मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 12th, 2022 at 04:55 am

संपर्क

पत्ता : मिरा भाईंदर महानगरपालिका, इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,भाईंदर पश्चिम, मिरा भाईंदर , ठाणे महाराष्ट्र ४०१ १०१
दूरध्वनी: ०२२-२८१९ २८२८/ २८१९३०२८
टोल फ्री क्र.: १८०० २२४ ८४९

कार्यालय वेळ

  • सोमवार ते शुक्रवार ९.४५ ते ६.१५ ( शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद राहील)
  • लोकशाही दिन – प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी (सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी) वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२
  • नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ : – सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००
  • आयुक्तांना भेटण्याची वेळ :  –
    मंगळवार व गुरुवार ( कार्यालयीन दिवशी)  –
    सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००

Sr. No.TitleContact No.
1मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय संपर्क क्र.022-28192828 / 28193028 / 28181353
2आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष022-28117102/04
3अग्निशमन विभाग कल्पना चावला भाईंदर (प.)022-28197637 / 28041000 / 28041001
4अग्निशमन विभाग – उत्तन, भाईंदर (प.)022-28452002
5अग्निशमन केंद्र101
6कोविड – १९ संपर्क क्रमांक बेड/ॲम्बुलन्स/शववाहिनी बुकिंग022-28141516
7 (पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय), भाईंदर (प)022-28041048
8कोवीड – 19 बाबत, रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र1800 22 4849
9सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज (सेप्टिक टॅंक, मलनिःसारण तक्रार) (टोल फ्री हेल्पलाईन)144  20/08657906880
10सागरी सुरक्षा1093
11अग्निशमन विभाग – सिल्व्हर पार्क, मिरा रोड022-28553661
   
मिरा भाईंदर महानगरपालिका संपर्क क्रमांक
अधिकारी / कर्मचारी नाव भ्रमणध्वनी क्रमांक
प्रभाग कार्यालय क्र.1, :-  शुभम आर्केड, दुसरा मजला, मिरा हॉस्पीटलच्या शेजारी, डि मार्ट परिसर, भाईंदर (प.) 28140002 9920057697
श्री. संदिप निरगुडे, ऑनलाईन टॅक्स (मुख्यालय) 8433912068/ EXT-233
श्री. सचिन बच्चाव – प्रभाग अधिकारी -1 9599513222
श्री. संजय सोनी, ठेका कनिष्ठ अभियंता-1 9921158807
श्री. संजय पाटील, कर निरीक्षक 8422811365
 
प्रभाग कार्यालय क्र. 2. नगरभवन, मांडली तलाव, भाईंदर(प.) 28144051 9167860021
श्री. हंसराज मेश्राम – प्र.प्रभाग अधिकारी -2 8422811305
श्री. योगेश भोईर, ठेका कनिष्ठ अभियंता-2 8097523884
श्रीम.अक्षदा बाबर – कर निरीक्षक          9867476338
 
प्रभाग कार्यालय क्र. 3 खारी तलाव रोड, मराठी शाळा क्र.6, दुसरा मजला भाईंदर (पूर्व). 28162376\ 28186223
श्री. प्रभाकर म्हात्रे, प्रभाग अधिकारी -3 9892851180
श्रीम.चंचल ठाकुर, ठेका कनिष्ठ अभियंता-3  
श्री. राजेंद्र राऊत, कर निरीक्षक 9892693575
श्रीम. ऋतुजा पिंपळे, कर निरीक्षक 8433911979
   
प्रभाग कार्यालय क्र. 4 स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड एनक्लेव,  कनाकिया रोड, मिरारोड (पूर्व). 28113101
श्रीम. कांचन गायकवाड, प्रभाग अधिकारी -4 9404696560
श्री. सुदर्शन काळे, ठेका कनिष्ठ अभियंता-4 8600870084
श्री. विकास शेळके, ठेका कनिष्ठ अभियंता-4  
   
श्री. संपत मदवान, कर निरीक्षक 8356998360\
श्री. नरेंद्र डोंगरे, कर निरीक्षक 8652016699
   
प्रभाग कार्यालय क्र. 5 पुनम सागर कॉ., इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, तळमजला, juमिरारोड(पूर्व). 28123409/ 28103101    
श्री. चंद्रकांत बोरसे, प्रभाग अधिकारी -5 8422811314
 श्री. वैभव पेडवी, कनिष्ठ अभियंता-5 8149970636
श्री. विवेकानंद भोईर, कर निरीक्षक 9821251617
 
प्रभाग कार्यालय क्र. 6 सुरी स्वरजी भवन से-5, शांती गार्डन, रामनगर मिरारोड (पूर्व). 28116103
श्री. योगेश गुणिजन , प्रभाग अधिकारी -6 9892302735
श्री. दुर्गेदास अहिरे, ठेका कनिष्ठ अभियंता-6 8850499493
श्री. शुभम पाटील, ठेका कनिष्ठ अभियंता-6  
श्री आनंद गबाळे, कर विभाग 9820727089
श्री. शशिकांत पाटील, कर निरीक्षक 9867087719
  मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्यकार्यालय, विस्तारीत क्रमांक तळमजला
दुरध्वनी कक्ष (टेलिफोन ऑपरेटर) 101/102   28192828 28193028  
आपत्कालीन कक्ष

  28117102 28117104 8657949715 टोल फ्री नंबर 1800224849  
वाहन चालक कक्ष  1 104
सिक्युरीटी (मुख्यगेट) 2 106
मुख्य प्रवेशद्वार 105
मुख्यगेट (आवकजावक विभाग) 103 28166225
वॉर रुम 208    
  नागरी सुविधा केंद्र व संगणक विभाग
 सिस्टीम मॅनेजर,श्री. राज घरत 255 8422811399
संगणक विभाग कर्मचारी 258
संगणक विभाग सर्विस सेंटर 251/253
संगणक विभाग सॉफ्टवेअर टेकनिकल 259
संगणक विभाग सर्व्हर रूम 266
जन्ममृत्यू नोंदणी – कर्मचारी वर्ग 275
कर विभाग, वसुली काउंटर 252
ऑनलाईन कर विभाग 233
पाणी पुरवठा, वसुली काउंटर 249
जन्ममृत्यू नोंदणी – कर्मचारी वर्ग 275
जनसंपर्क विभाग
श्री.राज घरत, प्र.जनसंपर्क अधिकारी 28042223 8422811399
श्री.जिंतेद्र कांबळे, कर्मचारी वर्ग 230   8433911976
  अतिक्रमण विभाग
विभागप्रमुख, सहा. आयुक्त  – श्री.नरेंद्र चव्हाण 246 842211370
  परिवहन विभाग
श्री.स्वप्निल सावंत, सहा.आयुक्त, उपव्यवस्थापक, परिवहन विभाग 8422811401
कर्मचारी वर्ग- श्री.दिनेश कानगुडे 8422811359
  भांडार विभाग
सहा. आयुक्त भांडारपाल – श्री.जगदिश भोपतराव 142 8422811226
कर्मचारी वर्ग 144  
वाहन विभाग
श्री. सचिन बच्चाव-विभागप्रमुख 9599513222
कर्मचारी वर्ग 146
पहिला मजला मा.अतिरिक्त आयुक्त
मा.श्री.संभाजी पानपट्टे
212 28190697 7738314777
स्वीय सहाय्यक श्री.सुनिल नेहे 143  
  पाणी पुरवठा विभाग
मा.अतिरिक्त शहर अभियंता श्री.सुरेश वाकोडे 107 8422811356
कार्यकारी अभियंता (मल:निस्सारण) श्री.किरण राठोड 210 8422811396
कार्यकारी अभियंताश्री. शरद नानेगावंकर (पाणीपुरवठा) 234 8422811413
कनिष्ठ अभियंता  – श्री.प्रशांत जानकर 170   8422811224
कनिष्ठ अभियंता,श्री. चेतन म्हात्रे (प्रभाग क्र.1 व 2) 171 8422811386
कनिष्ठ अभियंताश्री.दिपक जाधव भाईंदर (पूर्व) ते कनकिया रोड पर्यंत 172   8422811449
कनिष्ठ अभियंता -श्री. अरविंद पाटील (कनकिया काशी घोडबंदर चेणा) 173 8422811470
श्री.भुषण पाटील 174
श्री.विजय गायकवाड 108
श्री.अशोक सांवत 109
श्री. भरत सोनारे 110    
पाणी पुरवठा आवक जावक 175
पाणी पुरवठा संगणक कक्ष 256
पाणी पुरवठा वसुली कांऊटर (मु.) 249
J.N.N.U.R.M.अरिहंत टॉवर 28167673  
कर विभाग
 कर निर्धारक व संकलक  सहा. आयुक्त श्री.सुदाम गोडसे
     120
 
      8422811311 
कर्मचारी वर्ग कर विभाग 125
पे ॲण्ड पार्क विभाग
सहा.आयुक्त – श्रीम.प्रियंका भोसले 7972539718
पे ॲण्ड् पार्क विभाग 125 — 
  सामान्य प्रशासन विभाग
सहा.आयुक्त- श्री.सुनिल यादव 8422811507
कर्मचारी वर्ग 136
  विधी विभाग

श्रीम. सई वडके – विधी अधिकारी

 213 28042224 9769753253
कर्मचारी वर्ग 223
 सार्व.आरोग्य विभाग
श्री. सचिन बच्चाव, सहा.आयुक्त 9599513222
सहा.सार्व.आरोग्य अधिकारी, श्री.राजकुमार कांबळे 115 8422811299
मुख्य आरोग्य निरीक्षक, श्री. संदिप शिंदे 127 8422811291
घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, श्री.प्रकाश पवार 317 8422811286
कर्मचारी वर्ग आरोग्य विभाग 117
  पशुसंवर्धन विभाग
डॉ. विक्रम निराटले, पशुवैदयकीय अधिकारी 9819544642/ 8976835431
कर्मचारी वर्ग 138  
  समाज विकास विभाग
समाज विकास अधिकारी –     श्रीम. दिपाली जोशी 289   8422811411
कर्मचारी वर्ग (दिव्यांग कल्याण योजना) 389  
  महिला व बालकल्याण विभाग
महिला व बालकल्याण सभापती श्रीम. मीरादेवी यादव 113 9224150148
महिला व बालकल्याण उप-सभापती श्रीम. विविता नाईक   260 9930693628
श्रीम.चारुशिला खरपडे-विभाग प्रमुख 8422811377
कर्मचारी वर्ग 126
  दुसरा मजला मा.आयुक्त सो. दालन
मा.आयुक्त सो.श्री. दिलीप ढोले 28192828 8879736555
स्विय सहाय्यक श्री.महेश भोसले 128 28193028
मा.आयुक्त कक्षाबाहेर कर्मचारी वर्ग 129  
  तिसरा मजला अति.आयुक्त (मु.) दालन
मा.अति.आयुक्त – 28193081
स्वीय सहाय्यक श्री. अनिश देसाई 301 8433500324
  उपायुक्त
मा. उपायुक्त श्री. अजित मुठे 28193087 8291808800
स्वीय सहाय्यक – श्री. अनिश देसाई 228 8433500324
  सचिव विभाग
श्री. वासुदेव शिरवळकर, नगर सचिव 123 28184924 8422811444
स्विय सहाय्यक– श्री. कैलास म्हात्रे 165 9867077799
    निवडणूक विभाग
श्री.कैलास शेवंते 166 8422811478
  आपत्ती व्यवस्थापन / ई-टेंडरिंग विभाग
सिस्टीम ॲनालिस्ट श्रीम.मनस्वी म्हात्रे 250 28181230 8433911144
  आस्थापना विभाग
प्रशासकीय अधिकारी – श्री.सुनिल यादव 149 8422811507
कर्मचारी वर्ग 148/150    
  चौथा मजला बांधकाम विभाग
मा.शहर अभियंता, श्री.दिपक खांबित 155 8422811340
उपअभियंता,श्री. नितिन मुकणे 277 28196226 8422811350
प्र.उपअभियंता,श्री. यतिन जाधव 168 8422811360
कनिष्ठ अभियंता, श्री. सतिश तांडेल, प्र..क्र. 01 242 8433911180
कनिष्ठ अभियंता,श्री. राजेंद्र पांगल प्र..क्र. 03 181     8422811455
कनिष्ठ अभियंता,श्री. भुपेश काकडे – प्र..क्र. 05 182 पथक क्र. 1 8422811324
कनिष्ठ अभियंता, श्री.प्रफुल वानखेडे, प्र..क्र. 06 186 –      8422811308
श्री.उत्तम रणदिवे, कनिष्ठ अभियंता   8422811390
श्री. चेतन म्हात्रे, कनिष्ठ अभियंता     8422811386
श्री. संदिप साळवे, कनिष्ठ अभियंता 8422811320
श्री.विनायक शिर्के, बांधकाम विभाग 214
श्री. संजय म्हात्रे, मिळकत विभाग 254
श्री. जितेश मोरे (आवकजावक) 216
बांधकाम विभाग संगणक कक्ष 215
  अंतर्गत लेखा परिक्षण विभाग
मा. मुख्य लेखापरिक्षक 141
उपमुख्य लेखापरिक्षक श्रीम.मंजिरी डिमेलो  161 8422811222
सहा.लेखापरिक्षक – श्रीम.चारुशिला खरपडे 158 8422811377
कर्मचारी वर्ग 133
  मा.उपायुक्त (मु.) दालन
मा.उपायुक्त (मु.),श्री. मारुती गायकवाड 311   9767442424
स्विय सहाय्यक- श्री.रणजित गावडे 312 7977909124
लेखा विभाग
प्र.मा.मुख्य लेखाधिकारी श्री. अजित कुलकर्णी 265   28183027 8422992699
लेखापाल- श्री.उत्तम तारमळे 264 8369910627
रोखपाल – श्री. चंद्रकांत अहिरराव 159 8169705835
लेखा विभाग कर्मचारी वर्ग 262 / 263  —
मा.उपायुक्त दालन
मा. उपायुक्त श्री. संजय शिंदे 261 9920407777
स्विय सहाय्यक- श्री.हर्षल संखे 162 9637005760
  मा.उपायुक्त दालन  
मा. उपायुक्त श्री. रवि पवार 119 9689931521
स्विय सहाय्यक- श्री.निखिल मेश्राम 218 8898514826
  जाहीरात विभाग
विभागप्रमुखश्री. संजय दोदे 8422811309
कर्मचारी वर्ग  
  नगरभवन
सहा.आयुक्त – श्री. संजय दोदे 28149042 8422811309
(नगरभवन व्यवस्थापक) श्री.कैलाश शेवंते 8422811478
वाचनालय- सहा.आयुक्त- श्रीम. प्रियंका भोसले 7972539718
वाचनालय – श्रीम. यशोधरा शिंदे, नगरभवन, भाईंदर (.) 28044959 9870520126
श्री. संजय दोंदे,- सहा.आयुक्त- मिळकत विभाग व बाजार 8422811309
  वन व उदयान विभाग
श्री. कविता बोरकर, सहा. आयुक्त, उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग व पर्यावरण विभाग 8976643989
उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग– श्री. हंसराज मेश्राम, भाईंदर (.) 28184553 8422811305
उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभाग– श्री. नागेश इरकर, मिरारोड 28103409 7045214234
  वैद्यकीय विभाग
प्र.वैद्यकीय अधिकारी – डॉ. नंदकिशोर लहाने 28199093 8422811240
भारतरत्न इंदिरा गांधी रूग्णालय अधिक्षक- डॉ. प्रकाश जाधव     9930811123
क्षयरोग अधिकारी/ डास नियंत्रण अधिकारी – डॉ. बालनाथ चकोर   8422811233
NUHM/RCH विभाग – डॉ.प्रमोद पडवळ 9653111607
कोविड-19 विभागप्रमुख, डॉ. अजंली पाटील 8422811235
शहर कार्यक्रम व्यवस्थापक, आदिती वसईकर 8779066233
कर्मचारी वर्ग- श्रीम. पुनम रेड्डी श्रीम. रेश्मा शेट्टी   7738365038 8422811456
कर्मचारी वर्ग -श्री. फिरोज 9594407600 9768502103
कर्मचारी वर्ग -श्रीम. सविता 9960243781
     परवाना विभाग
श्री. अविनाश जाधव- सहा.आयुक्त 8422811363
कर्मचारी- श्री. श्यामराव इंगोले 8422811361
स्थानिक संस्था कर
श्रीम. प्रियंका भोसले-सहा.आयुक्त 28174080 7972539718
कर्मचारी- श्री. प्रसाद गोखले 8433911168
  सार्व.आरोग्य विभाग
 आरोग्य विभाग पुर्व 28048351
 आरोग्य विभाग पश्चिम 28042723
  अग्निशमन विभाग
मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री. प्रकाश बोराडे 28041000 9167860018 8422811204
अग्निशमन विभाग पश्चिम सबस्टेशन ऑफिसर 28197637 28041002   28041001
अग्निशमन विभाग कनकिया 28104101 28105101 8657949714
अग्निशमन विभाग सिल्व्हर पार्क, मिरारोड 28553661 9167860017
अग्निशमन विभाग महेश्वरी भवन,भाईंदर (.) 28041101 28041103  
अग्निशमन विभागनवघर, भाईंदर (पु) 28192829 8657906833 8657906833
अग्निशमन विभाग- उत्तन, भाईंदर () 28452002 8291370021      
वैद्यकीय विभाग
स्व.इंदिरा गांधी रुग्णालय,मिरारोड 28114611
स्व.इंदिरा गांधी रुग्णालय, टि.बी.सेक्श्न, मिरारोड 28108422
टेंबा हॉस्पिटल,पंडीत भिमसेन जोशी 28041048/28199330
टेंबा शवागृह 28149335
      रुग्णवाहिका / शववाहिका
प्रभाग क्र.1, भाईंदर (.) मुख्यालय, वाहनचालक पुकले 28170196 8108219475
प्रभाग क्र.2,तलावरोड, भाईंदर (पूर्व.) खारीगांव, 28170197
इंदिरा गांधी रुग्णालय, पुनमसागर 28110198
    नगररचना विभाग
कनकिया (मिरारोड) 28121455 28108165
मा.सहा.संचालक, श्री.हेंमत ठाकुर 9967837578
मा.नगररचनाकार,- श्री.केशव शिंदे 9324361899
सर्व्हेअर,श्री. सुनिल म्हात्रे 8422811337
सर्व्हेअर, श्री. विनोद नाईक 8422811339
श्री. सचिन पवार, कनिष्ठ अभियंता 8422811345
श्री.सचिन पाटील, कनिष्ठ अभियंता 8422811330
श्री.विकास परब, कनिष्ठ अभियंता 8422811424
अनुरेखक,श्री. मंगेश करलाद 8433911102
श्री. ढोके, लिपीक     9224425517
          विभागीय कर विभाग
  मिरा कार्यालय, कर विभाग 28454021
काशि गाव कार्यालय, कर विभाग 28454023
उत्तन कार्यालय, कर विभाग 28452383
डोंगरी कार्यालय, कर विभाग 28452448
मुर्धा पश्चिम, कर विभाग 28144793
जहाँगीड कार्यालय, कर विभाग 28113101
पत्रकार कक्ष 28045782
    विभागीय पाणी पुरवठा विभाग
अस्मीता पंपीग मिरारोड 28552272
एम.आय.डी.सी. पंपींग मिरा 28455893
पाण्याची टाकी फाटकरोड पुर्व 28195018 28175018
गोडदेव पाण्याची टाकी भाईंदरपुर्व 28144405
नवघर पाण्याची टाकी भाईंदरपुर्व 28174406
काशी गाव जलकुंभ   29452313  
कमला पार्क पाण्याची टाकी भाईंदर पश्चिम 28044406
डोंगरी पाण्याची टाकी भाईंदर (प.) 28452201
उत्तन पाण्याची टाकी भाईंदर(प.) 28452202
     

मिरा भाईंदर महानगरपालिका पदाधिकारी यादी

मा.महापौर दालन

मा.महापौर श्रीम. जोत्स्ना हसनाळे

9224207531

मा.महापौर स्वीय सहाय्यक श्री. प्रशांत पाटील

130

28195949

8422811221

 

मा.उपमहापौर दालन

मा.उप-महापौर श्री.हसमुख गेहलोत

9820722786

स्वीय सहाय्यक श्री विनोद सामंत,

211

28192931

9511763994

 

मा.सभापती, स्थायी समिती

मा.सभापती, स्थायी समिती

श्री. राकेश शाह    

28145985

9870099447

स्विय सहाय्यक श्री.अशोक टोपले

240

7738118833

 

मा.सभागृह नेता

मा.श्री.प्रशांत दळवी– सभागृह नेता

135

28148899

9867708777

स्विय सहाय्यक श्री. जयेश पाटील

232

8433961405

 

मा.विरोधी पक्ष नेता

मा.श्री. धनेश पाटील

28152223

9819224545

स्विय सहाय्यक, श्री. पंढरीनाथ भासे

   132

9892797068

प्रभाग समिती सभापती

डॉ. अग्रवाल सुशील गोपीकिशन (मा. सभापती) क्र.1

 

9892396201

श्री. पंकज पांडेय (मा.सभापती) क्र.2

28144051

9322223502

श्री. भोईर गणेश गजानन (मा. सभापती) क्र.3

28174707

9967836460

‍श्रीम. शिंदे रुपाली वसंत (मोदी)(मा. सभापती) क्र.4

28100151

8691985112

श्रीम. भावसार वंदना संजय (मा. सभापती) क्र.5

28131101

9321036457

श्रीम. पाटील अनिता जयवंत(मा.सभापती) क्र.6

28456101

9224425973

 

 

अग्निशमन – भाईंदर(प.) 28041001, 28041002, 28197637,28041000
 अग्निशमन – मिरारोड  28553661
 अग्निशमन – उत्त्‍न  28452002
 आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष  28117102,28117104
 रुग्ण्‍वाहिका- मुख्यकार्यालय,भा(प.)  28170196
 रुग्ण्‍वाहिका- तलाव रोड, भा(पू.)  28170197
 रुग्ण्‍वाहिका- कनकिया, मिरारोड(पू.)  9892812161-भालचंद्र
 रुग्ण्‍वाहिका-इंदिरा गांधी रुग्णालय  28110198
 इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड  28114611
 टेंबा हॉस्पीटल, भा(प.)  28041048
 टेंबा शवागृह-भा(प.)  28149335
महानगरपालिका मुख्यालय (टेलिफोन ऑपरेटर)  28192828 /28193028 /28042738 28148407 /28161102 /28181353 28190331 /28190344/ 28190345
 आयुक्त दालन  28197635
 महापौर  28192005
 उप-महापौर  28040082/28192931
 स्थायी समिती सभापती  28145985
 सभागृह नेता  28148899
 विरोधी पक्ष नेता  28152223
 उप-आयुक्त (मुख्यालय)  28193087
 सचिव (मुख्यालय)  28184924
 बांधकाम विभाग  28040480
 नगररचना विभाग  28108165 / 28121455
 शिक्षण विभाग  28149042
 वाचनालय  28044959
 वन विभाग, मिरा रोड  28103409
अ.क्र. विभागाचे नाव ईमेल
1 मा. आयुक्त सो. commissioner@mbmc.gov.in
2 मा. अतिरिक्त आयुक्त 1 admc1@mbmc.gov.in
3 मा. अतिरिक्त आयुक्त 2 admc2@mbmc.gov.in
4 उपायुक्त (मु.) dmchq@mbmc.gov.in
5 उपायुक्त 2 dmc2@mbmc.gov.in
6 उपायुक्त 3 dmc3@mbmc.gov.in
7 उपायुक्त 4 dmc4@mbmc.gov.in
8 लेखा खाते account@mbmc.gov.in
9 अंतर्गत लेखापरीक्षण विभाग audit@mbmc.gov.in
10 सामान्य प्रशासन विभाग gad@mbmc.gov.in
11 आस्थापना विभाग establishment@mbmc.gov.in
12 जाहिरात विभाग advertise@mbmc.gov.in
13 जन्म मृत्यू विभाग birth.death@mbmc.gov.in
14 संगणक विभाग it@mbmc.gov.in
15 शिक्षण विभाग education@mbmc.gov.in
16 अग्निशमन सेवा fireservice@mbmc.gov.in
17 उद्यान व वृक्षप्राधिकरण  विभाग garden@mbmc.gov.in
18 वैद्यकीय आरोग्य विभाग moh@mbmc.gov.in
19 माता प्रजनन व बाळ आरोग्य विभाग rch@mbmc.gov.in
20 राष्टीय क्षयरोग निर्मूळण कार्यक्रम rntcp@mbmc.gov.in
21 विधी विभाग law@mbmc.gov.in
22 वाचनालय विभाग library@mbmc.gov.in
23 परवाना विभाग licence@mbmc.gov.in
24 स्थानिक संस्था कर lbt@mbmc.gov.in
25 नगर सचिव विभाग nagarsachiv@mbmc.gov.in
26 पशु संवर्धन विभाग animalhusbandary@mbmc.gov.in
27 जन संपर्क pro@mbmc.gov.in
28 बांधकाम विभाग pwd@mbmc.gov.in
29 विदयुत विभाग electrical@mbmc.gov.in
30 मिळकत विभाग estate@mbmc.gov.in
31 झोपडपटटी पुनरवसन विभाग housing@mbmc.gov.in
32 टॅफीक विभाग traffic@mbmc.gov.in
33 महिला व बाल  कल्याण विभाग mahilabalkalyan@mbmc.gov.in
34 समाजविकास विभाग samajvikas@mbmc.gov.in
35 परिवहन उपक्रम transport@mbmc.gov.in
36 मालमत्ता  कर विभाग propertytax@mbmc.gov.in
37 पाणी पुरवठा कर विभाग watersupply@mbmc.gov.in
38 सार्वजनिक आरोग्य विभाग public.health@mbmc.gov.in
39 नगरचना विभाग tp@mbmc.gov.in
40 अतिक्रमण विभाग controller. encroachment@mbmc.gov.in
41 प्रभाग समिती क्र. 1 ward01@mbmc.gov.in
42 प्रभाग समिती क्र.2 ward02@mbmc.gov.in
43 प्रभाग समिती क्र. 3 ward03@mbmc.gov.in
44 प्रभाग समिती क्र. 4 ward04@mbmc.gov.in
45 प्रभाग समिती क्र. 5 ward05@mbmc.gov.in
46 प्रभाग समिती क्र. 6 ward06@mbmc.gov.in
47 आपत्ती व्यवस्थापन  विभाग dm@mbmc.gov.in
48 ई – निविदा विभाग etender@mbmc.gov.in
49 बाजार विभाग market@mbmc.gov.in
50 पे अँड पार्क विभाग paypark@mbmc.gov.in
51 पर्यावरण विभाग save.environs@mbmc.gov.in
52 भांडार विभाग store@mbmc.gov.in
53 वाहन विभाग vehicle@mbmc.gov.in
54 जनगणना विभाग census@mbmc.gov.in
55 निवडणूक विभाग election@mbmc.gov.in
56 घनकचरा प्रकल्प swm.project@mbmc.gov.in