Skip to main content
logo
logo
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार "माझी माती, माझा देश" या उपक्रमाअंतर्गत दिनांक 09 ऑगस्ट 2023 रोजी सकाळी 10:00 वाजता मिरा भाईंदर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र. 3 कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत पंचप्राण शपथ घेण्यात आली.
मा.आयुक्त साहेब मिरा भाईंदर महानगरपालिका
मा. आयुक्त साहेब यांचे सोबत अधिकारी कर्मचारी शपथ
मुख्यालय अधिकारी व कर्मचारी शपथ
मुख्यालय शपथविधी कार्यक्रम
मुखालाय अधिकारी व कर्मचारी शपथ कार्यक्रम
प्रभाग १ शपथ विधी कार्यक्रम
प्रभाग १
प्रभाग 2
प्रभाग २ चे शपथ घेताना कर्मचारी
प्रभाग क्र. ३ येथील अधिकारी समवेत कर्मचारी शपथ कार्यक्रम
प्रभाग क्र. ३ कर्मचारी शपथ घेताना
प्रभाग ४ चे अधिकारी व कर्मचारी शपथ घेताना
प्रभाग 4 अधिकारी व कर्मचारी
प्रभाग 5 अधिकारी समवेत कर्मचारी शपथ घेताना
प्रभाग 5 कर्मचारी शपथ घेताना
प्रभाग ६ शपथ
प्र. ६ कर्मचारी शपथ
पमुख्यालयातील शपथ व्हिडीओ
स्वातान्त्र्यदिनानिमित्त शहीद वीर वीरांगनांना समर्पित