मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD 521. मिरारोड स्वामी विवेकानंद भवन वाचनालय समोरील फुटपाथ सुशोभिकरण. 17-08-2022
PWD 519. प्र. क्र. 06 मधील विविध ठिकाणी स्टॅम्प काँक्रीट करणे. 17-08-2022
PWD 520. मिरारोड मेरी गोल्ड 4 ते सदगुरु नंदनवन फुटपाथ सुशोभिकरण करणे. 17-08-2022
PWD 518. प्र. क्र. 06 60 फीट रोड, भद्रकाली मंदिर रोड, जैन मंदिर येथे दिशादर्शक बोर्ड लावणे. 17-08-2022
PWD 517. प्र. क्र. 07 अण्णा नगर व शिवसेना गल्ली परिसरात गटर व स्लॅबची दुरूस्ती. 17-08-2022
PWD 515. प्र. क्र.2 सुमन अपार्टमेंट ते युनायटेड पॅलेस पर्यंत गटार तयार करणे. 17-08-2022
PWD 516. मिरारोड घोडबंदर उघाडी येथील स्मशानभूमी मधील शेड दुरुस्ती करणे. 17-08-2022
PWD 514. प्र. क्र.5 मधील लक्ष्मी नगर च्या मागील गटारावरील स्लॅब दुरुस्ती करणे. 17-08-2022
PWD 512. प्र. क्र.2 हरिश्चंद्र नगर झोपडपट्टी विविध ठिकाणी गटाराची दुरुस्ती करणे. 17-08-2022
PWD 513. प्र. क्र.3 मध्ये विविध ठिकाणी गटारे व रस्ते दुरुस्ती करणे. 17-08-2022
PWD 511. मिरागाव शाळा क्र.20 आणि 32 येथील विविध दुरुस्तीचे कामे करणे. 17-08-2022
PWD 510. रा.म.क्र.08 वर्सोवा शाळा क्र.28 येथील विविध दुरुस्तीचे कामे करणे. 17-08-2022
PWD 509. प्र. क्र.06 मधील देव आंगन बिल्डींग समोर सी.सी.रस्ता करणे. 17-08-2022
PWD 508. प्र. क्र.04 शालीभद्र नगर ते सुरज नगर पर्यंत स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. 17-08-2022
PWD 507. प्र. क्र. 11 नवघर गाव ये जर्नादन निवास येथे सिमेंट सी.सी. रोड बनविणे. 17-08-2022
PWD 505. प्र. क्र. 07 महावीर नगर , शिवसेना गल्ली येथे स्टॅम्प काँक्रीट करणे. 17-08-2022
PWD 506. प्र. क्र. 06 नारायण नगर व खाऊ गल्ली फुटपाथवर स्टॅम्प काँक्रीट करणे. 17-08-2022
PWD 504. प्र. क्र.7 जय अंबे नगर जवळील वृजमाणिक नगर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. 17-08-2022
PWD 501. प्र.क्र.2 मधील प्रमोद महाजन उदयानामध्ये कांरजे बनविणे. 17-08-2022
PWD 500. प्र. क्र.5 ज्योती दर्शन बिल्डींग ते रेणुका बिल्डींग पर्यंत गटार बनविणे. 17-08-2022