मिरा भाईंदर महानगरपालिकाआपत्ती व्यवस्थापन कक्ष. 022- 28117102/04
अग्निशमन विभाग - उत्तन, भाईंदर (प.) 022-28452002
अग्निशमन विभाग - नवघर, भाईंदर (पुर्व) 022-28197637 022-28041002
अग्निशमन विभाग - सिल्व्हर पार्क, मिरा रोड 022-28553661
अग्निशमन केंद्र 101
रत्यावरील खडयांबाबत, फुटपाथ, उन्नतमार्ग, सब-वे तसेच बेकायदेशीर होर्डिग्स पोस्टर बॅनर संबंधित, डेंग्यू, मलेरिया किटकजन्य रोग यांसंबधीत तसेच सॅनेटरी (साफसफाई) संबंधित तक्रारीसाठी टोल फ्री क्र. 1800 22 4849
सागरी सुरक्षा 1093
Read more

MAYOR
श्रीम. ज्योत्सना जालींदर हसनाळे 

श्री. हसमुख मोहनलाल गेहलोत, उपमहापौर

a

चंद्रकांत   कृ.   डांगे,  भा.प्र. से.

आयुक्त

 

   सोमवार ते शुक्रवार ९.४५ ते ६.१५

(  शनिवार, रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय बंद राहील )

 

लोकशाही दिन  -
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी
(सोमवारी सुट्टी असल्यास पुढील कार्यालयीन दिवशी)
वेळ: सकाळी १० ते दुपारी १२

 

नागरिक तसेच अभ्यांगत यांना महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांशी भेटण्याची वेळ :  -
सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००

 

आयुक्तांना भेटण्याची वेळ :  -
मंगळवार, सकाळी ११.०० ते दुपारी १.००