मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 10th, 2021 at 10:30 am

महानगरपालिकेची माहिती

पाच ग्रामपंचायतीच्या एकत्रीत समावेशासह दि. १२ जून १९८५ रोजी मिरा भाईंदर नगरपालिकेची स्थापना झाली त्यानंतर २३ जानेवारी १९९० रोजी राईमुर्धे, डोंगरी, उत्तन व वर्सोवा या चार ग्रामपंचायतीचा समावेश झाला. या नगरपालिकेच्या सभोवताली दहिसर चेकनाक्यापासुन थेट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची वनराई, घोडबंदर किल्ला, वसईची खाडी, उत्तन, गोराई बिच असा एकुण ७९.४० चौ.कि.मी. एवढ्या क्षेत्रफळात निसर्ग सौंदर्याने संपन्न असलेले शहर म्हणजे मिरा भाईंदर शहर.

स्थापना दिनांक१२ जून १९८५
लोकसंख्यासन २०११ च्या जनगणनेनुसार ८,०९,३७८
क्षेत्रफळ७९.४० चौ. कि.मी
सरासरी वार्षिक पाऊस 
भौगोलिक परिस्थिती 
विभागीय कार्यालयांची संख्या 
महापालिका नगरसेवकएकुण ९५ सद्यस्थितीत ९४ (एक जागा रिक्त)
महापालिका कर्मचारी 
वास्तविक वार्षिक उत्पन्न-खर्च (२०१४-२०१५) 
१०महापालिका जकात पोस्ट 
११महापालिका बाजार 
१२महापालिका उद्याने 
१३नौकाविहार केंद्र 
१४पूर्व प्राथमिक शाळा 
 विद्यार्थी संख्या 
 शिक्षक 
 आया 
१५महापालिका प्राथमिक शाळा 
१६प्राथमिक शाळा शिक्षक 
१७प्राथमिक विद्यार्थी संख्या 
१८महापालिका कॉलेज 
१९विशेष शाळा 
२०मनपा दवाखाने / आरोग्य केंद्रे02, 09
२१महापालिका रस्ते लांबी 
२२महानगरपालिका मालमत्ता एकूण संख्या 
२३सरासरी पाणी वितरण (दररोज) 
२४मनपा अग्निशमन केंद्र3
२५एकूण बस मार्ग१३
२६महापालिका परिवहन – बस संख्या४७