मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक

कार्यादेश


विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 14 मधील डाचकुल पाडा तय्यबा नगर येथील शौचालय रिपेंरींग करणे. (प्रभाग समि 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 07 मधील मैना मेन्शन ते शुभ लक्ष्मी इमारती पर्यंत गटार दुरुस्ती करणे. (प्रभाग 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) येथील शिवसेना गल्ली, राजेश हॉटेल गल्ली स्टेशन रोड येथे विविध ठिकाणी स्टेनलेस वॉटर कुल 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.20 शांतीनगर मधील विविध ठिकाणी पाणपोई बांधणे. (नगरसेवक निधी) 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मध्ये वॉटर कुलर बसविणे. (प्रभाग समिती निधी) 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील प्लेझंट पार्क काशिमिरा रस्ता ते सिल्व्हर क्राऊन इमारत पर्यंत फ 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 साईबाबा नगर मधील नटवर दर्शन ते संजय पार्क सिमेंट रस्ता बनविणे. (प्रभाग 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 मधील कस्तुरी पार्क येथील रेखा सदन इमारती येथे सुंदरीकरण करणे. 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 मधील आर.एन.पी. पार्क येथे झाडंाना कठढे, बांधुन नागरीकांसाठी बैठक बनविण 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 मधील नवघर रोड वरील राहुल विद्या निकेतन, शाळेसमोरील भिंत व आर.एन.पी. पार 28-01-2022
PWD मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील प्लेझंट पार्क काशिमिरा रस्ता ते सिल्व्हर क्राऊन इमारत पर्यंत फ 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.02 मधील जैसल पार्क चौपाटी वरील गुलाब बाग येथे स्टेनलेस स्टीलची ग्रील बसव 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 सरस्वती नगर येथील लोकमान्य टिळक सभागृह पहिल्या मजल्यावरील जिमसाठी स 28-01-2022
PWD रा.म.क्र. 08 वरील निलकमल नाका जनतानगर येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशद्वार बांधणे. (महाप 28-01-2022
PWD घोडबंदर प्रवेशद्वार येथे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ब्रॉन्झ चा अश्वारुढ पुतळा उभारणेसाठ 28-01-2022
PWD भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 मध्ये विविध ठिकाणी तुटलेल्या स्लॅब गटार, सी.सी. रस्ता, फुटपाथ याची दुरु 28-01-2022
PWD भाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील उत्तन स्मशानभूमी येथे विधी शेडचे बांधकाम करणे. 28-01-2022
PWD आरक्षण क्र. 353 बगीचा मध्ये समाजमंदिर बांधणे. (आमदार निधी) 28-01-2022
PWD रा.म.क्र. 8 मांडवी पाडा एस.ऐ. इंटरप्रायझेस ते विशाल डेरी पर्यंत सी.सी. रस्ता आणि रस्त्यालगत हाफ चेनल 28-01-2022
PWD रा.म.क्र. 8 मांडवी पाडा श्री. श्रध्दा वेलफेअर सोसायटी (इलेक्ट्रीक पोल क्र. 055020) ते शिवभोवा सोसायटी ऑफ 28-01-2022