Skip to main content
logo
logo


Ø  सिनेमा गृह


·     रसाज मल्टीप्लेक्स
पत्ता :- रसाज शॉपिंग मॉल, दुसरा मजला, सिंगापोर प्लाझा समोर, एव्हरशाईन नगर, मिरारोड, मुंबई, महाराष्ट्र 401107
संपर्क :-  022 28126969
 
 
 
·     आयनॉक्स :- ठाकूर मॉल
पत्ता :- तिसरा मजला, ठाकूर मॉल, दहिसर चेकनाका जवळ, केतकी पाडा, मिरारोड, मुंबई, महाराष्ट्र 401107
संपर्क :- 07506651225
 
·     मॅक्सस सिनेमास
पत्ता :- दुसरा मजला, मॅक्सस मॉल, टेंबा रोड, भाईंदर पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र 401101
संपर्क :- 022 28142021
 
·     सिनेमॅक्स – पीवीआर सिनेमास - मिरारोड
पत्ता :- बेव्हर्ली पार्क रोड, वागड नगर, बेवर्ली पार्क,मिरारोड, मीरा भाईंदर, महाराष्ट्र 401107
संपर्क :- 08800900009