मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 18th, 2022 at 10:48 am

सार्वजनिक बांधकाम / विद्युत विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२२-२३

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१९ – २०
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 1-15 (२०१९-२०२०)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 16-30 (२०१९-२०२०)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 31-45 (२०१९-२०२०)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 46-60 (२०१९-२०२०)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 61-63 (२०१९-२०२०)
 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती (२०१७-२०१८)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती (२०१६-२०१७)
13 मुद्दयांची माहिती
१३ मुद्यांची माहिती २०१९ – २०
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र. १ , मोर्वा गावातील सार्वजनिक रस्त्यांची माहिती मिळणेबाबत अपिल अर्ज 
MCGM मुंबई स्ट्रक्चरल लायसन्स जारी करणार्‍या प्राधिकरणाने आणि मुख्य कार्यकारी अभियंता इमारत प्रस्ताव विभागाद्वारे M/S OM VORA SOCIATES साठी जारी केलेल्या परवान्याची आणि प्रमाणपत्राची आवश्यक प्रमाणित प्रत मिळणेबाबत  अपिल अर्ज
MCGM मुंबई स्ट्रक्चरल लायसन्स जारी करणार्‍या प्राधिकरणाने  M/S OM VORA SOCIATES साठी जारी केलेल्या परवान्याची आणि प्रमाणपत्राची आवश्यक प्रमाणित प्रत मिळणेबाबत  अपिल अर्ज
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने भाईंदर येथे बनवलेल्या भुयारी मार्गासंबंधातील माहिती अपिल अर्ज
मिरा भाईंदर महानगरपालिका बांधकाम विभागाद्वारे मे. श्रीजी कंस्ट्रक्शन यांना सन १९९७-९८ ते सन २०१७-१८ या कालावधीत देण्यात आलेल्या विकास कामांच्या ठेक्याबाबत व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट याबद्दल माहिती मिळणेबाबत अपिल अर्ज
महानगपालिका क्षेत्रात सभागृह बांधणीकरिता बांधकाम विभागाने केलेल्या खर्चाबाबत अपिल अर्ज
MCGM मुंबई स्ट्रक्चरल लायसन्स जारी करणार्‍या प्राधिकरणाने आणि मुख्य कार्यकारी अभियंता इमारत प्रस्ताव विभागाद्वारे M/S OM VORA SOCIATES साठी जारी केलेल्या परवान्याची आणि प्रमाणपत्राची आवश्यक प्रमाणित प्रत मिळणेबाबत अपिल अर्ज
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सर्वे क्र. १२६(जुना), सर्वे क्र. ५० (नवीन) हिस्सा क्र. ०७ मधील जागेबद्दल माहिती मिळणेबाबत अपिल
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत सर्वे क्र. १२६(जुना), सर्वे क्र. ५० (नवीन) हिस्सा क्र. ०७ मधील जागेबद्दल माहिती मिळणेबाबत अपिल
आरक्षण क्र. २३५, रामभाऊ म्हाळगी उद्यानाबद्दल, सदर आरक्षण विकसित करतानाचे निविदा , नोंदवही आणि पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र सर्व कागदपत्रे सत्यप्रत मिळणेबाबत अपील अर्ज
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मेसर्स आशापूरा कंस्ट्रक्शन कंपनी बद्दल माहिती मिळणेबाबत अपिल अर्ज
मिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत मा. नगरसेविका, सौ. प्रभात पाटील यांच्या नगरसेवक निधी अंतर्गत करण्यात आलेल्या विकास कामाची माहिती मिळणेबाबत अपिल अर्ज
बांधकाम विभाग-अपील अर्ज
 जुनं २०१८ आर.टी. आय. अर्ज
मे २०१८ आर.टी. आय. अर्ज
एप्रिल २०१८ आर.टी. आय. अर्ज