मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 9th, 2021 at 02:59 pm

लेखापरिक्षण माहिती अधिकार अधिनियम

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील अंतर्गत लेखापरिक्षण विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील माहिती संदर्भात माहित अधिकारी ,सहाय्यक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय प्राधिकारी यांची तपशीलवार माहिती.

टिप : अधिक माहितीसाठी सोबत जोडण्यात आलेली पीडीएफ डाऊनलोड करा.

केंद्र शासन माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसारलेख परीक्षण विभाग कडील जानेवारी २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या रजिस्टर च्या छायांकित प्रति व अद्ययावत ठेवण्यात आलेल्या रजिस्टरची माहितीची मागणी .
प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्यलेखापरीक्षक मीरा भाईंदर महानगरपालिका यांचे समोरील माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम १९(१) अन्वये दाखल केलेले पहिले अपील .
 अपील (श्री गजानन म्हात्रे )(भिवंडीकर)
PRAVIN PERMAR
चंदन ठाकुर माहीती अधीकार
संतोष लोहकरे