मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

नगरसेवक नावे

.

क्र.

प्रभाग क्रमांक

जागा क्रमांक

नगरसेवकाचे नाव

पत्ता

पक्षाचे नाव

दुरध्वनी क्र.

1

1

भोईर सुनिता शशिकांत     

२०१, वक्रतुंड, श्री सत्यनारायण मंदिर मार्ग, खारी गाव,भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9987518848

2

शाह रिटा सुभाष       

ए/३०२, भारत स्मृती बिल्डिंग, मोदी पटेल रोड, भाईंदर(प.) पिन. 401101

भारतीय जनता पार्टी

9004332005

3

तिवारी अशोक सूर्यदेव       

३०२, चिरंजीव एनक्लेव ९० फीट, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे पिन. 401101

भारतीय जनता पार्टी

9769120555

4

पांडेय पंकज सूर्यमणि       

बी/७, गणेश देवल नगर, जनता नगर रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.  ठाणे 401101

भारतीय जनता पार्टी

9322223502

5

2

पाटील  रोहिदास शंकर  

१०१, नारायण स्मृती, स्टेशन रोड, भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

9821120220

6

गोहिल शानू जोरावर सिंह

107/अे, रिजेन्सी, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) ता.जि. ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

7738297422

7

कांगणे मीना यशवंत  

अे/8, जेसल महाल को.ऑ.हौ.सो., जेसलपार्क,भाईंदर

भारतीय जनता पार्टी

9930812294

8

सिंह मदन उदितनारायण    

बी-101, सरजन कॉम्पलेक्स, जेसलपार्क, भाईंदर (पूर्व) ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

9322598737

9

3

शेट्टी गणेश गोपाळ 

रो हाऊस नं. 18, ओल्ड गोल्डन नेस्ट, फेस 3 भाईंदर (पूर्व) ता.जि.ठाणे पिन-401105

भारतीय जनता पार्टी

9323190702

10

ढवण निलम हरीश्चंद्र  

(गटनेता – शिवसेना)    

बी-103, सरस्वती सदन नं. 03, को. ऑ. सो. भाईंदर (पू.) पिन 401105

शिवसेना

9892222433

11

कदम अर्चना अरुण        

701/702 सर्वेश अपार्ट, पद्मावती नगर, भाईंदर (पश्चिम) पिन 401101

शिवसेना

9892402020

12

नलावडे दिनेश दगडु        

डी-114, तुळशी अपार्ट., नवघर रोड, स्नेहा हॉस्पिटल जवळ, भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

शिवसेना

9321199024

13

4

भोईर गणेश गजानन

4, समर्थ सदन, नवघर गाव, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105

भारतीय जनता पार्टी

9967836460

14

पाटील प्रभात प्रकाश        

पारिजात बंगलो, इंद्रलोक फेज 4, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105

भारतीय जनता पार्टी

9820909323

15

गुप्ता कुसुम संतोष          

A/102, शिव पार्वती अपार्टमेंट, केबिन रोड, भाईंदर (पूर्व), पिन:401105

शिवसेना

9967318592 8369086855

16

पाटील धनेश परशुराम       (मा. विरोधी पक्षनेता)

B/203, हिरा पन्ना अपार्ट, बी पी रोड, तलाव रोड, भाईंदर (पू.) ता.जि.-ठाणे पिन 401105

शिवसेना

9819224545

17

5

पाटील वंदना मंगेश       

601/701 स्पॅन डुप्लेक्स, डी मार्ट जवळ, 150 फुट रोड, भाईंदर (प.) ता.जि.ठाणे 401101

भारतीय जनता पार्टी

9224334445

18

रावल मेघना दिपक        

ए/३०४, नर्मदा स्मृती को.ऑ.हौ.सो., केबीन रोड, भाईंदर पूर्व, पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9769781233

19

शाह राकेश रतिशचंद्र        

बी ३०४, चामुंडा पॅलेस, गिता नगर, भाईंदर प, पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9870099447

20

सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार (मुन्नासिंग)                         

बी/101, 108, ज्योती अपार्ट. भाईंदर पूर्व पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9820443510

21

6

पाटील धृवकिशोर मन्साराम    

३०१, उमा निवास, ६० फीट, गणेश मंदिरा समोर, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9820296597

22

जैन गीता भरत           

३ रा मजला, जैन बंगलो, १०० फीट रोड, नवीन गोल्डन नेस्ट, भाईंदर (पू.) पि.नं. 401105

भारतीय जनता पार्टी

9820502299

23

जैन सुनिता रमेश         

२०२/बी, नागेश्वर पार्क, ६० फीट रोड, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9594949486

24

जैन राजेंद्र भवरलाल

बी- १०३, तारा अपार्टमेंट, नवघर फाटक रोड, भाईंदर  (पु.) 401105

भारतीय जनता पार्टी

9920678238

25

7

रॉड्रीकस मोरस जोसेफ     

२०९, रोषन अपार्टमेंट, भाईंदर (प.)

भारतीय जनता पार्टी

9867715167

26

भूप्ताणी रक्षा सतीश (शाह) 

गणेश भवन बंगलो, फाटक रोड, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101

भारतीय जनता पार्टी

8097792601

27

मोकाशी दिपाली आनंदराव

सी/७०५, विशाल अपार्टमेंट,१५० फिट रोड, मॅक्सेस मॉल जवळ, बी ए, भाईंदर  (प.) पिन. 401101

भारतीय जनता पार्टी

9930608811

28

व्यास रवि वासुदेव  

४०१, ए काव्या हाईट्स, जे. एच. पोदार हाई स्कुल रोड, भाईंदर  (प.) पिन: 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892815054

29

8

परेरा कॅटलीन एन्थोनी     

६०३, वृंदावन अपार्टमेंट, टेम्बा रोड, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101

शिवसेना

9892140446

30

रकवी वैशाली गजेंद्र 

ए१०३/१०४ जयश्री आप्त कस्तुरी गार्डन, भाईंदर (प) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892978009

31

अग्रवाल सुशील गोपीकिशन 

सी /५११, बारसं, ब्रिजभूमी कॉम्प्लेक्स, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892396201

32

खंडेलवाल सुरेश जगदीश 

बी  ५०५, नंद गाव, सालासर, ब्रिज भूमी कॉम्प्लेक्स, भाईंदर (प) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892773388

33

9

परदेशी गिता हरीश        

डी/001, गीता स्वर्ग, मिरा-भाईंदर रोड, गीता नगर, मिरारोड पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9892842719

34

पाटील नरेश तुकाराम       

लिला निवास, उत्तन रोड, राधाकृष्ण मंदिरा समोर, भाईंदर (प.), पिन-401101

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9029057494

35

सय्यद नुरजाहॉ नाझर हुसेन

प्लाट नं.7, नुर-ई-नजर मंजील, नयानगर, मिरारोड, पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9323105999

36

शेख अमजद गफार        

एल.जी.हाऊस, उत्तन नाका, नवघर रोड, भाईंदर (प.) पिन-401106

अपक्ष

9819029995

37

10

पाटील जयंतीलाल गुरूनाथ   

२०४,  राधा सदन, नवघर रोड, दत्त मंदिर, नवघर भाईंदर (पू.) पिन 401105

शिवसेना

9892399839

38

घरत तारा विनायक   

१०१, धर्मराज अपार्ट. गांवदेवी मंदिर गोडदेव गांव, भाईंदर (पू.) पिन 401105

शिवसेना

9224737097

39

पांडे स्नेहा शैलेश          

४०३, सोनम शक्ती को.ऑ.हौ.सो.लि., न्यु गोल्डन नेस्ट, फेस-९, बी पिन 401105

शिवसेना

9323323894

40

रिक्त प्रभाग

   

41

11

शिर्के अनंत गेणू          

४१०, साईकृपा को ऑ हौ सोसा लि. नवघर रोड, जैन नगर भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9892537022

42

पाटील वंदना विकास       

श्री समर्थकृपा बंगलो, तिसरा मजला, नवघर नाका, भाईंदर पूर्व 401105

शिवसेना

9324499696

43

पाटील संध्या प्रफुल्ल       

ए/३०१, हरिद्वार अपार्ट. नवघर फाटक रोड, भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9833717374

44

पाटील प्रविण मोरेश्वर       

बालयोगी, गांवदेवी मंदिराजवळ, नवघर गांव, भाईंदर पूर्व पिन 401105

शिवसेना

9867761689

45

12

डॉ. पाटील प्रिती जयप्रकाश   

छाया बंगलो, बी.पी. रॊड, सत्यनारायण मंदिराजवळ  भाईंदर (पू.) पिन 401105

भारतीय जनता पार्टी

9867044274

46

मेहता डिंपल विनोद

बी204, पुनम एनक्लेव, मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867137658

47

शेट्टी अरविंद आनंद       

3/डी, सि-स्केप, विल्ला नं.3, उत्तन चौक, भाईंदर पिन 401106

भारतीय जनता पार्टी

9819343366

48

गेहलोत हसमुख मोहनलाल   

(मा. उपमहापौर)   

 (गटनेता – भारतीय जनता पार्टी)

ऑफीस नं. 5-6, सेवेन स्केयर ॲकेडमीसमोर, पी.के.रोड, मिरारोड (पूर्व), 401 107

भारतीय जनता पार्टी

9820722786

49

13

‍शिंदे रुपाली वसंत (मोदी)        

सी/201,क्रिस्टल अपार्टमेंट,समोर साई पेट्रोल पंप,मिरा भाईंदर, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8691985112

50

थेराडे संजय अनंत 

एच/203‍ रश्मी हेतल,एडन रोज कॉम्प्लेक्स, मिरा रोड (पुर्व) पिन-401107

भारतीय जनता पार्टी

8879456155

51

मुखर्जी अनिता बबलू       

अनमोल विला बंगलो नं-9 शांती विद्या नगरी, मीरा  पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8879360546

52

वैती चंद्रकांत सिताराम

28, शांती निवास घोडबंदर विलेज,मिरा, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9892799966

53

14

हसनाळे ज्योत्स्ना जालींदर (मा. महापौर)

ए/१०४, न्यू ग्रीन वूड कॉम्प्लेक्स, माशाचापाडा रोड, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9224207531

54

पारधी सुजाता यशवंत      

पारधी निवास, नवीन गावठाण, महाजनवाडी, नित्याजवळ, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9920052056

55

म्हात्रे सचिन केसरीनाथ  

आशीर्वाद रायकर अळी, काशीगाव, मीरा रोड (पूर्व),

पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867969832

56

यादव मिरादेवी   रामलाल   

एफ/२०३, राज इस्टेट, जरीमरी तलाव रोड, काशिमीरा, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9224150148

57

15

म्हात्रे मोहन गोपाळ        

येसूबाई निवास, पेणकरपाडा, दत्त मंदिर जवळ, ,मीरा रोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9819309424

58

सोनार सुरेखा प्रकाश       

ए/२०४, विनायक धाम कॉ.ऑप.हौ.सोसायटी, सिद्धिविनायक नगर, मीरा रोड, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9869068195

59

भोईर विणा सुर्यकांत

भोईर वीला, जांगीड स्ट्रीट जवळ, विजय पार्क, मीरा रोड

पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9224610222

60

भोईर कमलेश यशवंत      

यशवंत भोईर, २५ हरी दर्शन, गोविंद बाबाजी पत, मिरागांव, मिरारोड (पू.) पिन 401107

शिवसेना

9819866789

61

16

पाटील अनिता जयवंत      

पाटील निवास, शंकर मंदिराच्या जवळ, पेणकरपाडा, मीरारोड पिन 401107

शिवसेना

9224425973

62

म्हात्रे परशुराम पद्माकर  

सागर स्वरूप निवास, पेणकरपाडा, पोस्ट मीरा, ठाणे  पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9833325826

63

भोईर भावना राजू         

हाऊस नं.२५, हरिदर्शन बंगलो, काशिमीरा रोड, मिरागांव, मीरा ठाणे पिन 401107

शिवसेना

9167663222

64

भोईर राजू यशवंत         

हाऊस नं. २५, हरिदर्शन बंगलो, मिरा गांव, मीरा, पिन 401107

शिवसेना

9819853505

65

17

मांजरेकर आनंद दत्ताराम

– ए००१, न्यू गोकुळ धाम सो., विजय पार्क, मीरारोड (पु) पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9920040175

66

अरोरा दीपिका पंकज  

सी/१४०२, अविरही बिल्डिंग, प्रेमनगर, नियर शांती गार्डन, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

8108544406

67

बेलानी हेमा राजेश         

ए विंग १०२, मीरा कुटीर अपार्टमेंट, शांती पार्क, मीरारोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867599664

68

दळवी प्रशांत ज्ञानदेव    (मा. सभागृह नेता)   

५/६०३, सॉलिटीर १, पूनम गार्डन, मीरा भाईंदर रोड, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867708777

69

18

गजरे दौलत तुकाराम 

5/005, विघ्नहर्ता कॉ.हौ.सो., सुन्दर सरोवर, मिरा भाईंदर  पिन-401107

भारतीय जनता पार्टी

9819686506

70

नाईक विविता विवेक       

एच.302 , रश्मी हेतल को.हौ.सो. एडेन रोज कॉम्पेक्स, बाव, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9930693628

71

सोंस नीला बर्नाड   

बी-201‍ रविराज पाम्स पूनम गार्डन एस के पोलिस स्टेशन, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9892718100

72

राय विजयकुमार सिस्थन नारायण                 

सी-402 शांती आशिष, शिवार गार्डनसमोर, मीरा रोड ईस्ट, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9892451108

73

19

शेख रुबीना फिरोझ        

पुनम क्लस्टर-2, बिल्डींग नं-3, फ्लॅट नं.  1905, बालाजी रेस्टॉरन्ट जवळ मिरारोड    पिन- 401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9819965958

74

डिसा मर्लिन मर्विन        

ए-401/101, आकाश दर्शन को.ऑ.हौ.सो.लि. शांती नगर, मिरारोड, पिन – 401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9920304134

75

सावंत अनिल दिवाकर      

बी/52, पुनर्वसु सृष्टी सेक्टर-3, मिरारोड (पुर्व) ठाणे

पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9323226295

76

मेहरा  राजीव ओमप्रकाश    

आलाप झंकार बंगलो-1, शितल नगर, मिरारोड,  पिन 401107

अपक्ष

9619600313

77

20

परमार हेतल रतिलाल  

बिल्डींग क्र.बी/१४, शॉप १२, सेक्टर क्र. 10, शांती नगर, मिरारोड  पिन  401107

भारतीय जनता पार्टी

8691900666

78

भट दीप्ती शेखर          

सेक्टर ५/सी/१८/४०३ जैन शांती नगर सीएचएस, मीरारोड, पिन 401107

शिवसेना

9987264875

79

कासोदारिया अश्विन शामजीभाई  

२०२, ए विंग, विद्या शांती नगर को.ऑप. हौ. सो,, से-६, शांती नगर, मीरारोड (पु), पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9930482182

80

जैन दिनेश तेजराज   

५०१,बिल्डिंग नं.२४, स्प्रिंग फिल्ड -१, सेक्टर-१, शांतीनगर पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9821246550

81

21

भावसार वंदना संजय   

१०२, गौरव ज्युपिटर सी.एच.एस. एल.टी.डी. गौरव गॅलॅक्सि फेस २

भारतीय जनता पार्टी

9321036457

82

शाह सीमाबेन कमलेश 

ए/२०२/शीतल स्वर, शीतल नगर, एम टी एन एल रोड/ मीरारोड पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9820828096

83

दुबे मनोज रामनारायण  

बी/६०७, ब्रह्म्चारिणी सीएचएस लि., जांगीड अपार्टमेंट शांती पार्क, पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9867935009

84

विराणी अनिल रावजीभाई   

बी/७०२, अविष्कार गार्डन, पूनम विहार, मीरारोड,(पु) पिन 401107

भारतीय जनता पार्टी

9819842522

85

22

रिक्त प्रभाग

   

86

अहमद साराह अकरम     

103, एन.जी.प्लाझा बिल्डींग क्र.1 चंद्रेश महाल जवळ, मिरारोड, पिन 401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9773477882 9870386001

87

इनामदार जुबेर अब्दुल्ला

(गटनेता –  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस   

101, मिरा स्मृती को.ऑ.हौ.सि.लि. पुजा नगर रोड, मिरारोड, पिन-401107

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9820318999

88

शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहीम

ए-505, अस्मिता हॉरीझोन को.ऑ.हौ.सो.लि., अस्मिता क्लब च्या बाजुला, मिरारोड,

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

9819478636

89

23

भोईर जयेश भानुदास

कीर्ती बंगला, प्रति शिर्डी साई बाबा मंदिर, मुर्धा पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9320331001

90

म्हात्रे  नयना गजानन  

उत्तन रोड, मुर्धा गाव,

भाईंदर  (प.) पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9833058826

91

भानुशाली वर्षा गिरधर      

सी/६०२, जानकी हेरिटेज, १५० फीट रोड, भाईंदर पश्चिम  पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9867610895

92

म्हात्रे  विनोद काशिनाथ  

राई गाव , उत्तन रोड,

भाईंदर  (प.) पिन 401101

भारतीय जनता पार्टी

9892675134

93

24

गोविंद हेलन जॉर्जी        

डोंगरी, चौक,पोस्ट्-उत्तन भाईंदर (प.) 401106

शिवसेना

9221726854

94

बगाजी शर्मिला विन्सन्ट     

उत्तन पातान बंदर, उत्तन , भाईंदर (प.) पिन 401106

शिवसेना

8369048398

95

बांड्या एलायस दुमिंग      

उत्तन पातान बंदर, भाईंदर (प.) ठाणे-401106

शिवसेना

9967220026

96

नामनिर्देशित सदस्य

श्री. शर्मा भगवती तुगनचंद

रोहाऊस नं.1, नेमिनाथ पॅराडाईस, 90 फीट रोड, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9869401567

97

अॅङ शफीक अहमद सादत खान

52-G-1, नशेमन कॉ.ऑ.हौ.सो., नयानगर, मिरारोड (पूर्व) 401107

कॉग्रेस लोकशाही आघाडी

9322668845

98

श्री. भोसले अनिल बाबुराव

रुम नं.6, शिवशक्तीनगर, झेवियर्स शाळेच्या बाजूला, काशिमिरा. 401107

भारतीय जनता पार्टी

9930032763

99

श्री. अजित भगवान पाटील

यश बंगला, टेंभा रोड, भाईंदर (प.) 401101

भारतीय जनता पार्टी

9004354906

100

श्री. सिंह विक्रमप्रताप रमापती

702, A विंग, युनिक हाईट्स, पुनम गार्डन, मिरारोड (पू.) 401107

शिवसेना

9819479344