मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Tariffs


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
Health Department INDAIAN SWACHHATA LEAGUE कामी बिस्कीट व पाणी पुरवठा करणे 14-09-2022
Health Department टी शर्ट खरेदी करणे 14-09-2022
Health Department स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर सुरक्षित समुद्र अभियान राबविणे कामी सुरक्षा साहीत्य वस्तु खरेदी करण 14-09-2022
Health Department लॅब मटेरियल खरेदीचे जाहीर कोटेशन नोटीस संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत 08-09-2022
Health Department प्रिंटिंग मटेरियल खरेदीचे जाहीर कोटेशन संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत 08-09-2022
Health Department जाहीर कोटेशन संकेंतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत. 07-09-2022
Computer Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका विविध विभागांकरिता Microsoft office and Microsoft 365 License खरेदी करणेकामी... 07-09-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयाकरीता ऑक्सिजन सिलेंडर नियमित वर 06-09-2022
Health Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वैद्यकिय आरोग्य विभागाकरिता आवश्यक इल्न्फ्ल्युएंझा ए एच1 एन1 तपा 06-09-2022
Health Department स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 करीता फ्लाय ओव्हरचे ऍक्रेलिक पेंट व्दारे भिंती रंगवून जनजागृती करणे 30-08-2022
Health Department स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 करीता मनपा. क्षेत्रातील दर्शनिय भागातील भिंतीवर स्वच्छतेबाबतचे ऍक्रेलिक प 30-08-2022
Law Department मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या विरूद्ध व महानगरपालिकेच्यावतीने दाखल होणा-या न्यायलयीन प्रकरणा 29-08-2022
Environment Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात थुंकण्याचे डबे (Spit Bins) बसविणेकरीता संबंधित संस्था/ आस्थ 25-08-2022
Environment Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात थुंकण्याचे डबे (Spit Bins) बसविणेकरीता संबंधित संस्था/ आस्थ 25-08-2022
Environment Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये पर्यावरण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विवि 25-08-2022
Disaster Management Department मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये भाईंदर पश्चिम खाडी, उत्तन विसर्जन घाट, भाईंदर पूर्व जेस 23-08-2022
PWD 617_भाईंदर (प.) प्रभाग समिती क्र. 01 मधील जैन समुदायासाठी उड्डाणपुलाखाली शौचालय बांधणे. 23-08-2022
PWD 616_भाईंदर (प.) प्रभाग समिती क्र. 01 मधील जैन समुदायासाठी उड्डाणपुलाखाली बांधण्यात आलेल्या शौचालयाच 23-08-2022
PWD 618_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (प.) नगरभवन येथे तळमजल्यावरील आरोग्य विभागाकरीता 23-08-2022
PWD 613_मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) काशिगांव येथिल मनपा शाळा क्र. 4 व 5 समोर संर 23-08-2022