.एस. इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 सौ. अनिता नायर काशी २८४५७७५७
९३ कॉस्मोपॉलिटीन इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 निलम पाठक Mira Road (E) २८१००२४०/ २८१२६०२८
९४ इंडियन इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्री. आसिफ पटेल काशिमिरा २८११२४५१/ २८११८९५९/ २८११४७५४
९५ शारदा विद्याल इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 श्री. त्रिवेदी Mira Road (E) २८१०७९६०
९६ गुरू तेग बहादुर इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 प्रदिप सिंग Bhaindar (E) ९०२९१९७३६५ / ६५८०४६९१
९७ सेंट विल्सेंट डी पॉल इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 ममता मोराईस Bhaindar (W) २८१७२३५४ / ९३२२०१२३५३
९८ ए. पि. इंटरनॅशनल स्कूल English 1 to 7 श्री. आबिद पटेल सर मिरागाव २८४५८१५०/ २८११२२४४
९९ राजा शिवाजी विद्यालय स्कूल Marathi 1 to 4 केशव घरत घोडबदर ९८२१७७८४२६ / २८४५६०१९
१०० इक्रा उर्दू स्कूल Urdu 1 to 4 बेग सर Mira Road ९८६७८६२०६८
१०१ हॉली एंजलस इंग्लीश स्कूल English 1 to 7 जोसेफ सर Bhaindar (E) ९३२२८८३७६७ / ३२५०७२९६
१०२ जयंतदत्त हायस्कूल English 1 to 4 नरेंद्र पाटील Bhaindar (E) ३२९०६७१२
१०३ सेंट मदर तेरेसा स्कूल English 1 to 4 श्रीपत मोरे Mira Road (E) ९८१९१४५११८
१०४ स्वामी दयानंद स्कूल Marathi 1 to 4 श्री. डॉ. गुप्ता काशी गाव ९३२४७७९७४८
१०५ स्वामी दयानंद स्कूल Hindi 1 to 4 यादव सर काशी गाव ९५९४५३०५०२
१०६ स्वामी दयानंद स्कूल English 1 to 7
१०७ क्रिस्ट इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्री. राजा रॉय क्वीन्स पार्क, मिरा रोड
१०८ स्नेहलया अपंग शाळा मतीमंद 1 to 4 मिरा रोड
१०९ सेंट अग्नेश स्कूल English 1 to 4 अरूण राय नवघर रोड ९३२१०२५५२६ / ०२२८१४४८६९
११० रोजनील इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्रीम. डीमेलो Bhaindar (W) २८१९६७२५
१११ सेंट त्रिजा इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 नितीन ठाकूर मिरा रोड
११२ अवर लेडी ऑफ फातीमा इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 टेसा गलबाव मिरा रोड ९८९२५९५५३६
११३ रेलीवेंट पब्लीक स्कूल हिंदी स्कूल Hindi 1 to 7 श्री. दुबे सर मिरा रोड ९३२२७३६६३६ / ९३२२६५९४८९
११४ गोल्डन नेस्ट इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 श्री. भरत जैन गोल्डन नेस्ट, मिरा रोड
११५ वेदांत इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 ९३२४५५२९१९
११६

नुरजहाउर्दूस्कूल,
रेहानामॅडम-९९३०९०१४९९

Urdu 1 to 4 श्री. नुरजहा मॅडम नयानगर २८१०७५९६
११७ सेंट जॉन इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 डेव्हीड सर नयानगर, मिरारोड ९९३०३४१९९७/ ६५९२८०३५
११८ जॅक ऍण्ड जिल स्कूल English 1 to 7 ऍन्थोनी सर नवघर रोड
११९ पी. जी. व्होरा स्कूल English १ ते के. ओ. अन्थोनी मिरा रोड (पूर्व) २८११०८१९ / ९८१९१४०७२८
१२० ग्रेशियम इंग्लिश स्कूल English १ ली विरेंद्र दिवेदी

पूनमसागरकॉम्प्लेक्स,
Mira Road

२८१३०५५२ / ९८२०६८०७१७
१२१ ललीत विद्यानिकेतन Marathi 1 to 4 वसंत पाटील Bhaindar (E) २८०४५४८६
१२२ ऑक्सफोर्ट स्कूल English 1 to 4 संतोश शर्मा
१२३ नर्मदा मेमोरीअल स्कूल English 1 to 7 श्री. सुनिल जैन Bhaindar (E) ९८९२४४३२३१
१२४ आदर्श विद्यानिकेतन हायस्कूल English 1 to 4 अंजना माहेश्वरी साई श्रध्दा अपार्ट.,खारीगाव,
Bhaindar (E)
२८१८४२१४ / ९३२३५९३८८२
१२५ रॉयल इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 Uttan, Bhaindar (E)
१२६ रोझरी इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 कलवा सर Mira Road (E) ९९२००९३४०४
१२७ साई मंगलम स्कूल Hindi 1 to 7 आर.आर. यादव आशिष नयानगर, लोढा कॉम्प्लेक्स, मिरारोड. ९३२२८२५४९१ / २२९९३१२६
१२८ सेंट झेविअर्स स्कूल English 1 to 7 श्री. चौधरी सर काशीमिरा, माशाचापाडा रोड
१२९ दि डॉन बास्को इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 चंदन सिंग प्लेझेंट पार्क, मिरारोड (पूर्व) ३२९७९०६९ /९८२०२५३३५३ /२८११२२४४
१३० दि डॉन बास्को इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 कुनाल सर ९० फिट रोड, भाईंदर (प.) २८११२२४४
१३१ डॉन बास्को स्कूल English 1 to 7 राजेंद्र खीचा शांती पार्क, मिरारोड पूर्व २८१२२१७७
१३२ दि डॉन बास्को इंग्लिश स्कूल English 1 to 4 कुनाल सर शिवसेना गल्ली, भाईंदर (प) २८१४३८३०
१३३ डॉन बास्को पब्लीक इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 हेमंत सिंग विमल डेरी समोर, भाईंदर (पूर्व) २८०४१९४३
१३४ सेट डॉम्नीक सेविओ स्कूल English 1 to 7 बबलु माखर्जी हाटकेश, मिरा रोड (पूर्व) ९२२३९०१००६ / ६५४९१००६
१३५ ग्रेसीअस स्कूल English 1 to 5 ग्रेसीयस विमल डेरी जवळ, भाईंदर (पूर्व) ९८९२०५३११४
१३६ के.एस. मेहता स्कूल English 1 to 7 साई बाबानगर, मिरारोड 9867379379
१३७ शांतीबाई लालचंद पोरवाल इंग्रजी स्कूल English 1 to 7 Singh Sir ९० फुटी रोड, भाईंदर (प.) ९८६९३१५४४५ / २८१९२४६४
१३८ सेंट जॉन इंग्लीश स्कूल English 1 to 7 डॉ. गुप्ता काशिगाव २८४५८१३६ / ९३२१७०८८४१
१३९ ब्राईट इंटरनॅशनल English 1 to 7 पटेल प्रवीण मिरारोड पूर्व चेतना मॅडम-९३२२७७१३६०
१४० गुरूकुल हायस्कूल (प्राथ.) English १ ली ६० फुट रोड, भाईंदर (प.)
१४१ सेंट पिटर स्कूल English १ ली Bhaindar (E) ६९५६५८८७/ ९९६९६६६०६१
१४२ सेंट जोसफ स्कूल English १ ली Bhaindar (W)
१४३ सेंट जोरोम स्कूल ९२२४४७६७४३ English १ ली सिस्टर निशा काशिमिरा ९८६७०९२८६३
१४४ होली क्रॉस हायस्कूल English 1 to 7 Bhaindar (W)
१४५ साई मंगलम स्कूल English १ ते नयानगर, मिरारोड (पूर्व)
१४६ सेंट मदर तेरेसा स्कूल English 1 to 7 किरीट रमानी Mira Road (E) ९८३३२४४२७१
१४७ रेलिवेंट इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 दुबे सर दिपक हॉस्पीटल मागे, काशि मिरा रोड, मिरा रोड ९८९२७३७६३६
१४८ विद्यासागर इंटर नॅशनल स्कूल English 1 to 7 नवघर रोड, सरस्वती नगर, भाईंदर (पु)
१४९ शिखर इंटर नॅशनल स्कूल English 1 to 4 श्री. ब्रिजेश सिंग सेक्टर ४, शांतीनगर, मिरारोड ९३२२४२९३९३
१५० सेंट अगस्टीन स्कूल English 1 to 7 श्री. विनोद शर्मा दिपक हॉस्पीटल जवळ, सुभाष नगर, काशि मिरा रोड, मिरा रोड ९३२१२८८९७२
१५१ सेंट अड्रयुज स्कूल English 1 to 5 चौक गाव, चर्च
१५२ रेनबो इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 बी.पी. रोड, भाईंदर (पु)
१५३ पिन्याकल इंग्लिश स्कूल English 1 to 7 नयानगर, मजिद जवळ, मिरारोड (पुर्व)
१५४ एस. एम. पब्लिक स्कूल English 1 to 7 तलाव रोड, भाईंदर (पु)
१५५ राधाबेन प्रवणजीवन भाई स्कूल English 1 to 7 श्री. मिश्रा सर कनाकिया रोड, भाईंदर (पु) ९२२३३६७२२८
१५६ यु. एस. ओस्तवाल स्कूल English 1 to 7 श्री. ओस्तवाल सर जी.सी.सी. क्लब जवळ, हटकेश, मिरारोड
१५७ सेवन स्कॉर स्कुल English १ ते शेखर राणे शिपाई Mira Road (E) २८५५५०००/९८९२१४६६८६/९७६८३८३३०१
No. School Name Address College Head Contact
1 St. Joseph Junior College Uttan Ellexa Sera 9823118535
2 Our Lady of Nazreth Junior College of Smt. Gresy Madam 28185892
3 J. H. Poddar Junior College of Mr. Shashikant Shah 28192999
4 Our Lady of Velkani Junior College of Smt. Nirmala Makhija 981914992
5 Ma Bharti Junior College of Shukla Sir 9321605392
6 Blossom Junior College of Smt. Chaya Shinde 9892901631
7 Lokmanya Vidyalaya Bhaindar (E) Smt. Uma Shama Patil 28161826
8 S. N. College Bhaindar (E) Mr. Rohidas Patil 28046564
9 Royal College Mira Road Mr. Lakdawala Sir 28454660
10 Raval College Mira Road Mr. Raju Raval
11 K. S. Mehta Mira Road Mr. Mukesh Mehta 9867379379
12 Dyine Image Bhaindar (E) Mr. Pandya SIr 28161093
13 Rina Mehta College Bhaindar (W) Smt. Rina Mehta 28176264
14 Abhinav Junior College Bhaindar (E) Mr. Prafull Patil 29193688
15 Kankia College Mira Road Smt. Rupal Madam 28119269

This information is available only in Marathi language.