मिरा भाईंदर महानगरपालिका
महिला व बालकल्याण समिती

मिरा भाईंदर महानगरपालिका महिला व बालकल्याण समिती सदस्य यादी सन २०१७-१८ 

अ . क्रं सदस्यांची नावे पक्ष / आघाडीचे नांव
 १ श्रीम.दिपिका अरोरा (मा. सभापती)) भारतीय जनता पार्टी
 २ श्रीम. वंदना भावसार (मा. उपसभापती) भारतीय जनता पार्टी
 ३ श्रीम. मेघना दिपक रावल भारतीय जनता पार्टी
 ४ श्रीम. सुनिता जैन भारतीय जनता पार्टी
 ५ श्रीम. शिंदे रुपाली वसंत (मोदी) भारतीय जनता पार्टी
 ६ श्रीम. विणा भोईर भारतीय जनता पार्टी
 ७   श्रीम. विविता नाईक भारतीय जनता पार्टी
 ८ श्रीम. हेतल परमार भारतीय जनता पार्टी
 ९ श्रीम. मीना कांगणे भारतीय जनता पार्टी
 १०
श्रीम. सुजाता पारधी
भारतीय जनता पार्टी
 ११ श्रीम. अर्चना कदम शिवसेना 
 १२   श्रीम. कुसुम गुप्ता शिवसेना 
 १३  श्रीम. हेलन गोविंद शिवसेना 
 १४ श्रीम. गिता ह. परदेशी काँग्रेस लोकशाही आघाडी
 १५  श्रीम. उमा वि. सपार  काँग्रेस लोकशाही आघाडी

 


शेवटचा बदल : 10-06-2019