मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल ऑगस्ट 10th, 2021 at 03:44 pm

प्रभाग समिती क्र.०१ माहिती अधिकार अधिनियम

माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती देणेबाबत
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (अविनाश गजानन म्हात्रे 11/06/18)
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (भरत लक्ष्मण पाटील 05/07/18)
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (धीराज दुबे 01/08/18)
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद ( दिनेश दत्ताराम कानवजे 2 9/05/18)
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (हर्षद जसवंत पाटील 08/05/18)
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (जगदीश मदुसुदन पाटील 20/06/18)
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद ( जगदीश मदुसुदन पाटील 25/07/18)
केंद्र शासन माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबद (अरविंद शिवप्रसाद सिंह 26/07/18)