मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल मे 26th, 2022 at 11:28 am

महानगरपालिका पदाधिकारी

अ.क्र.

सदस्याचेनांव

पदनाम

भ्रमणध्वनीक्र.

श्रीम. ज्योत्स्ना जालींदर  हसनाळे

महापौर

9224207531

श्री. हसमुख मोहनलाल गेहलोत

उपमहापौर / गटनेता, भारतीयजनतापार्टी

9820722786

श्री. राकेश रातिशचंद्र शाह

सभापती, स्थायीसमिती

9870099447

श्री. प्रशांत ज्ञानदेव दळवी

सभागृहनेता

9867708777

श्री. धनेश परशुराम पाटील

विरोधीपक्षनेता

9819224545

सौ. मिरादेवी रामलाल यादव

सभापती, महिला व बालकल्याणसमिती

9224150148

सौ. विविता विवेक नाईक

उपसभापती, महिला व बालकल्याणसमिती

9930693628

डॉ. अग्रवाल सुशील गोपीकिशन

सभापती, प्रभागसमितीक्र. १

9892396201

श्री. पांडेय पंकज सुर्यमणि

सभापती, प्रभागसमितीक्र. २

9322223502

१०

श्री. भोईर गणेश गजानन

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ३

9967836460

११

‍श्रीम. शिंदे रुपाली वसंत (मोदी)

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ४

8691985112

१२

श्रीम. भावसार वंदना संजय

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ५

9321036457

१३

श्रीम. पाटील अनिता जयवंत

सभापती, प्रभागसमितीक्र. ६

9224425973

१४

सभापती, परिवहनसमिती

१५

श्रीम. निलम हरिश्चंद्र ढवण

गटनेता –  शिवसेना

9892222433

१६

श्री. जुबेर इनामदार

गटनेता –  काँग्रेसलोकशाहीआघाडी

9820318999