मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑक्टोबर 13th, 2021 at 06:09 am

संपर्क

पत्ता :मिरा भाईंदर महानगरपालिका, इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,भाईंदर पश्चिम, मिरा भाईंदर , ठाणे महाराष्ट्र ४०१ १०१
दूरध्वनी:०२२-२८१९ २८२८/ २८१९३०२८
टोल फ्री क्र.:१८०० २२४ ८४९

कार्यालय वेळ

  • सोमवार ते शुक्रवार ९.४५ ते ६.१५ ( शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद राहील)
  • लोकशाही दिन – प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी (सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी) वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२
  • नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ : – सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००
  • आयुक्तांना भेटण्याची वेळ : – मंगळवार व गुरुवार ( कार्यालयीन दिवशी) – सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००
Sr. No. Title Contact No.
1 मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालय संपर्क क्र. 022-28192828 / 28193028 / 28181353
2 आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष 022-28117102/04
3 अग्निशमन विभाग कल्पना चावला भाईंदर (प.) 022-28197637 / 28041000 / 28041001
4 अग्निशमन विभाग – उत्तन, भाईंदर (प.) 022-28452002
5 अग्निशमन केंद्र 101
6 कोविड – १९ संपर्क क्रमांक बेड/ॲम्बुलन्स/शववाहिनी बुकिंग 022-28141516
7 Isolation Ward (पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय), भाईंदर (प) 022-28041048
8 कोवीड – 19 बाबत, रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र 1800 22 4849
9 सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज (सेप्टिक टॅंक, मलनिःसारण तक्रार) (टोल फ्री हेल्पलाईन) 144  20/08657906880
10 सागरी सुरक्षा 1093
11 अग्निशमन विभाग – सिल्व्हर पार्क, मिरा रोड 022-28553661
12 कोविंड – १९ नियंत्रण कक्ष 022-28042738
13 सफाईमित्र सुरक्षा चॅलेंज (सेप्टिक टॅंक, मलनिःसारण तक्रार) (टोल फ्री हेल्पलाईन) 144  20/ 08657906880
अग्निशमन – भाईंदर(प.) 28041001, 28041002, 28197637,28041000
 अग्निशमन – मिरारोड  28553661
 अग्निशमन – उत्त्‍न  28452002
 आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष  28117102,28117104
 रुग्ण्‍वाहिका- मुख्यकार्यालय,भा(प.)  28170196
 रुग्ण्‍वाहिका- तलाव रोड, भा(पू.)  28170197
 रुग्ण्‍वाहिका- कनकिया, मिरारोड(पू.)  9892812161-भालचंद्र
 रुग्ण्‍वाहिका-इंदिरा गांधी रुग्णालय  28110198
 इंदिरा गांधी रुग्णालय, मिरारोड  28114611
 टेंबा हॉस्पीटल, भा(प.)  28041048
 टेंबा शवागृह-भा(प.)  28149335
महानगरपालिका मुख्यालय (टेलिफोन ऑपरेटर)  28192828 /28193028 /28042738 28148407 /28161102 /28181353 28190331 /28190344/ 28190345
 आयुक्त दालन  28197635
 महापौर  28192005
 उप-महापौर  28040082/28192931
 स्थायी समिती सभापती  28145985
 सभागृह नेता  28148899
 विरोधी पक्ष नेता  28152223
 उप-आयुक्त (मुख्यालय)  28193087
 सचिव (मुख्यालय)  28184924
 बांधकाम विभाग  28040480
 नगररचना विभाग  28108165 / 28121455
 शिक्षण विभाग  28149042
 वाचनालय  28044959
 वन विभाग, मिरा रोड  28103409
 

अधिकारी / कर्मचारी नाव

भ्रमणध्वनी क्रमांक

प्रभाग कार्यालय क्र.1,

छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, दुसरा मजला,पोलीस चौकी जवळ, भाईंदर (.).

श्री. संदिप निरगुडे, ऑनलाईन टॅक्स (मुख्यालय) 8433912068/ EXT-233
श्री.प्रभाकर म्हात्रे  प्र.प्रभाग अधिकारी -1 9892851180
श्री. वैभव कुलते, कनिष्ठ अभियंता 7304272868
श्रीम. लतिका शिंदे, कर निरीक्षक 8433912062
श्री. संजय पाटील, कर निरीक्षक 8422811365
 

प्रभाग कार्यालय क्र. 2.

नगरभवन, मांडली तलाव, भाईंदर(.)

28144050
श्रीम. प्रियंका भोसले- प्रभाग अधिकारी -2 7972539718
श्री. दुर्गेदास अहिरे,कनिष्ठ अभियंता 8850499493
श्रीम.अक्षदा बाबर – कर निरीक्षक 8433912066
 

प्रभाग कार्यालय क्र. 3

खारी तलाव रोड, मराठी शाळा क्र.6, दुसरा मजला भाईंदर (पूर्व).

28162376\28186223
श्री. दामोदर संखे, प्रभाग अधिकारी -3 9764478031
श्री. संजय सोनी ,कनिष्ठ अभियंता 9921158807
श्री. राजेंद्र राऊत, कर निरीक्षक 9892693575
श्रीम. ऋतुजा पिंपळे, कर निरीक्षक 8433911979
 

प्रभाग कार्यालय क्र. 4

स्व. विलासराव देशमुख भवन, जांगीड एनक्लेव, कनाकिया रोड, मिरारोड (पूर्व).

28113101
श्रीम. कांचन गायकवाड, प्रभाग अधिकारी -4 9404696560
श्री. योगेश भोईर, कनिष्ठ अभियंता 8097523884
श्री. संपत मदवान, कर निरीक्षक 8356998360
श्री. नरेंद्र डोंगरे, कर निरीक्षक 8652016699

प्रभाग कार्यालय क्र. 5

पुनम सागर कॉ., इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, तळमजला, मिरारोड(पूर्व).

28123409/ 28103101

 

 

श्री. चंद्रकांत बोरसे, प्रभाग अधिकारी -5 8422811314
श्री. सुदर्शन काळे, कनिष्ठ अभियंता 8600870084
श्री. विवेकानंद भोईर, कर निरीक्षक 9821251617
 

प्रभाग कार्यालय क्र. 6

सुरी स्वरजी भवन से-5, शांती गार्डन, रामनगर, मिरारोड (पूर्व).

28456103
श्री. स्वप्निल सांवत, प्रभाग अधिकारी -6 8422811401
श्री आनंद गबाळे, कर विभाग 9820727089
श्री. शशिकांत पाटील, कर निरीक्षक 9867087719

प्रभाग समिती सभापती

श्रीम. वैशाली गजेंद्र रकवी (मा. सभापती) क्र.1 28198413 8454967000
श्रीम.रक्षा सतीश भूप्ताणी (शाह) (मा.सभापती) क्र.2 28144051 8097792601
श्रीम.मीना यशवंत कांगणे (मा. सभापती) क्र.3 28174707 9322106880
श्री.दौलत तुकाराम गजरे (मा. सभापती) क्र.4 28100151 9819686506
श्रीम.हेतल रतिलाल परमार (मा. सभापती) क्र.5 28131101 8691900666
श्री.सचिन केसरीनाथ म्हात्रे (मा.सभापती) क्र.6 28456101 9867969832

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
मुख्यकार्यालय, विस्तारीत क्रमांक
तळमजला

दुरध्वनी कक्ष (टेलिफोन ऑपरेटर)

101/102

 

28192828

28193028

 

आपत्कालीन कक्ष

 

28117102

28117104

टोल फ्री नंबर

1800224849

वाहन चालक कक्ष  1 104
सिक्युरीटी (मुख्यगेट) 2 106
मुख्य प्रवेशद्वार 105
मुख्यगेट (आवकजावक विभाग) 103 28166225
कोविड पार्टल 204    
श्री. संतोष पांडे, कोविड नोडल अधिकारी 207   8652116321
वॉर रुम 208 28141516  

नागरी सुविधा केंद्र व संगणक विभाग

सिस्टीम मॅनेजर,श्री. राज घरत 255 8422811399
संगणक विभाग कर्मचारी 258
जन्ममृत्यू नोंदणी – कर्मचारी वर्ग 275
कर विभाग, वसुली काउंटर 252
ऑनलाईन कर विभाग 233
पाणी पुरवठा, वसुली काउंटर 249

 

जनसंपर्क विभाग

प्र.जनसंपर्क अधिकारी,

श्री.राज घरत

28042223 8422811399
कर्मचारीवर्ग, श्री.जिंतेद्रकांबळे 230   8433911976

पहिला मजला
मा.अतिरिक्त आयुक्त

मा.श्री.संभाजी पानपट्टे
212 28190697 7738314777
स्वीय सहाय्यक श्री.सुनिल नेहे 143  

पाणी पुरवठा विभाग

मा.कार्यकारी अभियंता श्री.सुरेश वाकोडे 107 8422811356
उपअभियंता श्री.किरण राठोड 210 8422811396
उप अभियंताश्री. शरद नानेगावंकर 234 8422811413
कनिष्ठ अभियंताश्री.दिपक जाधव भाईंदर (पूर्व) ते कनकिया रोड पर्यंत

172

 

पथक क्र. 3 8422811449
कनिष्ठ अभियंता,श्रीम.प्रांजल कदम (प्रभाग क्र.1 व 2) 171 8422811460
कनिष्ठ अभियंता श्री. अरविंद पाटील (कनकिया काशी घोडबंदर चेणा) 173 8422811470
कनिष्ठ अभियंता श्री. प्रशांत जानकर 170   8422811224
पाणी पुरवठा लिपीक कर्मचारी वर्ग 108/109
पाणी पुरवठा आवक जावक 175
पाणी पुरवठा संगणक कक्ष 256
J.N.N.U.R.M.अरिहंत टॉवर 28167673

कर विभाग

 कर निर्धारक व संकलक

 सहा. आयुक्त श्री.सुदाम गोडसे

     120

 

 

 

      8422811311 
उपकरनिर्धारक श्री.प्रभाकर म्हात्रे  121       9892851180
कर्मचारी वर्ग कर विभाग 125

कर विभाग /पे ॲण्ड पार्क विभाग

कर विभाग /पे ॲण्ड् पार्क विभाग 125 —  8422811370

परिवहन विभाग

श्री.दिलीप जगदाळे, उप-परिवहन व्यवस्थापक 28044958 8433961404
कर्मचारी वर्ग– श्री.दिनेश कानगुडे 8422811359

सामान्य प्रशासन विभाग

सहा.आयुक्तश्री.सुनिल यादव 149 8422811507
कर्मचारी वर्ग 136

उपायुक्त (परिवहन)

प्र.मा.श्री. स्वप्निल सांवत 8422811401
कर्मचारी वर्ग 136

विधी विभाग

श्रीम. सई वडके विधीअधिकारी  213 28042224 9769753253
कर्मचारी वर्ग 223

सार्व.आरोग्य विभाग

समाज विकास अधिकारी –     श्रीम. दिपाली जोशी

289

 

8422811411

कर्मचारी वर्ग, श्रीम.वर्षा तांबे

(दिव्यांग कल्याण योजना)

389 9930928860

कर्मचारी वर्ग-श्रीम.रुपाली कदम

(राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान)

189 9175161144

महिला व बालकल्याण विभाग

महिला व बालकल्याण सभापती श्रीम. वंदना पाटील 113 9224334445
महिला व बालकल्याण उप-सभापती श्रीम. सुनिता भेाईर

 

260

9987518848
श्रीम.चारुशिला खरपडे-विभाग प्रमुख 8422811377
कर्मचारी वर्ग 126

दुसरा मजला
मा.आयुक्त सो. दालन

मा.आयुक्त सो.श्री. दिलीप ढोले 28192828 8879736555
स्विय सहाय्यक श्री.महेश भोसले 128 28193028
स्विय सहाय्य्क, श्री. भरत सोनारे 8850649660
मा.आयुक्त कक्षाबाहेर कर्मचारी वर्ग 129

मा.महापौर दालन

मा.महापौर श्रीम. जोत्स्ना हसनाळे 9224207531
मा.महापौर स्वीय सहाय्यक श्री. प्रशांत पाटील 130 28195949 8422811221

मा.उपमहापौर दालन

मा.उप-महापौर श्री.हसमुख गेहलोत 9820722786
स्वीय सहाय्यक श्री विनोद सामंत, 211 28192931 8657422944

मा.सभापती, स्थायी समिती

मा.सभापती, स्थायी समिती

श्री. दिनेश  जैन    

28145985 9821246550
स्विय सहाय्यक श्री.अशोक टोपले 240 7738118833

मा.सभागृह नेता

मा.श्री.प्रशांत दळवी– सभागृह नेता 135 28148899 9867708777
स्विय सहाय्यक श्री. जयेश पाटील 232 8433961405

तिसरा मजला
अति.आयुक्त (मु.) दालन

मा.अति.आयुक्त श्री.विजयकुमार म्हसाळ 28193081 9004774401
स्वीय सहाय्यक श्री. अनिश देसाई 301 8433500324

उपायुक्त

मा. उपायुक्त श्री. अजित मुठे 28193087 8291808800
स्वीय सहाय्यक श्री. अनिश देसाई 228 8433500324

सचिव विभाग

श्री. वासुदेव शिरवळकर, नगर सचिव 123 28184924 8422811444
स्विय सहाय्यकश्री. कैलास म्हात्रे 165 9867077799

वाहन विभाग

श्री. सचिन बच्चाव-विभागप्रमुख 9599513222
कर्मचारी वर्ग 146

निवडणूक विभाग

श्री.कैलास शेवंते 166 8422811478

आपत्ती व्यवस्थापन / ई-टेंडरिंग विभाग

श्रीम.मनस्वी म्हात्रे 250 28181230 8433911144

आस्थापना विभाग

प्रशासकीय अधिकारी – श्री.सुनिल यादव 149 8422811507

कर्मचारी वर्ग

 

 

148/ 150

भांडार विभाग

भांडारपाल – श्री.सुनिल यादव 142 8422811507
कर्मचारी वर्ग 144

अतिक्रमण विभाग

विभागप्रमुख – श्री.नरेंद्रचव्हाण 246 842211370

चौथा मजला
बांधकाम विभाग

मा.शहर अभियंता,श्री.शिवाजी बारकुंड 221 8422811334
मा.कार्यकारी अभियंता, श्री.दिपक खांबित 155 8422811340
उपअभियंता,श्री. नितिन मुकणे 277 28196226 8422811350
प्र.उपअभियंता,श्री. यतिन जाधव 168 8422811360
कनिष्ठ अभियंता, श्री. सतिश तांडेल, प्र..क्र. 01 184 8433911180
कनिष्ठ अभियंता,श्री. चेतन म्हात्रे प्र..क्र. 03 181

 

 

8422811386
कनिष्ठ अभियंता,श्री.भुपेश काकडे – प्र..क्र. 05 182 पथक क्र. 1 8422811324

कनिष्ठ अभियंता, श्री.प्रफुल वानखेडे,

प्र..क्र. 06

186 8422811308
श्री.उत्तम रणदिवे, कनिष्ठ अभियंता 8422811390
श्री. संदिप साळवे, कनिष्ठ अभियंता 8422811320
श्री.विनायक शिर्के, बांधकाम विभाग 214
श्री. संजय म्हात्रे, मिळकत विभाग 254
श्री. जितेश मोरे (आवकजावक) 216
बांधकाम विभाग संगणक कक्ष 215

अंतर्गत लेखा परिक्षण विभाग

मा. मुख्य लेखापरिक्षक

श्री. दिग्व‍िजय चव्हाण

141 9833537788

उपमुख्य लेखापरिक्षक

श्रीम.मंजिरी डिमेलो 

161 8422811222

सहा.लेखापरिक्षक –

श्रीम.चारुशिला खरपडे

158 8422811377
कर्मचारी वर्ग 133

मा.उपायुक्त (मु.) दालन

मा.उपायुक्त (मु.),श्री.मारुती गायकवाड 9767442424
स्विय सहाय्यक– श्री.रणजित गावडे 7977909124

लेखा विभाग

प्र.मा.मुख्य लेखाधिकारी

श्री. अजित कुलकर्णी

119 28183027 8422992699
लेखाधिकारी – श्री.उत्तम तारमळे 8369910627
रोखपाल श्री. चंद्रकांत अहिरराव 159 8169705835
लेखा विभाग कर्मचारी वर्ग 262 / 263  —

मा.उपायुक्त दालन

मा. उपायुक्त श्री. संजय शिंदे 261 9920407777
स्विय सहाय्यक– श्री.हर्षल संखे 162 9637005760

जाहीरात विभाग

विभागप्रमुखश्री . संजय दोंदे  8422811309
 काशिनाथ भोये 

नगरभवन

शिक्षण विभाग- सहा . आयुक्त  श्रीम . कविता वोटकर 

प्रशासन अधिकारी  –  श्री . सोनारे  8976643989
8850649660

(नगरभवन व्यवस्थापक)

श्री.कैलाश शेवंते

8422811478
वाचनालय– सहा.आयुक्त- श्री.दिलीपजगदाळे 8433961404
वाचनालय श्रीम. यशोधरा शिंदे, नगरभवन, भाईंदर (.) 28044959 9870520126
श्री. संजयदोदे,- सहा.आयुक्तमिळकतविभाग 8422811309

वन व उदयान विभाग

उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागश्री. हंसराज मेश्राम, भाईंदर (.) 28184553 8422811305
उद्यान व वृक्ष प्राधिकरण विभागश्री. नागेश इरकर, मिरारोड 28103409 7045214234
श्री. राजेंद पांगल, कनिष्‍ठ अभियंता, वनविभाग 8422811455

परवाना विभाग

श्री. अविनाश जाधव-सहा.आयुक्त 8422811363
कर्मचारी- श्री. श्यामराव इंगोले 8422811361

सार्व.आरोग्य विभाग

 आरोग्य विभाग पुर्व 28048351
 आरोग्य विभाग पश्चिम 28042723

अग्निशमन विभाग

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

श्री. प्रकाश बोराडे

28041000 8422811204
अग्निशमन विभाग पश्चिम सबस्टेशन ऑफिसर

28197637

28041002

 

28041001

अग्निशमन विभाग कनकिया 28104101 28105101
अग्निशमन विभाग सिल्व्हर पार्क, मिरारोड 28553661
अग्निशमन विभाग महेश्वरी भवन,भाईंदर (.)

28041101

28041103

 

अग्निशमन विभागनवघर, भाईंदर (पु) 28192829
अग्निशमन विभाग- उत्तन, भाईंदर () 28452002

वैद्यकीय विभाग

स्व.इंदिरा गांधी रुग्णालय,मिरारोड 28114611
स्व.इंदिरा गांधी रुग्णालय, टि.बी.सेक्श्न, मिरारोड 28108422
टेंबा हॉस्पिटल,पंडीत भिमसेन जोशी 28041048/28199330
टेंबा शवागृह 28149335

रुग्णवाहिका / शववाहिका

प्रभाग क्र.1, भाईंदर (.) मुख्यालय, वाहनचालक पुकले 28170196 8108219475
प्रभाग क्र.2,तलावरोड, भाईंदर (पूर्व.) खारीगांव, 28170197
प्रभाग क्र. 3, मिरारोड (पूर्व.) कनकिया

 

28110197

 

 

इंदिरा गांधी रुग्णालय, पुनमसागर 28110198

नगररचना विभाग

कनकिया (मिरारोड)

28121455

28108165

8108969654

 

मा.सहा.संचालक, श्री.हेंमत ठाकुर 9967837578
मा.नगररचनाकार, श्री . केशव शिंदे   9324361899
सर्व्हेअर,श्री. सुनिल म्हात्रे 8422811337
सर्व्हेअर, श्री. विनोद नाईक 8422811339
श्री. सचिन पवार, कनिष्ठ अभियंता 8422811345
श्री.सचिन पाटील, कनिष्ठ अभियंता 8422811330
श्री.विकास परब, कनिष्ठ अभियंता 8422811424
अनुरेखक,श्री. मंगेश करलाद 8433911102

विभागीय कर विभाग


मिरा कार्यालय, कर विभाग
28454021
काशि गाव कार्यालय, कर विभाग 28454023
उत्तन कार्यालय, कर विभाग 28452383
डोंगरी कार्यालय, कर विभाग 28452448
मुर्धा पश्चिम, कर विभाग 28144793
जहाँगीड कार्यालय, कर विभाग 28113101
पत्रकार कक्ष 28045782

विभागीय पाणी पुरवठा विभाग

अस्मीता पंपीग मिरारोड 28552272
एम.आय.डी.सी. पंपींग मिरा 28455893
पाण्याची टाकी फाटकरोड पुर्व

28195018

28175018

गोडदेव पाण्याची टाकी भाईंदरपुर्व 28144405
नवघर पाण्याची टाकी भाईंदरपुर्व 28174406
कमला पार्क पाण्याची टाकी भाईंदर पश्चिम 28044406
डोंगरी पाण्याची टाकी भाईंदर (.) 28452201
उत्तन पाण्याची टाकी भाईंदर(.) 28452202

अ.क्र.

विभागाचे नाव

ईमेल

1

मा. आयुक्त सो.

commissioner@mbmc.gov.in

2

मा. अतिरिक्त आयुक्त 1

admc1@mbmc.gov.in

3

मा. अतिरिक्त आयुक्त 2

admc2@mbmc.gov.in

4

उपायुक्त (मु.)

dmchq@mbmc.gov.in

5

उपायुक्त 2

dmc2@mbmc.gov.in

6

उपायुक्त 3

dmc3@mbmc.gov.in

7

उपायुक्त 4

dmc4@mbmc.gov.in

8

लेखा खाते

account@mbmc.gov.in

9

अंतर्गत लेखापरीक्षण विभाग

audit@mbmc.gov.in

10

सामान्य प्रशासन विभाग

gad@mbmc.gov.in

11

आस्थापना विभाग

establishment@mbmc.gov.in

12

जाहिरात विभाग

advertise@mbmc.gov.in

13

जन्म मृत्यू विभाग

birth.death@mbmc.gov.in

14

संगणक विभाग

it@mbmc.gov.in

15

शिक्षण विभाग

education@mbmc.gov.in

16

अग्निशमन सेवा

fireservice@mbmc.gov.in

17

उद्यान व वृक्षप्राधिकरण  विभाग

garden@mbmc.gov.in

18

वैद्यकीय आरोग्य विभाग

moh@mbmc.gov.in

19

माता प्रजनन व बाळ आरोग्य विभाग

rch@mbmc.gov.in

20

राष्टीय क्षयरोग निर्मूळण कार्यक्रम

rntcp@mbmc.gov.in

21

विधी विभाग

law@mbmc.gov.in

22

वाचनालय विभाग

library@mbmc.gov.in

23

परवाना विभाग

licence@mbmc.gov.in

24

स्थानिक संस्था कर

lbt@mbmc.gov.in

25

नगर सचिव विभाग

nagarsachiv@mbmc.gov.in

26

पशु संवर्धन विभाग

animalhusbandary@mbmc.gov.in

27

जन संपर्क

pro@mbmc.gov.in

28

बांधकाम विभाग

pwd@mbmc.gov.in

29

विदयुत विभाग

electrical@mbmc.gov.in

30

मिळकत विभाग

estate@mbmc.gov.in

31

झोपडपटटी पुनरवसन विभाग

housing@mbmc.gov.in

32

टॅफीक विभाग

traffic@mbmc.gov.in

33

महिला व बाल  कल्याण विभाग

mahilabalkalyan@mbmc.gov.in

34

समाजविकास विभाग

samajvikas@mbmc.gov.in

35

परिवहन उपक्रम

transport@mbmc.gov.in

36

मालमत्ता  कर विभाग

propertytax@mbmc.gov.in

37

पाणी पुरवठा कर विभाग

watersupply@mbmc.gov.in

38

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

public.health@mbmc.gov.in

39

नगरचना विभाग

tp@mbmc.gov.in

40

अतिक्रमण विभाग

controller. encroachment@mbmc.gov.in

41

प्रभाग समिती क्र. 1

ward01@mbmc.gov.in

42

प्रभाग समिती क्र.2

ward02@mbmc.gov.in

43

प्रभाग समिती क्र. 3

ward03@mbmc.gov.in

44

प्रभाग समिती क्र. 4

ward04@mbmc.gov.in

45

प्रभाग समिती क्र. 5

ward05@mbmc.gov.in

46

प्रभाग समिती क्र. 6

ward06@mbmc.gov.in

47

आपत्ती व्यवस्थापन  विभाग

dm@mbmc.gov.in

48

ई – निविदा विभाग

etender@mbmc.gov.in

49

बाजार विभाग

market@mbmc.gov.in

50

पे अँड पार्क विभाग

paypark@mbmc.gov.in

51

पर्यावरण विभाग

save.environs@mbmc.gov.in

52

भांडार विभाग

store@mbmc.gov.in

53

वाहन विभाग

vehicle@mbmc.gov.in

54

जनगणना विभाग

census@mbmc.gov.in

55

निवडणूक विभाग

election@mbmc.gov.in

56

घनकचरा प्रकल्प

swm.project@mbmc.gov.in