Skip to main content
logo
logo

महानगरपालिका उपायुक्त


   

1)    मारुती गायकवाड,

उपआयुक्त

(मुख्यालय)

                 दूरध्वनी: 28192828,(Ext.311)

    Email ID : dmchq@mbmc.gov.in

2)    संजय शिंदे,

उप-आयुक्त

दूरध्वनी : 28192828,(Ext.261)

Email ID:

dmc2@mbmc.gov.in

 

3)    रवि पवार,

उप-आयुक्त

दूरध्वनी : 28192828, (Ext.119)

Email ID : dmc3@mbmc.gov.in

 

4)    कल्पिता पिंपळे,

उप-आयुक्त

दूरध्वनी : 28192828, (Ext.222),

Email ID : dmc4@mbmc.gov.in

1)   सामान्य प्रशासन   

     विभाग/आस्थापना विभाग

 

2)  निवडणूक जनगणना विभाग

 

3)  सुरक्षा विभाग

 

4)  विधी  

 

5)  वाहन विभाग यांत्रिकी विभाग

 

6)  स्थानिक संस्था कर विभाग

 

7)  क्लस्टर डेव्हलपमेंट


8)  अभिलेख विभाग

 

9) घनकचरा व्यवस्थापन विभाग (SBM व शासन निधी संबंधीत विषय दैनंदिन साफसफाई, C&D नाले सफाई )


1)  मालमत्ता कर

 

2) सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

 

3) माहिती व  तंत्रज्ञान विभाग 

 

4) अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन


5) माहिती जनसंपर्क विभाग

 

6) परवाना विभाग

 

7) पर्यावरण विभाग

 

8) शिक्षण विभाग


9) मिळकत 

 

 

1) अतिक्रमण अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग व नियंत्रण 

      

2) फेरीवाला धोरण, 

  

3)  मध्यवर्ती भांडार विभाग    


4)   पशुवैद्यकीय विभाग


5) ई- टेंडरिंग. सी.सी.टी.व्ही. यंत्रणा


6)  ग्रंथालय विभाग 

 

1)  उद्यान विभाग

 

2) घनकचरा व्यवस्थापन (प्रकल्प)

 

3) समाजविकास विभाग (NULM सह)

 

4) महिला बालकल्याण विभाग

 

5)  पे अॅण्ड पार्क भुईभाडे

 

6) बाजार लिलाव

 

7) जाहिरात विभाग

 

8) क्रिडा विभाग व सांस्कृतिक विभाग 

 


 

 


"उपायुक्त" पदाच्या पदभाराबाबत प्रत्यायोजन आदेश