मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 29th, 2021 at 10:45 am

स्थायी समिती

.क्र.

सदस्याचे नांव

पक्ष

श्री. राकेश रतिशचंद्र शाह (मा. सभापती)

भारतीय जनता पार्टी

श्री. गेहलोत हसमुख मोहनलाल

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. शानु जोरावर गोहिल

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. सुनिता रमेश जैन              

भारतीय जनता पार्टी

श्री. सुरेश जगदिश खंडेलवाल    

भारतीय जनता पार्टी

श्री. आनंद दत्तात्रय मांजरेकर

भारतीय जनता पार्टी

श्री. मनोज रामनारायण दुबे

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. सुजाता यशवंत पारधी

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. सिमा कमलेश शाह

भारतीय जनता पार्टी

१०

श्री. जयेश भानुदास भोईर

भारतीय जनता पार्टी

११

श्री. जयंतीलाल गुरुनाथ पाटील

शिवसेना

१२

श्रीम. शर्मिला विन्सन्ट बगाजी

शिवसेना

१३

श्रीम. अर्चना अरुण कदम

शिवसेना

१४

श्रीम. कुसुम संतोष गुप्ता

शिवसेना

१५

श्रीम. मर्लिन मर्विन डिसा

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

१६

श्री. अशरफ मोहम्मद शेख

काँग्रेस लोकशाही आघाडी