मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल जानेवारी 28th, 2022 at 04:27 am

कोरोना अद्यावत माहिती

कोविड-19 अहवाल दिनांक: 27/01/2022

आज बरे झालेले रुग्ण

317

एकूण बरे झालेले रुग्ण

66191

आजचे बाधित रुग्ण

78

एकूण बाधित रुग्ण

68543

ऑनलाइन शहरी सेवा

नागरिकांना कोणताही त्रास न होता ते आता त्यांचे बिल ऑनलाईन पद्धतीने पाहू किंवा भरू शकतात

नागरिकांना कोणताही त्रास न होता ते आता त्यांचे बिल ऑनलाईन पद्धतीने पाहू किंवा भरू शकतात

नागरिकांना इच्छित सेवेसाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणा, अर्जाचा मागोवा घेणे आदी बाबी घरबसल्या करता येणार आहेत.

महापौर

श्रीमती. ज्योत्स्ना जालींदर हसनाळे
महापौर
संपर्क क्र. मो ९२२४२०७५३१
कार्यालय : ०२२-२८१९५९४९ EXT १३०
ई-मेल- mayor@mbmc.gov.in

उप-महापौर

श्री. हसमुख मोहनलाल गहलोत
उप-महापौर
संपर्क क्र. मो ९८२०७२२७८६
कार्यालय : ०२२-२८१९२९३१ EXT २११
ई-मेल- deputymayor.mbmc@gmail.com

आयुक्त

श्री. दिलीप ढोले
आयुक्त
संपर्क क्र. मो ८८७९७३६५५५
कार्यालय : ०२२-२८१९२८२८ EXT १२८/१२९
ई-मेल- commissioner@mbmc.gov.in
छायाचित्रे गॅलरी
महापालिकेचे फेसबुक
महापालिकेचे ट्विटर

उपक्रम

क्विक लिंक्स