मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 12th, 2022 at 05:37 am

कोरोना अद्यावत माहिती

कोविड-19 अहवाल दिनांक: 11/08/2022

आज बरे झालेले रुग्ण

31

एकूण बरे झालेले रुग्ण

69889

आजचे बाधित रुग्ण

23

एकूण बाधित रुग्ण

71452

ऑनलाइन शहरी सेवा

MY MBMC APP द्वारे मालमत्ता कर भरणा
MY MBMC APP द्वारे पाणी पुरवठा कर भरणा

नागरिकांना इच्छित सेवेसाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणा, अर्जाचा मागोवा घेणे आदी बाबी घरबसल्या करता येणार आहेत.

महापौर

श्रीमती. ज्योत्स्ना जालींदर हसनाळे
महापौर
संपर्क क्र. मो ९२२४२०७५३१
कार्यालय : ०२२-२८१९५९४९ EXT १३०
ई-मेल- mayor@mbmc.gov.in

उप-महापौर

श्री. हसमुख मोहनलाल गहलोत
उप-महापौर
संपर्क क्र. मो ९८२०७२२७८६
कार्यालय : ०२२-२८१९२९३१ EXT २११
ई-मेल- deputymayor.mbmc@gmail.com

आयुक्त

श्री. दिलीप ढोले
आयुक्त
संपर्क क्र. मो ८८७९७३६५५५
कार्यालय : ०२२-२८१९२८२८ EXT १२८/१२९
ई-मेल- commissioner@mbmc.gov.in
महापालिकेचे फेसबुक
महापालिकेचे ट्विटर

उपक्रम

क्विक लिंक्स