मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल मे 26th, 2022 at 11:18 am

महिला व बालकल्याण समिती सदस्य यादी

अ.क्र.

सदस्याचेनांव

पक्ष

श्रीम. मीरादेवी यादव (मा. सभापती)

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. विविता नाईक (मा. उपसभापती)

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. रक्षा भुप्तानी

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. प्रिती पाटील

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. हेमा बेलानी

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. शानु गोहिल

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. मेघना रावल

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. मीना कांगणे

भारतीय जनता पार्टी

श्रीम. सुनिता जैन

भारतीय जनता पार्टी

१०

श्रीम. रुपाली मोदी

भारतीय जनता पार्टी

११

सौ. भावना भोईर

शिवसेना

१२

सौ. स्नेहा पांडे

शिवसेना

१३

सौ. हेलनगोविंद

शिवसेना

१४

श्रीम. रुबिना फिरोज

काँग्रेस लोकशाही आघाडी

१५

श्रीम. गीता ह. परदेशी

काँग्रेस लोकशाही आघाडी