मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 9th, 2021 at 02:42 pm

सामान्य प्रशासन माहिती अधिकार अधिनियम

१३ मुद्यांची माहिती
13 MUDDE Sachin Vibhag 2018-19
13 MUDDE 18-19
13 MUDDE 17-18
13 MUDDE 16-17
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
सोहेल खान सेकंड अपील इनवर्ड ९३० किरण ए के
सोहेल खान सेकंड अपील इनवर्ड ९३१ मोईनुद्दीन सय्यद
सुरेश छगनलाल ओझा मोईनुद्दीन सय्यद
कृष्णा गुप्ता क्र. १५४४ मिरा भाईंदर महानगरपालिका विभागांतर्गत अपिलीय अधिकारी – जनमाहिती अधिकारी यांचा तपशिल 2015 – 16
62. श्री. अनिल कंदलगी यांचा प्राप्त दि. 04.10.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. रामशंकर त्रिपाठी
61. श्रीम. सिमा गुप्ता यांचा दि. 26.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. रामशंकर त्रिपाठी2
60. श्री. जितेंद्र शेनॉय यांचा दि. 12.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. कृष्णा गुप्ता
59. श्री. राजु विश्वकर्मा यांचा दि. 11.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. कृष्णागुप्ता क्र. ४४५
58. श्री. राजु विश्वकर्मा यांचा दि. 11.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. कृष्णागुप्ता क्र. ४७४
57. श्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 04.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. कृष्णागुप्ता क्र. ४७३
56. श्री. ब्रिजेश शर्मा यांचा दि. 04.09.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. Mithilkumar prajapati RTI (GAD)
55. श्री. प्रविण गुप्ता यांचा दि. 29.08.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. Pravin Mane – RTI (GAD)
54. श्रीम. सलमा मुजावर यांचा दि. 15.08.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. Shrikant Mane – RTI- (GAD)
53. श्री. अजिम तांबोली यांचा दि. 16.08.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. Surendra Gupta – RTI (GAD)
52. श्री. प्रदिप जंगम यांचा दि. 20.08.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. RTI- Ajay Pathak (GAD) Dt-14-6-19
51. माधवी गायकवाड यांचा दि. 26.07.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. Mithilkumar prajapati RTI (GAD)
50. श्री. परवेझ अहमद यांचा दि. 25.07.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. Pravin Mane – RTI (GAD)
किरण ए. के. यांचा दि. 27.06.2018 रोजीचा आर.टी.आय. अर्ज. Shrikant Mane – RTI- (GAD)
कृष्णा गुप्ता क्र. १२३४ Surendra Gupta – RTI (GAD)
कृष्णा गुप्ता माहिती अधिकार श्री.प्रविण परमार दि.27-06-2019
गोविंद परब १ माहिती अधिकार – श्री.जगदिश मधुसूदन पाटील दि.16-8-19
गोविंद परब