मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल जानेवारी 19th, 2022 at 05:37 am

कायदा माहिती अधिकार अधिनियम

केंद्रीय माहिती अधिकार अन्वये प्रसिध्द करण्याची माहिती खालीलप्रमाणे
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
Website – Mahiti – 2020-2021
Website – Mahiti – 2019-2020
Website – Mahiti – 2017-2018
Website – Mahiti – 2018-2019
17 Point Information – Ullekhniy Kamgiri – 2020-2021
17 Point Information – Ullekhniy Kamgiri – 2017-2018
विधी विभागाच्या अभिलेखी अद्यावत असलेली न्यायालयीन माहिती नागरिकांना पुरविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात www.mbmcrti.com च्या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
 ४ माहिती अधिकार अधिनियम (मराठी)
 ४ माहिती अधिकार अधिनियम (इंग्रजी)
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
4 Pramod Dethe – December 2019संजय तिवारी
4. Surajbhan Gaund – March 2020सोहेल खान एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
3 Brijesh Sharma – December 2019सय्यद उस्मान गणी
2 Amol Rakvi – Deceber 2019सय्यद उस्मान गणी 1
1 Raju Damodar Shevante – December 2019कोणापुरे इरबा मष्णाजी
1 Vasant Mane – October 2020प्रमोद देठे
2 Gajendra Rakvi – October 2020प्रमोद देठे1
3 Chandan More – October 2020प्रमोद देठे2
3 Santoshkumar Tiwari – October 2020जतीन कमल दधिच
4 Chandan More – October 2020१- दयानंद तोमा पालन नोव्हेंबर २०१८
4 Vijay Arvind More – October 2020२- दयानंद तोमा पालन नोव्हेंबर २०१८
5 Chandan More – October 2020३- कल्पना लोभे – नोव्हेंबर २०१८
5 Vinod Kumar Singh – October 2020मंदार रकवि – ऑगस्ट २०१८
6 Pramod Dethe – October 2020प्रमोद बी देठे सप्टेंबर २०१८
7 Arunkumar Chaubey – October 2020मंदार गजेंद्र रकवी सप्टेंबर २०१८
8 Krishna Gupta – October 2020अमोल गणपत रकवी सप्टेंबर २०१८
1 Brijesh Sharma – September 2020राजू विश्वकर्मा सप्टेंबर २०१८
2 Brijesh Sharma – September 2020निमिष जैन सप्टेंबर २०१८
2 Brijeesh Sharma – September 2020डी पि शेट्ये सप्टेंबर – २०१८
6 Brijesh Sharma – September 2020अशोक हरिश्चंद्र पाटील सप्टेंबर २०१८
7 Brijesh Sharma – September 2020अमोल गजानन रकवी – ऑगस्ट २०१८
8 Brijesh Sharma – September 2020किरण ए के जुलै 2018 आर.टी.आई . अर्ज
1 Vilas Sawant – August 2020राममिलन यादव जुलै 2018 आर.टी.आई . अर्ज
2 Pramod Dethe – August 2020निलेश शेठ जुनं २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
1 Shailesh Shinde – July 2020प्रेम यादव जुनं २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
3. Rakesh Agarwal – June 2020गणेश फडके जुनं २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
2. Vindo Damodar Shevante – June 2020विकास हरेश्वर पाटील मे २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
1. Arvind Kumar Dubey – June 2020राजू हमीरमल शाह मे २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
10. Vinod Damodar Shevante – March 2020फारूख कुरेशी मे २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
9. Brijesh Sharma – March 2020शशी शर्मा मे २०१८ आर.टी.आई . अर्ज
8. Ramesh Chawla – March 2020प्रदीप जंगम मे २०१८ आर.टी.आई .अर्ज
7. Amol Rakvi – March 2020विनोद कुमार सिंग एप्रिल-२०१८-०६ आर.टी.आय अर्ज.
6. Gajanan Rakvi – March 2020.विनीत शहा एप्रिल-२०१८-०३ आर.टी.आय अर्ज
5. Bhalchandra Tripathi – March 2020टी.एस.ग्रेगोरी एप्रिल-२०१८-०३ आर.टी.आय अर्ज.
3. B L Agarwal – March 2020राज पाटील एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
2. Sanjay Narayan Pange – March 2020प्रदीप जंगम एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
1. K P Narayan Nambiyar – March 2020प्रदीप जंगम एप्रिल-२०१८-११ आर.टी.आय अर्ज.
12 Ketan Rasiklal Mehta – January -2020प्रदीप जंगम एप्रिल-२०१८-१०आर.टी.आय अर्ज.
11 Devendra Vartak – January 2020जतीन कमल दाढीच एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
10 Pramod Patil – February 2020इम्तियाझ शेख एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज. माहिती अधिकार अधिनियम
10 Sohel Khan – January 2020आलोक सिंग एप्रिल-२०१८ आर.टी.आय अर्ज.
9 Pramod Bansode – February 2020कलम 4(1) (ब) (एक) मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथील विधी विभाग या कार्यालयातील कामांचा व कर्तव्य यांचा तपशील
9 Gajanan Bhiwandikar – January 2020236. निर्णय – बी. एल. अग्रवाल 2018-19
8 Ramesh Chawla – February 2020237. निर्णय – प्रदीप भाटीया 2018-19
8 Pramod Dethe – January – 2020238. निर्णय पत्र – राजू शहा 2018-19
7 B L Agarwal – February 2020239. निर्णय – सोहेल खान 2018-19
7 Pradeep Bhatiya – January 2020240. निर्णय – बी. एल. अग्रवाल 2018-19
7 B L Agarwal – February 20201 Nazim Shaikh – May 2019
6 Ramesh Chawla – February 20202 Yogesh Shiva Pujari – May 2019
6 Sureshkumar Jain – January 20203 Amol Ganpat Rakvi – May 2019
5 Pramod Patil – February 20204 Haresh Eknath Sutar – May 2019
5 Adv. Vijakumar Kamble – January 20205 Brijesh Sharma – May 2019
4 B L Agarwal – February 20201 Nazim Shaikh – May 2019
4 Sureshkumar Jain – January 20202Yogesh Shiva Pujari – May 2019
3 Sanjay Narayan Pange – February – 20203 Amol Ganpat Rakvi – May 2019
3 Adv. Vijaykumar Kamble – January 20204 Haresh Eknath Sutar – May 2019
2 Rajesh Sauda – February 20205 Brijesh Sharma – May 2019
2 Raju Goyal – January 20201 Raju Lilaram Kagda – August 2019
1 Baban Laxman Babar – February 20202 Rakesh Agarwal – August 2019
1 Ramesh Chawla – January 20203 S R Tiwari – August 2019
Saji I P – March 20194 Pramod Dethe – August 2019
Rajesh Singh – March 20195 Pramod Dethe – August 2019
3 Saji I P – March 20196 Pramod Dethe – August 2019
4 Santosh Shridhar Salkar – March 20197 Pramod Dethe – August 2019
5 Akhil Surendra Pratap Singh – March 20191 Raju Goyal – November 2019
6 Akhil Surendra Pratap Singh – March 20192 Brijesh Sharma – November 2019
7 Prakash Chandrakant Salvi – March 20193 Rajesh Mahadev Jadhav – November 2019
8 Daresaheb Saheb Patel – March 20194 Raju Damodar Shevante – November 2019
9 Vishal Chavhan – March 20191 Raju Goyal – November 2019
10 Saji I P – March 20192 Brijesh Sharma – November 2019
10 Saji I P – March 20193_20191209
संजय रामसागर पांडे4 Raju Damodar Shevante – November 2019
राजू विश्वकर्मा1- रिट याचिका क्र. 4142-2021 ची प्रत मिळणेबाबत.

2- आर. सी. एस. 445-2021 ची प्रत मिळणेबाबत.

3- लक्ष्मी कारर्स बाबत न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाची माहितीबाबत.

4- शांती पार्क आर. जी. चा करारनामाबाबत.

5 – शांतीस्टार बिल्डर्स करारनामा बाबत.

6- माहितती अधिकार कलम 4 ची माहितीबाबत.

7- रिट याचिका क्र. 8551-2021 ची प्रत मिळणेबाबत.

8 – रिट याचिका क्र. 3854-2019 बाबत

9 – रिट याचिका क्र. 3854-2019 बाबत

10 – आर. सी. एस. 601-2019 व आर. सी. एस. 506-2020 ची माहितीबाबत.

1 – फेरीवाला बाबत.

2 – कलम 267 अे बाबत.

3 – रिट याचिका क्र. 3854-2019 बाबत.

4 – रिट याचिका क्र. 3854-2019 बाबत.

5 -शीजॉय मॅथेव यांच्या तक्रारीची प्रत मिळणेबाबत.

6 – पत्राशेडच्या परवानगीबाबत.

7 – सेंट ॲग्नेस स्क्लबाबत.

8 – सर्वेाच्च न्यायालयातील याचिका क्र. 21955-2012 बाबत.

9 – मा. स्थायी समितीमध्ये पारीत केलेल्या ठरांवाबाबत.

10 – एम. सी. ए. क्र. 204-2018 बाबत.

1 आर. सी. एस. 493-2019 ची माहितीबाबत.

2 विधी विभागात प्राप्त अर्ज व त्यांना दिलेल्या उत्तरांची प्रत मिळणेबाबत.

3- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 60 अन्वये माहितीबाबत

4 – विजय सोमानी यांचा ठेक्याबाबतची माहिती.

5- आर. सी. एस. 821-2007 ची माहितीबाबत.

6- जाहिरात बोर्ड बॅनर न्यायालयीन दाव्यांची माहितीबाबत.

7 जाहिरात बोर्ड बॅनर बाबत न्यायालयीन दाव्यांची माहिती