मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

महिला व बालकल्याण समिती सदस्य यादी


.क्र.

सदस्याचे नांव

पक्ष

1

श्रीम. पाटील वंदना मंगेश (मा. सभापती)

भारतीय जनता पार्टी

2

श्रीम. भोईर सुनिता शशिकांत (मा. उपसभापती)

भारतीय जनता पार्टी

3

श्रीम. सिमा शाह

भारतीय जनता पार्टी

4

श्रीम. नाईक विविता विवेक

भारतीय जनता पार्टी

5

श्रीम. बेलानी हेमा राजेश

भारतीय जनता पार्टी

6

श्रीम. पारधी सुजाता यशवंत

भारतीय जनता पार्टी

7

श्रीम. सोनार सुरेखा प्रकाश

भारतीय जनता पार्टी

8

श्रीम. मुखर्जी अनिता बबलू

भारतीय जनता पार्टी

9

श्रीम. परमार हेतल रतिलाल

भारतीय जनता पार्टी

10

श्रीम. भावसार वंदना संजय

भारतीय जनता पार्टी

11

श्रीम. वंदना विकास पाटील

शिवसेना

12

श्रीम. शर्मिला बगाजी

शिवसेना

13

श्रीम. तारा विनायक घरत

शिवसेना

14

श्रीम. मर्लिन मर्विन डिसा

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

15

श्रीम रुबिना शेख

काँग्रेस लोकशाही आघाडी