मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालयात संविधान दिनाचे औचित्य साधून शपथ ग्रहणाचा कार्यक्रम

दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मिरा भाईंदर महानगरपालिका मा. महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे व आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या उपस्थितीत मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात संविधान दिनाचे औचित्य साधून शपथ ग्रहणाचा कार्यक्रम संपन्न करण्यात आला.