Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल October 19th, 2021 at 06:48 am

Video Gallery

दिनांक ८ ऑक्टोबर ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या विशेष लसीकरण मोहीम म्हणजेच “मिशन कवच कुंडल” उपक्रमास प्रोत्साहन देण्याचे मिरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांचे नागरिकांना आवाहन.