मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 17th, 2021 at 07:15 am

संपर्क

पत्ता : मिरा भाईंदर महानगरपालिका, इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,भाईंदर पश्चिम, मिरा भाईंदर , ठाणे महाराष्ट्र ४०१ १०१
दूरध्वनी: ०२२-२८१९ २८२८/ २८१९३०२८
टोल फ्री क्र.: १८०० २२४ ८४९
कार्यालय वेळ
  • सोमवार ते शुक्रवार ९.४५ ते ६.१५ ( शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद राहील)
  • लोकशाही दिन – प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी (सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी) वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२
  • नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ : – सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००
  • आयुक्तांना भेटण्याची वेळ : – मंगळवार व गुरुवार ( कार्यालयीन दिवशी) – सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००
Sr. No. Title Contact No.
1 मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय संपर्क क्र. 022-28192828 / 28193028 / 28181353
2 आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष 022-28117102/04
3 अग्निशमन विभाग कल्पना चावला भाईंदर (प.) 022-28197637 / 28041000 / 28041001
4 अग्निशमन विभाग – उत्तन, भाईंदर (प.) 022-28452002
5 अग्निशमन केंद्र 101
6 कोविड – १९ संपर्क क्रमांक बेड/ॲम्बुलन्स/शववाहिनी बुकिंग 022-28141516
7 Isolation Ward (पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय), भाईंदर (प) 022-28041048
8 कोवीड – 19 बाबत, रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र 1800 22 4849
9 सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज (सेप्टिक टॅंक, मलनिःसारण तक्रार) (टोल फ्री हेल्पलाईन) 144  20/08657906880
10 सागरी सुरक्षा 1093
11 अग्निशमन विभाग – सिल्व्हर पार्क, मिरा रोड 022-28553661
12 कोविंड – १९ नियंत्रण कक्ष 022-28042738
13 सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज (सेप्टिक टॅंक, मलनिःसारण तक्रार) (टोल फ्री हेल्पलाईन) 144  20/ 08657906880

अधिकारी / कर्मचारी नाव

भ्रमणध्वनीक्रमांक

प्रभाग कार्यालय क्र.1, :-  शुभम आर्केड, दुसरा मजला, मिरा हॉस्पीटलच्या शेजारी, डि मार्ट परिसर, भाईंदर (.)

श्री. संदिप निरगुडे, ऑनलाईन टॅक्स (मुख्यालय)

8433912068/ EXT-233

श्री.प्रभाकर म्हात्रे  प्र.प्रभाग अधिकारी -1

9892851180

श्री. वैभव कुलते, कनिष्ठ अभियंता

7304272868

श्रीम. लतिका शिंदे, कर निरीक्षक

8898230518

श्री. संजय पाटील, कर निरीक्षक

8422811365

 

प्रभाग कार्यालय क्र. 2.

नगरभवन, मांडली तलाव, भाईंदर(.)

28144050

श्रीम. प्रियंका भोसले- प्रभाग अधिकारी -2

7972539718

श्री. दुर्गेदास अहिरे,कनिष्ठ अभियंता

8850499493

श्रीम.अक्षदा बाबर – कर निरीक्षक

8433912066

 

प्रभाग कार्यालय क्र. 3

खारी तलाव रोड, मराठी शाळा क्र.6, दुसरा मजला भाईंदर (पूर्व).

28162376\28186223

श्री. दामोदर संखे, प्रभाग अधिकारी -3

9764478031

श्री. संजय सोनी ,कनिष्ठ अभियंता

9921158807

श्री. राजेंद्र राऊत, कर निरीक्षक

9892693575

श्रीम. ऋतुजा पिंपळे, कर निरीक्षक

8433911979

 

प्रभाग कार्यालय क्र. 4

स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड एनक्लेव,  कनाकिया रोड, मिरारोड (पूर्व).

28113101

श्रीम. कांचन गायकवाड, प्रभाग अधिकारी -4

9404696560

7श्री. योगेश भोईर, कनिष्ठ अभियंता

8097523884

श्री. संपत मदवान, कर निरीक्षक

8356998360

 

श्री. नरेंद्र डोंगरे, कर निरीक्षक

8652016699

प्रभाग कार्यालय क्र. 5

पुनम सागर कॉ., इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, तळमजला, मिरारोड(पूर्व).

28123409/ 28103101

 

 

श्री. चंद्रकांत बोरसे, प्रभाग अधिकारी -5

8422811314

श्री. सुदर्शन काळे, कनिष्ठ अभियंता

8600870084

श्री. विवेकानंद भोईर, कर निरीक्षक

9821251617

 

प्रभाग कार्यालय क्र. 6

सुरी स्वरजी भवन से-5, शांती गार्डन, रामनगर,

मिरारोड (पूर्व).

28456103

श्री. स्वप्निल सांवत, प्रभाग अधिकारी -6

8422811401

श्री आनंद गबाळे, कर विभाग

9820727089

श्री. शशिकांत पाटील, कर निरीक्षक

9867087719

 

प्रभाग समिती सभापती

श्रीम. नयना म्हात्रे (मा. सभापती) क्र.1

 

9833058826

श्री. पंकज पांडेय (मा.सभापती) क्र.2

28144051

9322223502

श्री. गणेश शेट्टी (मा. सभापती) क्र.3

28174707

9323190702

श्रीम. डॉ. प्रिती पाटील (मा. सभापती) क्र.4

28100151

9867044274

श्री. अनिल विराणी (मा. सभापती) क्र.5

28131101

9819842522

श्री. मोहन गोपाळ म्हात्रे (मा.सभापती) क्र.6

28456101

9819309424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यकार्यालय, विस्तारीत क्रमांक

तळमजला

दुरध्वनी कक्ष (टेलिफोन ऑपरेटर)

101/102

 

28192828

28193028

 

आपत्कालीन कक्ष

 

 

28117102

28117104

टोल फ्री नंबर

1800224849

वाहन चालक कक्ष  1

104

सिक्युरीटी (मुख्यगेट) 2

106

मुख्य प्रवेशद्वार

105

मुख्यगेट (आवकजावक विभाग)

103

28166225

श्रीम. निलम ढवण (गटनेता)

201

 

9892222433

श्री.दिनेश जैन (परिवहन सभापती)

202

 

9821246550

स्वप्निल सावंत (प्र.उपायुक्त)

203

 

8422811401

कोविड पार्टल

204

 

 

श्री. सचिन बच्छाव (सार्वजनिक/ वैदयकिय विभाग)

207

 

8652116321

वॉर रुम

208

28141516

 

 

नागरी सुविधा केंद्र व संगणक विभाग

 सिस्टीम मॅनेजर,श्री. राज घरत

255

8422811399

संगणक विभाग कर्मचारी

258

जन्ममृत्यू नोंदणी – कर्मचारी वर्ग

275

कर विभाग, वसुली काउंटर

252

ऑनलाईन कर विभाग

233

पाणी पुरवठा, वसुली काउंटर

249

 

जनसंपर्क विभाग

प्र.जनसंपर्क अधिकारी,

श्री.राज घरत

28042223

8422811399

कर्मचारीवर्ग, श्री.जिंतेद्रकांबळे

230

 

8433911976

 

 

 

 

 

पहिला मजला

मा.अतिरिक्त आयुक्त

मा.श्री.संभाजी पानपट्टे

212

28190697

7738314777

स्वीय सहाय्यक श्री.सुनिल नेहे

143

 

 

पाणी पुरवठा विभाग

 

मा.कार्यकारी अभियंता श्री.सुरेश वाकोडे

107

8422811356

उपअभियंता श्री.किरण राठोड

210

8422811396

उप अभियंताश्री. शरद नानेगावंकर

234

8422811413

कनिष्ठ अभियंता श्री.प्रशांत जानकर

170

 

8422811224

कनिष्ठ अभियंता,श्रीम.प्रांजल कदम (प्रभाग क्र.1 व 2)

171

8422811460

कनिष्ठ अभियंताश्री.दिपक जाधव भाईंदर (पूर्व) ते कनकिया रोड पर्यंत

172

 

पथक क्र. 3

8422811449

कनिष्ठ अभियंता श्री. अरविंद पाटील (कनकिया काशी घोडबंदर चेणा)

173

8422811470

श्री.भुषण पाटील

174

श्री.विजय गायकवाड

108

श्री.अशोक सांवत

109

पाणी पुरवठा आवक जावक

175

पाणी पुरवठा संगणक कक्ष

256

पाणी पुरवठा वसुली कांऊटर (मु.)

249

J.N.N.U.R.M.अरिहंत टॉवर

28167673

 

 

 

कर विभाग

 कर निर्धारक व संकलक

 सहा. आयुक्त श्री.सुदाम गोडसे

     120

 

 

 

      8422811311 

उपकरनिर्धारक श्री.प्रभाकर म्हात्रे 

121

      9892851180

कर्मचारी वर्ग कर विभाग

125

कर विभाग /पे ॲण्ड पार्क विभाग

सहा.आयुक्त श्रीम.कविता बोरकर

कर विभाग /पे ॲण्ड् पार्क विभाग

125

— 

8422811370

 

परिवहन विभाग

श्री.दिलीप जगदाळे, उप-परिवहन व्यवस्थापक

28044958

8433961404

कर्मचारी वर्ग– श्री.दिनेश कानगुडे

8422811359

 

 

सामान्य प्रशासन विभाग

सहा.आयुक्तश्री.सुनिल यादव

8422811507

कर्मचारी वर्ग

136

 

उपायुक्त (परिवहन)

प्र.मा.श्री. स्वप्निल सांवत

8422811401

कर्मचारी वर्ग

136

 

विधी विभाग

श्रीम. सई वडके विधी अधिकारी

 213

28042224

9769753253

कर्मचारी वर्ग

223

 

सार्व.आरोग्य विभाग

श्री. सचिन बच्चाव, सहा.आयुक्त

9599513222

सहा.सार्व.आरोग्य अधिकारी,

श्री.राजकुमार कांबळे

115

8422811299

मुख्य आरोग्य निरीक्षक,

श्री. संदिप शिंदे

127

8422811291

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग,

श्री.प्रकाश पवार

317

8422811286

कर्मचारी वर्ग आरोग्य विभाग

117

 

पशुसंवर्धन विभाग

कर्मचारी वर्ग-श्री.मनोज कुमरे

138

9011518298

 

मा.विरोधी पक्ष्‍ा नेता

मा.श्री. प्रवीण पाटील

28152223

9867761689

स्विय सहाय्यक, श्री. पंढरीनाथ भासे

   132

8422811217

वैद्यकीय विभाग

मुख्य वैद्यकीय अधिकारीडॉ.प्रकाश जाधव

118

28199093

9930811123

क्षयरोग अधिकारीडॉ. बालनाथ चकोर

236

8422811233

नोडल अधिकारी कोविड हॉस्पीटल – डॉ.प्रमोद पडवळ

9653111607

आर.सी.एच. विभागप्रमुख,

डॉ. अजंली पाटील

218

8422811235

शहर कार्यक्रम व्यवस्थापक, आदिती वसईकर

237

कर्मचारी वर्ग- श्रीम. पुनम रेड्डी

श्रीम. रेश्मा शेट्टी

116

7738365038/

8422811456

समाज विकास विभाग

समाज विकास अधिकारी –     श्रीम. दिपाली जोशी

289

 

8422811411

कर्मचारी वर्ग, श्रीम.वर्षा तांबे

(दिव्यांग कल्याण योजना)

389

9930928860

कर्मचारी वर्ग-श्रीम.रुपाली कदम

(राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान)

189

9175161144

 

महिला व बालकल्याण विभाग

महिला व बालकल्याण सभापती श्रीम. वंदना पाटील

113

9224334445

महिला व बालकल्याण उप-सभापती श्रीम. सुनिता भेाईर

 

260

9987518848

श्रीम.चारुशिला खरपडे-विभाग प्रमुख

8422811377

कर्मचारी वर्ग

126

दुसरा मजला

मा.आयुक्त सो. दालन

मा.आयुक्त सो.श्री. दिलीप ढोले

28192828

8879736555

स्विय सहाय्यक श्री.महेश भोसले

128

28193028

स्विय सहाय्य्क, श्री. भरत सोनारे

8850649660

मा.आयुक्त कक्षाबाहेर कर्मचारी वर्ग

129

 

मा.महापौर दालन

मा.महापौर श्रीम. जोत्स्ना हसनाळे

9224207531

मा.महापौर स्वीय सहाय्यक श्री. प्रशांत पाटील

130

28195949

8422811221

 

मा.उपमहापौर दालन

मा.उप-महापौर श्री.हसमुख गेहलोत

9820722786

स्वीय सहाय्यक श्री विनोद सामंत,

211

28192931

8657422944

 

मा.सभापती, स्थायी समिती

मा.सभापती, स्थायी समिती

श्री. राकेश शाह    

28145985

9870099447

स्विय सहाय्यक श्री.अशोक टोपले

240

7738118833

 

मा.सभागृह नेता

मा.श्री.प्रशांत दळवी– सभागृह नेता

135

28148899

9867708777

स्विय सहाय्यक श्री. जयेश पाटील

232

8433961405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तिसरा मजला

अति.आयुक्त (मु.) दालन

मा.अति.आयुक्त श्री.विजयकुमार म्हसाळ

28193081

9004774401

स्वीय सहाय्यक श्री. अनिश देसाई

301

8433500324

 

उपायुक्त

मा. उपायुक्त श्री. अजित मुठे

28193087

8291808800

स्वीय सहाय्यक श्री. अनिश देसाई

228

8433500324

 

सचिव विभाग

श्री. वासुदेव शिरवळकर, नगर सचिव

123

28184924

8422811444

स्विय सहाय्यकश्री. कैलास म्हात्रे

165

9867077799

 

वाहन विभाग

श्री. सचिन बच्चाव-विभागप्रमुख

9599513222

कर्मचारी वर्ग

146

 

निवडणूक विभाग

श्री.कैलास शेवंते

166

8422811478

 

आपत्ती व्यवस्थापन / ई-टेंडरिंग विभाग

श्रीम.मनस्वी म्हात्रे

250

28181230

8433911144

 

आस्थापना विभाग

प्रशासकीय अधिकारी – श्री.सुनिल यादव

149

8422811507

कर्मचारी वर्ग

148/ 150

 

भांडार विभाग

भांडारपाल – श्री.सुनिल यादव

142

8422811507

कर्मचारी वर्ग

144

 

अतिक्रमण विभाग

विभागप्रमुख – श्री.नरेंद्रचव्हाण

246

842211370

चौथा मजला

बांधकाम विभाग

मा.शहर अभियंता,श्री.शिवाजी बारकुंड

221

8422811334

मा.कार्यकारी अभियंता, श्री.दिपक खांबित

155

8422811340

उपअभियंता,श्री. नितिन मुकणे

277

28196226

8422811350

प्र.उपअभियंता,श्री. यतिन जाधव

168

8422811360

कनिष्ठ अभियंता, श्री. सतिश तांडेल, प्र..क्र. 01

184

8433911180

कनिष्ठ अभियंता,श्री. चेतन म्हात्रे प्र..क्र. 03

181

 

 

8422811386

कनिष्ठ अभियंता,श्री

 

 

.भुपेश काकडे – प्र..क्र. 05

182

पथक क्र. 1

8422811324

कनिष्ठ अभियंता, श्री.प्रफुल वानखेडे,

प्र..क्र. 06

186

8422811308

श्री.उत्तम रणदिवे, कनिष्ठ अभियंता

8422811390

श्री. संदिप साळवे, कनिष्ठ अभियंता

8422811320

श्री.विनायक शिर्के, बांधकाम विभाग

214

श्री. संजय म्हात्रे, मिळकत विभाग

254

श्री. जितेश मोरे (आवकजावक)

216

बांधकाम विभाग संगणक कक्ष

215

 

अंतर्गत लेखा परिक्षण विभाग

मा. मुख्य लेखापरिक्षक

श्री. दिग्व‍िजय चव्हाण

141

9833537788

उपमुख्य लेखापरिक्षक

श्रीम.मंजिरी डिमेलो 

161

8422811222

सहा.लेखापरिक्षक –

श्रीम.चारुशिला खरपडे

158

8422811377

कर्मचारी वर्ग

133

 

 

 

मा.उपायुक्त (मु.) दालन

मा.उपायुक्त (मु.),श्री.मारुती गायकवाड

311

9767442424

स्विय सहाय्यक– श्री.रणजित गावडे

312

7977909124

 

लेखा विभाग

प्र.मा.मुख्य लेखाधिकारी

श्री. अजित कुलकर्णी

265

 

28183027

8422992699

लेखापाल– श्री.उत्तम तारमळे

8369910627

रोखपाल श्री. चंद्रकांत अहिरराव

159

8169705835

लेखा विभाग कर्मचारी वर्ग

262 / 263

 —

 

मा.उपायुक्त दालन

मा. उपायुक्त श्री. संजय शिंदे

261

9920407777

स्विय सहाय्यक– श्री.हर्षल संखे

162

9637005760

 

 

मा.उपायुक्त दालन

 

मा. उपायुक्त श्री. रवि पवार

119

9689931521

स्विय सहाय्यक– श्री.निखिल मेश्राम

 

8898514826

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जाहीरात विभाग

विभागप्रमुखश्री. संजय दोदे

8422811309

कर्मचारी वर्ग-किल्फर्ड परेरा

9892189293

 

नगरभवन

सहा.आयुक्त श्रीम.कविता बोरकर

28149042

8976643989

प्र.प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग – श्री.भरत सोनारे

8850649660

(नगरभवन व्यवस्थापक)

श्री.कैलाश शेवंते

8422811478

वाचनालय– सहा.आयुक्त- श्री.दिलीपजगदाळे

8433961404

वाचनालय श्रीम. यशोधरा शिंदे, नगरभवन, भाईंदर (.)

28044959

9870520126

श्री. संजयदोदे,- सहा.आयुक्तमिळकतविभाग

8422811309

 

वन व उदयान विभाग

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागश्री. हंसराज मेश्राम, भाईंदर (.)

28184553

8422811305

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागश्री. नागेश इरकर, मिरारोड

28103409

7045214234

श्री. राजेंद पांगल, कनिष्‍ठ अभियंता, वनविभाग

8422811455

 

परवाना विभाग

श्री. अविनाश जाधव-सहा.आयुक्त

8422811363

कर्मचारी- श्री. श्यामराव इंगोले

8422811361

 

सार्व.आरोग्य विभाग

 आरोग्य विभाग पुर्व

28048351

 आरोग्य विभाग पश्चिम

28042723

 

 

अग्निशमन विभाग

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

श्री. प्रकाश बोराडे

28041000

8422811204

अग्निशमन विभाग पश्चिम सबस्टेशन ऑफिसर

28197637

28041002

 

28041001

अग्निशमन विभाग कनकिया

28104101 28105101

अग्निशमन विभाग सिल्व्हर पार्क, मिरारोड

28553661

अग्निशमन विभाग महेश्वरी भवन,भाईंदर (.)

28041101

28041103

 

अग्निशमन विभागनवघर, भाईंदर (पु)

28192829

अग्निशमन विभाग- उत्तन, भाईंदर ()

28452002

 

वैद्यकीय विभाग

स्व.इंदिरा गांधी रुग्णालय,मिरारोड

28114611

स्व.इंदिरा गांधी रुग्णालय, टि.बी.सेक्श्न, मिरारोड

28108422

टेंबा हॉस्पिटल,पंडीत भिमसेन जोशी

28041048/28199330

टेंबा शवागृह

28149335

 

 

 

रुग्णवाहिका / शववाहिका

प्रभाग क्र.1, भाईंदर (.) मुख्यालय, वाहनचालक पुकले

28170196

8108219475

प्रभाग क्र.2,तलावरोड, भाईंदर (पूर्व.) खारीगांव,

28170197

प्रभाग क्र. 3, मिरारोड (पूर्व.) कनकिया

 

28110197

 

 

इंदिरा गांधी रुग्णालय, पुनमसागर

28110198

 

 

 

नगररचना विभाग

कनकिया (मिरारोड)

28121455

28108165

मा.सहा.संचालक, श्री.हेंमत ठाकुर

9967837578

मा.नगररचनाकार,- श्री.केशव शिंदे

9324361899

सर्व्हेअर,श्री. सुनिल म्हात्रे

8422811337

सर्व्हेअर, श्री. विनोद नाईक

8422811339

श्री. सचिन पवार, कनिष्ठ अभियंता

8422811345

श्री.सचिन पाटील, कनिष्ठ अभियंता

8422811330

श्री.विकास परब, कनिष्ठ अभियंता

8422811424

अनुरेखक,श्री. मंगेश करलाद

8433911102

विभागीय कर विभाग


मिरा कार्यालय, कर विभाग

28454021

काशि गाव कार्यालय, कर विभाग

28454023

उत्तन कार्यालय, कर विभाग

28452383

डोंगरी कार्यालय, कर विभाग

28452448

मुर्धा पश्चिम, कर विभाग

28144793

जहाँगीड कार्यालय, कर विभाग

28113101

पत्रकार कक्ष

28045782

 

विभागीय पाणी पुरवठा विभाग

अस्मीता पंपीग मिरारोड

28552272

एम.आय.डी.सी. पंपींग मिरा

28455893

पाण्याची टाकी फाटकरोड पुर्व

28195018

28175018

गोडदेव पाण्याची टाकी भाईंदरपुर्व

28144405

नवघर पाण्याची टाकी भाईंदरपुर्व

28174406

कमला पार्क पाण्याची टाकी भाईंदर पश्चिम

28044406

डोंगरी पाण्याची टाकी भाईंदर (.)

28452201

उत्तन पाण्याची टाकी भाईंदर(.)

28452202

अग्निशमन – भाईंदर(प.) 28041001, 28041002, 28197637,28041000
 अग्निशमन – मिरारोड  28553661
 अग्निशमन – उत्त्‍न  28452002
 आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष  28117102,28117104
 रुग्ण्‍वाहिका- मुख्यकार्यालय,भा(प.)  28170196
 रुग्ण्‍वाहिका- तलाव रोड, भा(पू.)  28170197
 रुग्ण्‍वाहिका- कनकिया, मिरारोड(पू.)  9892812161-भालचंद्र
 रुग्ण्‍वाहिका-इंदिरा गांधी रुग्णालय  28110198
 इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड  28114611
 टेंबा हॉस्पीटल, भा(प.)  28041048
 टेंबा शवागृह-भा(प.)  28149335
महानगरपालिका मुख्यालय (टेलिफोन ऑपरेटर)  28192828 /28193028 /28042738 28148407 /28161102 /28181353 28190331 /28190344/ 28190345
 आयुक्त दालन  28197635
 महापौर  28192005
 उप-महापौर  28040082/28192931
 स्थायी समिती सभापती  28145985
 सभागृह नेता  28148899
 विरोधी पक्ष नेता  28152223
 उप-आयुक्त (मुख्यालय)  28193087
 सचिव (मुख्यालय)  28184924
 बांधकाम विभाग  28040480
 नगररचना विभाग  28108165 / 28121455
 शिक्षण विभाग  28149042
 वाचनालय  28044959
 वन विभाग, मिरा रोड  28103409
अ.क्र. विभागाचे नाव ईमेल
1 मा. आयुक्त सो. commissioner@mbmc.gov.in
2 मा. अतिरिक्त आयुक्त 1 admc1@mbmc.gov.in
3 मा. अतिरिक्त आयुक्त 2 admc2@mbmc.gov.in
4 उपायुक्त (मु.) dmchq@mbmc.gov.in
5 उपायुक्त 2 dmc2@mbmc.gov.in
6 उपायुक्त 3 dmc3@mbmc.gov.in
7 उपायुक्त 4 dmc4@mbmc.gov.in
8 लेखा खाते account@mbmc.gov.in
9 अंतर्गत लेखापरीक्षण विभाग audit@mbmc.gov.in
10 सामान्य प्रशासन विभाग gad@mbmc.gov.in
11 आस्थापना विभाग establishment@mbmc.gov.in
12 जाहिरात विभाग advertise@mbmc.gov.in
13 जन्म मृत्यू विभाग birth.death@mbmc.gov.in
14 संगणक विभाग it@mbmc.gov.in
15 शिक्षण विभाग education@mbmc.gov.in
16 अग्निशमन सेवा fireservice@mbmc.gov.in
17 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण  विभाग garden@mbmc.gov.in
18 वैद्यकीय आरोग्य विभाग moh@mbmc.gov.in
19 माता प्रजनन व बाळ आरोग्य विभाग rch@mbmc.gov.in
20 राष्टीय क्षयरोग निर्मूळण कार्यक्रम rntcp@mbmc.gov.in
21 विधी विभाग law@mbmc.gov.in
22 वाचनालय विभाग library@mbmc.gov.in
23 परवाना विभाग licence@mbmc.gov.in
24 स्थानिक संस्था कर lbt@mbmc.gov.in
25 नगर सचिव विभाग nagarsachiv@mbmc.gov.in
26 पशु संवर्धन विभाग animalhusbandary@mbmc.gov.in
27 जन संपर्क pro@mbmc.gov.in
28 बांधकाम विभाग pwd@mbmc.gov.in
29 विदयुत विभाग electrical@mbmc.gov.in
30 मिळकत विभाग estate@mbmc.gov.in
31 झोपडपटटी पुनरवसन विभाग housing@mbmc.gov.in
32 टॅफीक विभाग traffic@mbmc.gov.in
33 महिला व बाल  कल्याण विभाग mahilabalkalyan@mbmc.gov.in
34 समाजविकास विभाग samajvikas@mbmc.gov.in
35 परिवहन उपक्रम transport@mbmc.gov.in
36 मालमत्ता  कर विभाग propertytax@mbmc.gov.in
37 पाणी पुरवठा कर विभाग watersupply@mbmc.gov.in
38 सार्वजनिक आरोग्य विभाग public.health@mbmc.gov.in
39 नगरचना विभाग tp@mbmc.gov.in
40 अतिक्रमण विभाग controller. encroachment@mbmc.gov.in
41 प्रभाग समिती क्र. 1 ward01@mbmc.gov.in
42 प्रभाग समिती क्र.2 ward02@mbmc.gov.in
43 प्रभाग समिती क्र. 3 ward03@mbmc.gov.in
44 प्रभाग समिती क्र. 4 ward04@mbmc.gov.in
45 प्रभाग समिती क्र. 5 ward05@mbmc.gov.in
46 प्रभाग समिती क्र. 6 ward06@mbmc.gov.in
47 आपत्ती व्यवस्थापन  विभाग dm@mbmc.gov.in
48 ई – निविदा विभाग etender@mbmc.gov.in
49 बाजार विभाग market@mbmc.gov.in
50 पे अँड पार्क विभाग paypark@mbmc.gov.in
51 पर्यावरण विभाग save.environs@mbmc.gov.in
52 भांडार विभाग store@mbmc.gov.in
53 वाहन विभाग vehicle@mbmc.gov.in
54 जनगणना विभाग census@mbmc.gov.in
55 निवडणूक विभाग election@mbmc.gov.in
56 घनकचरा प्रकल्प swm.project@mbmc.gov.in