Skip to main content
logo
logo

महानगरपालिका उपायुक्त


   

1)    मारुती गायकवाड,

उपआयुक्त

(मुख्यालय)

                 दूरध्वनी: 28192828,(Ext.311)

    Email ID : dmchq@mbmc.gov.in

2)    संजय शिंदे,

उप-आयुक्त

दूरध्वनी : 28192828,(Ext.261)

Email ID:

dmc2@mbmc.gov.in

 

3)    रवि पवार,

उप-आयुक्त

दूरध्वनी : 28192828, (Ext.119)

Email ID : dmc3@mbmc.gov.in

 

4)    कल्पिता पिंपळे,

उप-आयुक्त

दूरध्वनी : 28192828, (Ext.222),

Email ID : dmc4@mbmc.gov.in

1)   सामान्य प्रशासन   

     विभाग/आस्थापना विभाग

 

2)  निवडणूक जनगणना विभाग

 

3)  सुरक्षा विभाग

 

4)  विधी अभिलेख विभाग

 

5)  वाहन विभाग यांत्रिकी विभाग

 

6)  अग्निशमन विभाग आपत्ती 

     व्यवस्थापन   विभाग

 

7) अतिक्रमण अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग/       फेरीवाला धोरण, नियंत्रण


8)  क्लस्टर डेव्हलपमेंट

 

9)  स्थानिक संस्था कर विभाग

 

1)      सार्वजनिक   

आरोग्य विभाग

 

2) माहिती तंत्रज्ञान विभाग

 

3) -टेंडरिंग / सिसिटीव्ही यंत्रणा

 

4) माहिती जनसंपर्क विभाग

 

5) कर विभाग

 

6) परवाना विभाग

 

7) पर्यावरण विभाग

 

8) शिक्षण विभाग

 

 

1)      SBM, शासन निधी, दैनंदिन साफसफाई,       

      नालेसफाई C &

        D.

 

2)      मध्यवर्ती भांडार विभाग

 

3)      पशुवैद्यकीय विभाग

 

1) घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (प्रकल्प)

 

2) उद्यान विभाग

 

3) समाजविकास विभाग (NULM सह)

 

4) महिला बालकल्याण विभाग

 

5) ग्रंथालय विभाग

 

6) पे अॅण्ड पार्क भुईभाडे

 

7) बाजार लिलाव

 

8) जाहिरात विभाग

 

9) क्रिडा विभाग