Skip to main content
logo
logo

रुग्णवाहिका व शववाहिनी

अ . क्रंवाहन क्रं.वाहनाचा प्राकरप्रभागाचे नावसंपर्क क्रमांक
1MH 04 EY 1072रुग्णवाहिका

प्रभाग क्र. 01,

भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय

०२२-२८१७०१९६
2MH 04 EP 0512रुग्णवाहिका
3MH 04 EP 710रुग्णवाहिका
4MH 04 H 702शववाहिनी
5MH 04 EP 0710कार्डिक रुग्णवाहिका
6MH 04 EY 9067रुग्णवाहिका

प्रभाग क्र. 02 व 03,

खारीगाव व तलाव रोड

०२२-२८१७०१९७
7MH 04 H 620शववाहिनी
8MH 04 EC 2285रुग्णवाहिकाप्रभाग क्र. 04, जहांगीर कॉ. कनकीया नगर०२२-२८११०१९७
9MH 04 EL 2287रुग्णवाहिका

प्रभाग क्र. 05, इंदिरा गांधी रुग्णालय,

पुनमसागर, मिरारोड

०२२-२८१७०१९८
10MH 04 EP 159रुग्णवाहिका
11MH 04 H 710शववाहिनी