मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

कार्यादेश


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.1 जय अंबे नगर चौपाटी येथे योगाशेड बांधणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग समिती क्र.3 अंतर्गत संत तूकाराम महाराज मार्गावरील प्रफुल्ल पाटील चौक (प्रति 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 17 मधील पुनम कॉम्पलेक्स शांती पार्क समोरील चौकात सेल्फी पॉईंट बांधणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 येथील जे.पी ठाकुर मार्ग येथील अमृतवाणी सत्संग रोड आकांक्षा बिल्डींग येथे 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 येथील जे.पी. ठाकुर मार्ग येथील न्यु झिल बिल्डींग ते मोहन कुटीर येथे गटार बा 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 येथील जे.पी. ठाकुर मार्ग येथील श्री राम सरोवर ते न्यु झिल येथे गटार बांधणे. ( 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील साईश्रध्दा चाळ येथे गटाराचे काम करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 261 येथे कमान (गेट) बनविणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 17 मधील जम्मु कश्मिर बँक समोरील दुभाजक सुशोभिकरण करणे. 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 22 नयानगर मस्जिद गल्लीमधील सना अपार्टमेंट ते नासिर अपार्टमेंट पर्यंतच 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 22 नयानगर मस्जिद गल्लीमधील शाहजाद व्हिला ते अजिजिया मदरसा पर्यंत नविन 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) परुळेकर जिम ते हॅप्पी होम पर्यंत गटाराची पुर्ण बांधणी करणे. 28-01-2022
PWD रा.म.क्र.08 प्रभाग क्र.14 मधील मांडवीपाडा येथील शिवमंदिर स्वामी दयानंद स्कुल रस्ता, महादेव सेवा, सोस 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 मध्ये विविध ठिकाणी ओला व सुका कचऱ्यांचे एच.डी.पी.ई. मेटेरियलचे व लॉकिं 28-01-2022
PWD रा.म.क्र. 8 प्रभाग क्र. 14 मधील आनंद वेल्फेअर सोसायटी ते मित्र वेल्फेअर सोसायटी, आनंद नगर परिसरात गटा 28-01-2022
PWD WO.173 रुबिया टॉवर जवळ गटार क्रॉसिंग बनविणे. 28-01-2022
PWD रा.म.क्र. 8 माशाचा पाडा शाळेजवळील रस्ता बनविणे. 28-01-2022
PWD नवघर स्मशानभुमी मागे शौचालयाच्या शेजारी नाला बांधणे. 28-01-2022
PWD रा.म.क्र. 8 वेस्टर्न पार्क प्रिती वॉटर मिनिरल लि. डाचकुलपाडा जैनाब कम्पाऊंड पर्यंत सी.सी. रस्ता बन 28-01-2022
PWD ओवळा माजिवडा मतदार संघातील मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 11 मधील एस.एन. कॉलेज 28-01-2022