मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 10th, 2021 at 01:48 pm

बांधकाम विभाग माहिती अधिकार अधिनियम

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती २०१९ – २०
1) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 1-15 (२०१९-२०२०)
2) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 16-30 (२०१९-२०२०)
3) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 31-45 (२०१९-२०२०)
4) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 46-60 (२०१९-२०२०)
5) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती 61-63 (२०१९-२०२०)
 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती (२०१७-२०१८)
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम४(१)(ब) अंतर्गत माहिती (२०१६-२०१७)
13 मुद्दयांची माहिती
१३ मुद्यांची माहिती २०१९ – २०
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
विलास म्हात्रे जून 2018 अपिल अर्ज (3)
अमित त्रिवेदी जून 2018 अपिल अर्ज
अमित त्रिवेदी जून 2018 अपिल अर्ज (3)
संतोष तिवारी मे 2018 अपिल अर्ज
बी. एल. अगरवाल मे 2018 अपिल अर्ज
प्रमोद सामंत मे 2018 अपिल अर्ज
अमित त्रिवेदी मे 2018 अपिल अर्ज (2)
श्री.दयानंद तोमा पालन एप्रिल 2018 अपिल
श्री.दयांनद तोमा पालन एप्रिल 2018 अपिल
मुस्तफा वणरा एप्रिल २०१८ अपील अर्ज
प्रेम यादव एप्रिल 2018 अपिल अर्ज
प्रेम यादव एप्रिल 2018 अपिल अर्ज (4)
प्रेम यादव एप्रिल 2018 अपिल अर्ज (3)
प्रेम यादव एप्रिल 2018 अपिल अर्ज (2)
प्रमोद सामंत एप्रिल 2018 अपिल अर्ज
छीतरमल गुप्ता एप्रिल 2018 अपिल अर्ज
बांधकाम विभाग-अपील अर्ज
 जुनं २०१८ आर.टी. आय. अर्ज
 मे २०१८ आर.टी. आय. अर्ज
 एप्रिल २०१८ आर.टी. आय. अर्ज