मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल नोव्हेंबर 18th, 2022 at 10:52 am

पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभाग

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार माहिती

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (1) ख अन्वये 17 मुददयांची माहिती सन २०२२-२३

माहिती-अधिकार-अधिनियम-2005-कलम-4-1-ख-अन्वये-17-मुददयांची-माहिती-सन-2021-22

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०२०-२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१९-२०
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१८-१९
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१७-१८
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१६-१७
माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ कलम ४(१)(ख)नुसार स्वयं प्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती २०१५-१६
माहिती अधिकारात प्राप्त अर्ज, अपिल, माहिती
अधिकारी व कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये बाबतची माहिती  रविंद्र कळसकर – 21-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ बाबत  रणवीर बाजपाई – 20-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज
सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामांचा आणि कर्तव्यांचा तपशील  प्रदिप जंगम – 20-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज
Water Supply Department RTI List प्रदिप जंगम – 20 -04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज
अखिल सिंह व दयानंद पाटील – 23-04-2018 रोजीचा अपिल अर्ज कोलासो शाँन लिओ – 23-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज
रविंद्र जैन – 19-06-2018 रोजीचा माहिती अर्ज आकाश महादेव गोडांबे – 17-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज
रंगबहादूर यादव – 01-06-2018 रोजीचा माहिती अर्ज अनिल य वेळासकर – एप्रिल 2018 आर.टी.आय. अर्ज
मेवीश टाक -07-06-2018 रोजीचा माहिती अर्ज अनिल य वेळासकर – एप्रिल 2018 – अपिल अर्ज
सुनिल भगत – 16-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 3. प्रदिप जंगम – एप्रिल 2018 आर.टी.आय.अर्ज
श्रवणकुमार मिश्रा – 30-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 4. विवेक पवार – एप्रिल 2018 आर.टी.आय. अर्ज
शशी शर्मा – 08-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 5. निर्भय भारत सामाजिक संघटना एप्रिल 2018 आर.टी.आय. अर्ज
वसंत माने – 23-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 6. एस.आर.तिवारी – एप्रिल 2018 – अपिल अर्ज
ललीतकुमार जैन – 30-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 7.अश्विन एन प्रजापती – मे 2018 आर.टी.आय. अर्ज
मोईनुद्दीन सय्यद – 08-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 8. अश्विन एन प्रजापती – मे 2018 आर.टी.आय. अर्ज
प्रकाश कोळंबकर – 04-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 9. प्रविणकुमार तिवारी – मे. 2018 आर.टी.आय. अर्ज
क्रीष्णा गुप्ता – 21-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 10. संतोषकुमार तिवारी – मे -2018 आर.टी.आय.अर्ज
 कानसिंग बी नरावत – 16-05-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 11. भरत मिश्रा – मे 2018 आर.टी.आय. अर्ज
 सुनिल भगत – 09-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 12. शशि शर्मा – मे 2018 आर.टी.आय. अर्ज
 विजय कुमाप एस – 23-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 13. प्रविणकुमार तिवारी – जून – 2018 -अपिल अर्ज
 ललीतकुमार जैन – 27-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 14. संतोषकुमार तिवारी – जून – 2018 – अपिल अर्ज
 राजेंद्र कांबळे – 26-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 15. अनिल नोटीयान – जून 2018 -आर.टी.आय. अर्ज
 राज पाटील – 19-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज 16. हर्षद हातिसकर -जून 2018 – आर.टी.आय. अर्ज
 रविंद्र जैन – 23-04-2018 रोजीचा माहिती अर्ज