Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

शेवटचा बदल March 29th, 2022 at 07:00 am

प्रभाग कार्यालय क्र.०२ माहिती अधिकार अधिनियम

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अधिकृत आणि अनाधिकृत इमारतींची माहिती मिळणेबाबत सन २०१८-१९
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मिळकत विभागाची माहिती मिळणेबाबत 
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अनधिकृत बांधकामाची माहिती मिळणेबाबत 
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका मालमत्ता कर विभागातील माहिती मिळवणे बाबत
मिरा भाईंदर महानगर पालिकेमध्ये येत असलेल्या लोकोपयोगी कामाच्या फंडा संबंधात माहिती मिळणेबाबत 
केंद्र शासन माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अतिक्रमणे आणि त्यावर केलेली कारवाई बद्दल माहिती मिळणेबाबत 
मिरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्रातील शासकीय कामात अतिक्रमण हटविताना झालेल्या दाव्याबाबतची माहिती मिळणेबाबत
संसद, विधायक, महापौर, उपमहापौर, नगरसेवक, राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, पत्रकार, एन जी ओ , सामाजिक कार्यकर्त्यांमार्फत केलेल्या तक्रारींची माहिती मिळणेबाबत 
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्लाटिक आणि थर्माकॉल वर केलेली कारवाई आणि या संबंधित लोक आणि जप्तीची माहिती मिळणेबाबत
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-१)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-२)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-३)
>महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ६० अ नुसार माहिती प्रकट करणे बाबद ..(भाग-४)