मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 29th, 2021 at 10:42 am

प्रभाग समिती सदस्य यादी

अ.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

23ब

श्रीम. म्हात्रे नयना गजानन  (मा. सभापती)     

 

भारतीय जनता पार्टी

2

8अ

 श्रीम. परेरा कॅटलीन एन्थोनी     

शिवसेना

3

8ब

 श्रीम. रकवी वैशाली गजेंद्र                                              

भारतीय जनता पार्टी

4

8क

डॉ. अग्रवाल सुशील गोपीकिशन 

 

भारतीय जनता पार्टी

5

8ड

श्री. खंडेलवाल सुरेश जगदीश     

भारतीय जनता पार्टी

6

23अ

श्री. भोईर जयेश भानुदास 

 

भारतीय जनता पार्टी

7

23क

श्रीम. भानुशाली वर्षा गिरधर      

 

भारतीय जनता पार्टी

8

23ड

श्री. म्हात्रे विनोद काशिनाथ

 

भारतीय जनता पार्टी

9

24अ

श्रीम. गोविंद हेलन जॉर्जी        

 

शिवसेना

10

24ब

श्रीम. बगाजी शर्मिला विन्सन्ट    

 

शिवसेना

11

24क

श्री. बांड्या एलायस दुमिंग      

 

शिवसेना

12

 श्री. सुनिल महादेव कांबळे

 नामनिर्देशित सदस्य

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 2

भाईंदर (प.)

अ.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

1ड

श्री. पांडेय पंकज सूर्यमणि   (मा. सभापती)    

भारतीय जनता पार्टी

2

1अ

श्रीम. भोईर सुनिता शशिकांत     

भारतीय जनता पार्टी

3

1ब

श्रीम. शाह रिटा सुभाष  

भारतीय जनता पार्टी

4

1क

श्री. तिवारी अशोक सूर्यदेव      

भारतीय जनता पार्टी

5

6अ

श्री. पाटील धृवकिशोर मन्साराम 

भारतीय जनता पार्टी

6

6ब

श्रीम. जैन गीता भरत           

भारतीय जनता पार्टी

7

6क

श्रीम. जैन सुनिता रमेश         

भारतीय जनता पार्टी

8

6ड

डॉ. जैन राजेंद्र भवरलाल  

भारतीय जनता पार्टी

9

7अ

श्री. रॉड्रीकस मोरस जोसेफ     

भारतीय जनता पार्टी

10

7ब

श्रीम. भूप्ताणी रक्षा सतीश (शाह)                              

भारतीय जनता पार्टी

11

7क

श्रीम. मोकाशी दिपाली आनंदराव 

भारतीय जनता पार्टी

12

7ड

श्री. व्यास रवि वासुदेव         

भारतीय जनता पार्टी

13

श्री. गौरंग कन्हैयालाल कंसारा

नामनिर्देशित सदस्य

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 3

भाईंदर (पू.)

अ.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

3 अ

श्री. शेट्टी गणेश गोपाळ  (मा. सभापती)               

भारतीय जनता पार्टी

2

2 अ

श्री. पाटील  रोहिदास शंकर      

भारतीय जनता पार्टी

3

2 ब

श्रीम. गोहिल शानू जोरावर सिंह    

भारतीय जनता पार्टी

4

2 क

श्रीम. कांगणे मीना यशवंत  

भारतीय जनता पार्टी

5

2 ड

श्री. सिंह मदन उदितनारायण 

भारतीय जनता पार्टी

6

3 ब

श्रीम. ढवण निलम हरीश्चंद्र       

शिवसेना

7

3 क

श्रीम. कदम अर्चना अरुण        

शिवसेना

8

3 ड

श्री. नलावडे दिनेश दगडु        

शिवसेना

9

4 अ

श्री. भोईर गणेश गजानन 

भारतीय जनता पार्टी

10

4 ब

श्रीम. पाटील प्रभात प्रकाश        

भारतीय जनता पार्टी

11

4 क

श्रीम. गुप्ता कुसुम संतोष          

शिवसेना

12

4 ड

श्री. पाटील धनेश परशुराम   

शिवसेना

13

5 अ

श्रीम. पाटील वंदना मंगेश       

भारतीय जनता पार्टी

14

5 ब

श्रीम. रावल मेघना दिपक        

भारतीय जनता पार्टी

15

5 क

श्री. शाह राकेश रतिशचंद्र       

भारतीय जनता पार्टी

16

5 ड

श्री. सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार (मुन्नासिंग)                         

भारतीय जनता पार्टी

17

11 अ

श्री. शिर्के अनंत गेणू          

शिवसेना

18

11 ब

श्रीम. पाटील वंदना विकास       

शिवसेना

19

11 क

श्रीम. पाटील संध्या प्रफुल्ल       

शिवसेना

20

11 ड

श्री. पाटील प्रविण मोरेश्वर       

शिवसेना

21

श्रीम. योगिता सतिशचंद्र शर्मा

नामनिर्देशित सदस्य

22

श्री. रजनीकांत पांडुरंग मयेकर

नामनिर्देशित सदस्य

23

श्री. संजय शांताराम साळवी

नामनिर्देशित सदस्य

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 4

भाईंदर (पू.)

अ.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

12 अ

डॉ. पाटील प्रिती जयप्रकाश  (मा. सभापती)                                   

भारतीय जनता पार्टी

2

9 अ

श्रीम. परदेशी गिता हरीश        

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

3

9 ब

श्री. पाटील नरेश तुकाराम       

 काँग्रेस लोकशाही आघाडी

4

9 क

श्रीम. सय्यद नुरजाहॉ नाझर हुसेन

 काँग्रेस लोकशाही आघाडी

5

9 ड

श्री. शेख अमजद गफार        

 काँग्रेस लोकशाही आघाडी

6

10 अ

श्री. पाटील जयंतीलाल गुरूनाथ   

शिवसेना

7

10 ब

श्रीम. घरत तारा विनायक  

शिवसेना

8

10 क

श्रीम. पांडे स्नेहा शैलेश          

शिवसेना

9

10 ड

रिक्त प्रभाग 

10

12 ब

श्रीम. मेहता डिंपल विनोद

भारतीय जनता पार्टी

11

12 क

श्री. शेट्टी अरविंद आनंद  

 भारतीय जनता पार्टी

12

12 ड

श्री. गेहलोत हसमुख मोहनलाल   

 भारतीय जनता पार्टी

13

13 अ

‍श्रीम. शिंदे रुपाली वसंत (मोदी)        

भारतीय जनता पार्टी

14

13 ब

श्री. थेराडे संजय अनंत  

भारतीय जनता पार्टी

15

13 क

श्रीम. मुखर्जी अनिता बबलू       

भारतीय जनता पार्टी

16

13 ड

श्री. वैती चंद्रकांत सिताराम

भारतीय जनता पार्टी

17

18 अ

श्री. गजरे दौलत तुकाराम 

भारतीय जनता पार्टी

18

18 ब

श्रीम. नाईक विविता विवेक       

भारतीय जनता पार्टी

19

18 क

श्रीम. सोंस नीला बर्नाड          

भारतीय जनता पार्टी

20

18 ड

श्री. राय विजयकुमार सिस्थन नारायण                 

भारतीय जनता पार्टी

21

श्रीम. ललिता राजेश दळवी

नामनिर्देशित सदस्य

 मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 5

मिरारोड (पू.)

 

अ.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

21 ड

श्री. विराणी अनिल रावजीभाई (मा. सभापती)   

भारतीय जनता पार्टी

2

20 अ

श्रीम. परमार हेतल रतिलाल         

 

भारतीय जनता पार्टी

3

20 ब

श्रीम. भट दीप्ती शेखर          

शिवसेना

4

20 क

श्री. कासोदारिया अश्विन शामजीभाई              

भारतीय जनता पार्टी

5

20 ड

श्री. जैन दिनेश तेजराज

 

भारतीय जनता पार्टी

6

21 अ

श्रीम. भावसार वंदना संजय      

 

भारतीय जनता पार्टी

7

21 ब

श्रीम. शाह सीमाबेन कमलेश         

भारतीय जनता पार्टी

8

21 क

श्री. दुबे मनोज रामनारायण 

भारतीय जनता पार्टी

9

22 अ

रिक्त प्रभाग 

10

22 ब

श्रीम. अहमद साराह अकरम     

 

 काँग्रेस लोकशाही आघाडी

11

22 क

श्री. इनामदार जुबेर अब्दुल्ला    

 

 काँग्रेस लोकशाही आघाडी

12

22 ड

श्री. शेख अशरफ मोहम्मद इब्राहीम

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

प्रभाग समिती क्र. 6

मिरारोड (पू.)

अ.क्र.

जागा क्र.

सदस्याचे नांव

पक्षाचे नांव

1

15 अ

श्री. म्हात्रे मोहन गोपाळ    (मा. सभापती)   

भारतीय जनता पार्टी

2

14 अ

श्रीम. हसनाळे ज्योत्सना जालींदर  

भारतीय जनता पार्टी

3

14 ब

श्रीम. पारधी सुजाता यशवंत      

भारतीय जनता पार्टी

4

14 क

श्री. म्हात्रे सचिन केसरीनाथ                         

भारतीय जनता पार्टी

5

14 ड

श्रीम. यादव मिरादेवी  रामलाल   

भारतीय जनता पार्टी

6

15 ब

श्रीम. सोनार सुरेखा प्रकाश       

भारतीय जनता पार्टी

7

15 क

श्रीम. भोईर विणा सुर्यकांत  

भारतीय जनता पार्टी

8

15 ड

श्री. भोईर कमलेश यशवंत      

शिवसेना

9

16 अ

श्रीम. पाटील अनिता जयवंत      

शिवसेना

10

16 ब

श्री. म्हात्रे परशुराम पदमाकर  

भारतीय जनता पार्टी

11

16 क

श्रीम. भोईर भावना राजू         

शिवसेना

12

16 ड

श्री. भोईर राजू यशवंत         

शिवसेना

13

17 अ

श्री. मांजरेकर आनंद दत्ताराम  

भारतीय जनता पार्टी

14

17 ब

श्रीम. अरोरा दीपिका पंकज       

भारतीय जनता पार्टी

15

17 क

श्रीम. बेलानी हेमा राजेश         

भारतीय जनता पार्टी

16

17 ड

श्री. दळवी प्रशांत ज्ञानदेव       

भारतीय जनता पार्टी

17

19 अ

श्रीम. शेख रुबीना फिरोझ        

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

18

19 ब

श्रीम. डिसा मर्लिन मर्विन        

 काँग्रेस लोकशाही आघाडी

19

19 क

श्री. सावंत अनिल दिवाकर      

 काँग्रेस लोकशाही आघाडी

20

19 ड

श्री. मेहरा राजीव ओमप्रकाश    

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

21

 श्री. आयक्करा मुरिईल सजी पाप्पचन

नामनिर्देशित सदस्य

22

 श्री. भरत चंद्रशेखर मिश्रा

 नामनिर्देशित सदस्य

23

 श्री. सोमनाथ बळवंत पवार

 नामनिर्देशित सदस्य