Mira Bhaindar Municipal Corporation

Mira Bhaindar Municipal Corporation

National Emblem of India

Order


Department Title Date
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 विजय पार्क येथील कमानीची पुर्नबांधणी करणे. (सभागृह नेता स्वेच्छा निध 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 जम्मु कश्मिर बँकसमोरील जागेत आय लव मिरा भाईंदर नावे सेल्फी पॉईट बनवू 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 अंबर प्लाझा जवळील फुटपाथवर “ आय लव मिरा भाईंदर “ नावे सेल्फी पॉईट बनव 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) पुनम सागर मुस्लिम दफनभुमी मध्ये मानवी शरीर दफन करण्यासाठी भिंतीचे बांधकाम करुन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) गोकुळ व्हिलेज जी-2 एन मधल्या गेटवरुन शांतीनाथ दर्शन बिल्डींग पर्यत नविन गटार बनवू 28-01-2022
PWD मनीभद्र येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. 28-01-2022
PWD एस.व्ही.रोड येथील श्रीपाल इस्टेट मध्ये सी.सी. रस्ता बनवून गटार बनविणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पूर्व) सुर्यकिरण बिल्डींग ते कमलकुंज पयंर्त गटार बनविणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) येथिल डोंगरी कर कार्यालयाची पुर्नबांधणी करणे. 28-01-2022
PWD घोडबंदर Transit Camp येथे परिवहन विभागाच्या जुन्या बसेस व इतर साहित्य ठेवण्याकरीता दिलेल्या जागेस Wire Fencin 28-01-2022
PWD घोडबंदर आरक्षण क्र.326 A या जागेस पोलीस विभागाकरीता पत्र्याचे कुंपण करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) गोल्डन नेस्ट येथे आरक्षण क्र.214 या पत्र्याचे संरक्षण कुंपण करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व), मुन्शी कम्पाऊंड कोंथीबीर गल्ली येथे गटार बांधणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) येथील काशिगाव मराठी शाळा क्र. 4 व उर्दु क्र. 5 च्या दुरुस्ती आणि डागडुगी करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.08 मधील सिध्दीविनायक मार्ग येथे सतिश अपार्टमेंट ते शुभम अपार्टमेंट येथे सी.स 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) येथील मुख्य कार्यालयातील पार्किगमध्ये भांडार विभागासाठी रुम बांधणे व जनरेटसाठी शेड 28-01-2022