मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

                                                                                                                   मिरा भाईंदर महानगरपालिका

                                                                                                                             गटनेत्यांची नावे

 

.क्र.

नांव

पक्ष

1

श्री. हसमुख मोहनलाल गेहलोत

भारतीय जनता पार्टी

2

श्रीम. निलम हरिश्चंद्र ढवण

शिवसेना

3

श्री. जुबेर अब्दुल्ला इनामदार

काँग्रेस लोकशाही आघाडी