मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल डिसेंबर 6th, 2022 at 05:19 am

कोरोना अद्यावत माहिती

कोविड-19 अहवाल दिनांक: 05/12/2022

आज बरे झालेले रुग्ण

0

एकूण बरे झालेले रुग्ण

70721

आजचे बाधित रुग्ण

0

एकूण बाधित रुग्ण

72128

ऑनलाइन शहरी सेवा

MY MBMC APP द्वारे मालमत्ता कर भरणा
MY MBMC APP द्वारे पाणी पुरवठा कर भरणा

नागरिकांना इच्छित सेवेसाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणा, अर्जाचा मागोवा घेणे आदी बाबी घरबसल्या करता येणार आहेत.

आयुक्त

श्री. दिलीप ढोले
आयुक्त
संपर्क क्र. मो ८८७९७३६५५५
कार्यालय : ०२२-२८१९२८२८ EXT १२८/१२९
ई-मेल- commissioner@mbmc.gov.in
महापालिकेचे फेसबुक
महापालिकेचे ट्विटर

उपक्रम

क्विक लिंक्स