मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

शेवटचा बदल मार्च 24th, 2023 at 10:35 am

कोरोना अद्यावत माहिती

कोविड-19 अहवाल दिनांक: 23/03/2023

आज बरे झालेले रुग्ण

0

एकूण बरे झालेले रुग्ण

70725

आजचे बाधित रुग्ण

0

एकूण बाधित रुग्ण

72132

ऑनलाइन शहरी सेवा

MY MBMC APP द्वारे मालमत्ता कर भरणा
MY MBMC APP द्वारे पाणी पुरवठा कर भरणा

नागरिकांना इच्छित सेवेसाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणा, अर्जाचा मागोवा घेणे आदी बाबी घरबसल्या करता येणार आहेत.

आयुक्त

श्री. दिलीप ढोले
आयुक्त,मिरा भाईंदर महानगरपालिका
संपर्क क्र. मो ८८७९७३६५५५
कार्यालय : ०२२-२८१९२८२८ EXT १२८/१२९
ई-मेल- commissioner@mbmc.gov.in
महापालिकेचे फेसबुक
महापालिकेचे ट्विटर

उपक्रम

क्विक लिंक्स