मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

कार्यालयीन परिपत्रके


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Animal Husbandry प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगांस प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम, 2009 25-01-2023
General Administration and Establishment Department परिपत्रक माहे-जानेवारी 2023 27-12-2022
General Administration and Establishment Department डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजने अंतर्गत सफाई कामगारांना मोफत सदनिका देणेबाबत. 27-12-2022
General Administration and Establishment Department आपत्ती व्यवस्थापन सुधारीत आदेश २०२३ 21-12-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक - विभागीय वार्षिक मुदतीच्या निविदांबाबत 12-12-2022
General Administration and Establishment Department मुख्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आदेश २०२३ (मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या संकेतस्थाळावर मुख्य आपत् 06-12-2022
Town Secretary Aadesh - Agreement Sign 02-12-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्र-माहे डिसेंबर 2022 जयंतीबाबत 30-11-2022
General Administration and Establishment Department जयंती परिपत्रक- नोव्हेंबर 2022 04-11-2022
General Administration and Establishment Department आपल्या अधिपत्याखालील आस्थापनांमधील महानगरपालिका अधिकारी वर्ग व कर्मचाऱ्यांकरिता जीवनविदया म 14-10-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक- दि. 22/10/2022 रोजी राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा सांगता कार्यक्रमाबाबत. 30-09-2022
General Administration and Establishment Department माहे ऑक्टोबर जयंती परिपत्रक 2022 27-09-2022
General Administration and Establishment Department आदेश - PG Portal वरील प्रलंबित संदर्भाबाबत. 22-09-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक-“Indian Swachhata League” मोहिमे बाबत. 16-09-2022
General Administration and Establishment Department आदेश - प्रशासक कालावधीत नागरिकांच्या समस्या, तक्रारी निवारणा संदर्भात 12-09-2022
General Administration and Establishment Department प्रशासक कार्यभार स्वीकृती आदेश 30-08-2022
Encroachment Department आदेश - श्री गणेशोत्सव 2022 30-08-2022
General Administration and Establishment Department अतिरिक्त पदभार देणेबाबत 29-08-2022
General Administration and Establishment Department श्री. अनिकेत मानोरकर अति. आयुक्त व श्री. संभाजी पानपट्टे, अति. आयुक्त - प्रत्यायोजन आदेश 26-08-2022
General Administration and Establishment Department सुधारित आदेश- गणेशोत्सव व गणेश विसर्जन सुस्थितीत व चांगल्या रितीने पार पाडण्यासाठी अधिकारी/ कर् 25-08-2022