मिरा भाईंदर महानगरपालिकाकोविड - १९ संपर्क क्रमांक बेड/ॲम्बुलन्स/शववाहिनी बुकिंग 022-28141516
कोवीड – १९ हेल्पलाइन कक्ष 022-28117102
कोविंड - १९ नियंत्रण कक्ष 022-28042738
अलगीकरण कक्ष (Quarantine Cell) 9920057653
Isolation Ward (पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय), भाईंदर (प) 022-28041048
कोवीड – 19 बाबत, रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र. 1800 22 4849
आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष. 022-28117104
अग्निशमन विभाग - उत्तन, भाईंदर (प.) 022-28452002
अग्निशमन विभाग - नवघर, भाईंदर (पुर्व) 022-28197637 / 022-28041002
Read more

MAYOR
श्रीमती. ज्योत्सना जालींदर हसनाळे, महापौर


श्री. हसमुख मोहनलाल गेहलोत, उपमहापौर

a

डॉ. विजय राठोड, भा. प्र. से. आयुक्त

 

   सोमवार ते शुक्रवार ९.४५ ते ६.१५

(  शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद राहील )

 

लोकशाही दिन  -
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी
(सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी)
वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२

 

नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ :  -
सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००

 

आयुक्तांना भेटण्याची वेळ :  -
मंगळवार, सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००