मिरा भाईंदर महानगरपालिका
प्रेस नोट

प्रेस नोट(ऑक्टोबर २०२०)

विजेच्या कडकडाटासह व ढगांच्या गडगडाटासह पडणाऱ्या पावसापासून नागरिकांनी घ्यावयाची दक्षता

प्रेस नोट(जानेवारी २०१९)

अनुभवात्मक शिक्षण कार्यशाळा (प्रशिक्षण)

प्रेस नोट(डिसेंबर २०१८)

प्रेस नोट किसान दिवस 2018

प्रेसनोट १२ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०७ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०७ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०५ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०५ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०५ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०४ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०१ -१२-२०१८

प्रेसनोट ०१ -१२-२०१८

प्रेस नोट(नोव्हेंबर २०१८)

प्रेसनोट २८ -११-२०१८

प्रेसनोट २८ -११-२०१८

प्रेसनोट २० -११-२०१८

प्रेसनोट २० -११-२०१८

प्रेसनोट १९ -११-२०१८

प्रेसनोट १७ -११-२०१८

प्रेसनोट १७ -११-२०१८

प्रेसनोट १५ -११-२०१८

प्रेसनोट १४ -११-२०१८

प्रेसनोट १३ -११-२०१८

प्रेसनोट १३ -११-२०१८

प्रेसनोट ०५ -११-२०१८

प्रेसनोट ०५ -११-२०१८

प्रेसनोट ०५ -११-२०१८

प्रेसनोट ०३-११-२०१८

प्रेसनोट १-११-२०१८

प्रेस नोट(ऑक्टोबर २०१८)

प्रेसनोट २४-१०-२०१८

प्रेसनोट २४-१०-२०१८

प्रेसनोट २३-१०-२०१८

प्रेसनोट २३-१०-२०१८

प्रेस नोट ११ -१० -२०१८

प्रेस नोट ०८-१०-२०१८

प्रेस नोट ०५/१०/२०१८

प्रेस नोट ०५/१०/२०१८

प्रेस नोट ०२/१०/२०१८

प्रेसनोट ०१/१०/२०१८

प्रेस नोट(सप्टेंबर २०१८)

प्रेस नोट २७/०९/२०१८

प्रेस नोट २७/०९/२०१८

प्रेस नोट २५/०९/२०१८

प्रेस नोट २५/०९/२०१८

प्रेस नोट १९-०९-२०१८

१० वीत ९०% पेक्ष्या जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव (सत्कार)

शिक्षकदिन पुरस्कार पत्र

2018 आदर्श शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार साजरा झाल्याबद्दल

health_department

press_note

राष्ट्रीय जंतनाशक दिन प्रेस नोट

आरोग्य शिबिर प्रेस नोट

प्रेस नोट जनसंपर्क विभाग

प्रेस नोट(ऑगस्ट  २०१८)

प्रेस नोट 30 08 18

प्रेस नोट 001

प्रेस नोट 002

प्रेस नोट 003

प्रेस नोट 004

प्रेस नोट 005

प्रेस नोट 006

प्रेस नोट 007

प्रेस नोट 008

महापालिका क्षेत्रातील गणपती विसर्जनाची माहिती

प्रेस नोट (नोव्हेंबर २०१७)

प्रेस नोट (ऑगस्ट २०१७)

पाणी पुरवता 

प्रेस_नोट_16_05_2019

प्रेस नोट पाणी पुरवठा विभाग


शेवटचा बदल : 15-10-2020