मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

कार्यालयीन परिपत्रके


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Town Secretary Aadesh - Agreement Sign 02-12-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्र-माहे डिसेंबर 2022 जयंतीबाबत 30-11-2022
General Administration and Establishment Department जयंती परिपत्रक- नोव्हेंबर 2022 04-11-2022
General Administration and Establishment Department आपल्या अधिपत्याखालील आस्थापनांमधील महानगरपालिका अधिकारी वर्ग व कर्मचाऱ्यांकरिता जीवनविदया म 14-10-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक- दि. 22/10/2022 रोजी राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा सांगता कार्यक्रमाबाबत. 30-09-2022
General Administration and Establishment Department माहे ऑक्टोबर जयंती परिपत्रक 2022 27-09-2022
General Administration and Establishment Department आदेश - PG Portal वरील प्रलंबित संदर्भाबाबत. 22-09-2022
General Administration and Establishment Department परिपत्रक-“Indian Swachhata League” मोहिमे बाबत. 16-09-2022
General Administration and Establishment Department आदेश - प्रशासक कालावधीत नागरिकांच्या समस्या, तक्रारी निवारणा संदर्भात 12-09-2022
General Administration and Establishment Department प्रशासक कार्यभार स्वीकृती आदेश 30-08-2022
Encroachment Department आदेश - श्री गणेशोत्सव 2022 30-08-2022
General Administration and Establishment Department अतिरिक्त पदभार देणेबाबत 29-08-2022
General Administration and Establishment Department श्री. अनिकेत मानोरकर अति. आयुक्त व श्री. संभाजी पानपट्टे, अति. आयुक्त - प्रत्यायोजन आदेश 26-08-2022
General Administration and Establishment Department सुधारित आदेश- गणेशोत्सव व गणेश विसर्जन सुस्थितीत व चांगल्या रितीने पार पाडण्यासाठी अधिकारी/ कर् 25-08-2022
General Administration and Establishment Department गणेश विसर्जन सुस्थितीत व चांगल्या रितीने पार पाडण्यासाठी अधिकारी/कर्मचायांच्या नेमणुका करणेब 23-08-2022
Town Secretary Vishesh Mahasabha Agenda Dt. 26.08.2022 22-08-2022
Town Secretary Mahasabha Paripatrak Dt. 26.08.2022 22-08-2022
General Administration and Establishment Department शासन निर्णय – “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” निमित्त “स्वराज्य सप्ताह” अंतर्गत समूह राष्ट्रगी 17-08-2022
General Administration and Establishment Department राष्ट्रीय पोशाख परिधान करून उपस्थित राहणेबाबत. 12-08-2022
Disaster Management Department स्वा. सैनिक माहिती दालन 11-08-2022