Skip to main content
logo
logo

कार्यादेशविभागाचे नावशीर्षकदिनांक

आयुक्त ई-ऑफीस प्रणालीमार्फत सादर करावयाचे प्रस्ताव व देयकाबाबत करावयाची कार्यवाही
18/03/2024

घनकचरा व्यवस्थापन 

सखोल स्वच्छता मोहीम Deep Clean Drive
16/02/2024

अतिरिक्त आयुक्त शासन आपल्या दारी अभियाना अंतर्गत प्रभाग निहाय विविध योजनांचे शिबीर आयोजित करणे आहे 
19/01/2024

Encroachment Department
सन 2023-24 मध्ये सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव व इतर उत्सवाकरिता रस्त्यावर/ पदपथावर/ पादचारी मार्गावर तात्पुरत्या स्वरुपात मंडप उभारणेस परवानगी देणेबाबतचे आदेश
09/08/2023

General Administration and Establishment Department
आदेश- दि. 15 ऑगस्ट 2023 स्वातंत्र्य दिनाबाबत.
01/08/2023

Encroachment Department
संरचनात्मक अहवालाबाबतची माहिती_040522
04-05-2022

Ward Office - 1प्रभाग समिती क्र.1 कार्यालय मधील नागरी सुविधा केंद्रामध्ये नागरीकांचे सनद प्रसिध्द करण्याची मा�04-05-2022

Encroachment Department३० वर्षावरील इमारती / घर यांच्या संचारनात्मक तपासणी अहवालाबाबत04-05-2022

Garden & Tree Departmentवन महोत्सव कार्यक्रमाचे नियोजन करणे बाबत10-03-2022

General Administration and Establishment Departmentश्री. स्वप्नील सावंत यांची उपायुक्त पदस्थापना रद्द करणेबाबत आदेश.09-03-2022

General Administration and Establishment Departmentमि. भा. सहा.आयुक्त यांचा बदली आदेश09-03-2022

General Administration and Establishment Departmentसुधारीत प्रत्यायोजन आदेश.08-03-2022

Garden & Tree Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील कनकीया येथील आरक्षण क्र. 269 उद्यानाच्या बाजुला असलेल्या म01-03-2022

Garden & Tree Departmentमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील विकास कामात बाधीत होणारी/धोकादायक झाडे मुळासहित काढणेका25-02-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.4 मधील गटारे, रस्ते, स्लॅब यांची दुरुस्ती करणे.28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.12 इंद्रलोक फेस - 6 ग्लोबल शाळा ते गोल्डन नेस्ट शाळा पर्यंत गटार बांधणे व 28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) हटकेश येथील न्यु सिग्नेचर इमारती समोरील गटार बांधणे.28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र.01 मधील जय अंबे नगर नं.1 व 2 मधील विविध ठिकाणी गटार व सी.सी. रस्ते दुरुस्ती करणे.28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 शितल पार्क इमारत ते शितल कुंज पर्यंत गटाराची पुर्ण बांधणी करणे.28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.19 मधील ओम वृषभ ए समोरील गटाराचे स्लॅब दुरुस्ती करणे.28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) विजयपार्क ते विनय रेसिडेन्सी इमारत पर्यंत रस्ता समांतर गटार बांधणे.28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील सुर्वेचाळ व म्हात्रेचाळ वर्तळ आळी भिमनगर जाधव चाळ येथे सी.सी. रस28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र.23 डि-मार्ट परिसरात सेल्फी पॉईंट तयार करणे.28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 मधील ग्रीन पार्क प्रवेशव्दाराजवळ वर्टीकल गार्डन व सेल्फी पॉईंट बनवि28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र.01 मधील शास्त्री नगर, नेहरु नगर येथे गटार व सी.सी. रस्ते दुरुस्ती करणे.28-01-2022

PWD
भाईंदर (प.) प्रभाग क्र.1 जय अंबे नगर चौपाटी येथे योगाशेड बांधणे
28-01-2023

PWD
भाईंदर (पुर्व) प्रभाग समिती क्र.3 अंतर्गत संत तूकाराम महाराज मार्गावरील प्रफुल्ल पाटील चौक
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 17 मधील पुनम कॉम्पलेक्स शांती पार्क समोरील चौकात सेल्फी पॉईंट बांधणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 येथील जे.पी ठाकुर मार्ग येथील अमृतवाणी सत्संग रोड आकांक्षा बिल्डींग येथे
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 येथील जे.पी. ठाकुर मार्ग येथील न्यु झिल बिल्डींग ते मोहन कुटीर येथे गटार बा
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 08 येथील जे.पी. ठाकुर मार्ग येथील श्री राम सरोवर ते न्यु झिल येथे गटार बांधणे
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील साईश्रध्दा चाळ येथे गटाराचे काम करणे
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) आरक्षण क्र. 261 येथे कमान (गेट) बनविणे.
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 17 मधील जम्मु कश्मिर बँक समोरील दुभाजक सुशोभिकरण करणे
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 22 नयानगर मस्जिद गल्लीमधील सना अपार्टमेंट ते नासिर अपार्टमेंट पर्यंतच
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 22 नयानगर मस्जिद गल्लीमधील शाहजाद व्हिला ते अजिजिया मदरसा पर्यंत नविन
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) परुळेकर जिम ते हॅप्पी होम पर्यंत गटाराची पुर्ण बांधणी करणे
28-01-2022

PWD रा.म.क्र. 8 प्रभाग क्र. 14 मधील आनंद वेल्फेअर सोसायटी ते मित्र वेल्फेअर सोसायटी, आनंद नगर परिसरात गटा
28-01-2022

PWDरा.म.क्र.08 प्रभाग क्र.14 मधील मांडवीपाडा येथील शिवमंदिर स्वामी दयानंद स्कुल रस्ता, महादेव सेवा, सोस
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.17 मध्ये विविध ठिकाणी ओला व सुका कचऱ्यांचे एच.डी.पी.ई. मेटेरियलचे व लॉकिं
28-01-2022

PWDWO.173 रुबिया टॉवर जवळ गटार क्रॉसिंग बनविणे
28-01-2022

PWDरा.म.क्र. 8 माशाचा पाडा शाळेजवळील रस्ता बनविणे
28-01-2022

PWDनवघर स्मशानभुमी मागे शौचालयाच्या शेजारी नाला बांधणे
28-01-2022

PWDरा.म.क्र. 8 वेस्टर्न पार्क प्रिती वॉटर मिनिरल लि. डाचकुलपाडा जैनाब कम्पाऊंड पर्यंत सी.सी. रस्ता बन
28-01-2022

PWDओवळा माजिवडा मतदार संघातील मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्र. 11 मधील एस.एन. कॉलेज
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) येथील राणी लक्ष्मीबाई उद्यान (पुनम सागर) विकसित करणे
28-01-2022

PWDप्रभाग क्र. 12 मधील आरक्षण क्र. 242 येथे खुली अभ्यासिका बांधणे
28-01-2022

PWDप्रभाग क्र. 13 मधील वेलकर नगर, घोडबंदर येथे स्मशानभूमी बनविणे
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) येथील आरक्षण क्र. 178 येथील मैदान विकसित करणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) उत्तन चौक येथील चिमाजी अप्पा उद्यान विकसित करणे
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) उत्तन रोड, मुर्धा गाव येथील गावदेवी उद्यान सुशोभिकरण (विकसित) करणे
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) येथील श्री सालासर हनुमान उद्यान (आरक्षण क्र.100) सुशोभिकरण (विकसित) करणे
28-01-2022

PWDPWD Proposal for the Supply Installation and testing of 50 cu mtr Advanced Ro Membrane
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील नवघर मनपा शाळेसमोर गेटचे बांधकाम करणे
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावणे
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 पुनम सागर कॉम्पलेक्स मधील ओमसाई कॉम्पलेक्स समोरील मोकळया जागेत जेष्
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 सृष्टी येथील कल्पतरु सोसायटी समोरील दुभाजकाचे सुशोभिकरण करणे
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मध्ये इंदिरा नगर गल्ली नं.04 व 05 रुम नं.261 ते 275 व रुम नं.321 ते 305 येथे गटार नाली
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.21 मध्ये आवश्यक त्या ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे
28-01-2022

PWDशिवशक्ती नगर येथील अंतर्गत रस्ते व मुख्य रस्ता सी.सी (कॉक्रीटीकरण) करणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील उत्तन भाटेबंदर बालवाडीचे स्लॅबचे व स्वच्छतागृहाचे बांधकाम करणे
28-01-2022

PWDनवघर चाळघर शिवालय समोर सी.सी. रस्ता बनविणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील चौक येथील चिमाजी अप्पा गार्डनच्या खालच्या व वरच्या बाजुने संरक्षण भ
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 10 मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक लावणे.
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) पुनमसागर कॉम्पलेक्स स्व. इंदिरा गांधी रुग्णालय इमारतीमधील पहिल्या मजल्यावरील क
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 20 शांतीनगर सेक्टर नं. 03 व 07 मधील उद्यानाची तसेच फुटपाथची दुरुस्ती करणे
28-01-2022

PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र. 23 भाईंदर (प.) येथील राई गावातील राम मंदिर समोरील तला
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 22 नयानगर मधील टेनव्हिला इमारत ते के.जी.एन टॉवर पर्यंतचा रस्ता डांबरीकर
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे.
28-01-2022

PWD

मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील जहागीड इस्टेट समोरील मनपाच्या पत्राशेडमध्ये ग्रील दुरुस्ती व र

28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील क्रिस्टल बी इमारत समोरील बस स्टॉप बांधणे
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) मिरागाव येथील हरी दर्शनापासुन महादेव जाबवर यांच्या घरापर्यंत सी.सी. रस्ता व गटा
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 15 मधील मिरागाव साई दर्शन बिल्डींग अनिल भोईर यांच्या घरापासुन प्रमोद भ
28-01-2022

PWDरा.म.क्र. 8 प्रभाग क्र 14 मध्ये सरोगी आर्केड ते महानगरपालिका शौचालय पर्यंत गटार बांधणे.
28-01-2022

PWDरा.म.क्र.8 प्रभाग समिती क्र.14 मधील काशिमिरा विभागातील जनतानगर, जयसंतोषी माता चाळ, संगम चाळ, एकता चाळ
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 हनुमान नगर मधील विकास उद्योग नगर जे ते धारा इंडस्ट्री येथे रस्त्याचे प
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) मौजे. मिरा सर्वे क्र.185 नविन हिस्सा क्र.5 मधील 225.80 चौ.मी. या मनपाच्या जागेवर जेष्ठ नागर
28-01-2022

PWDमिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 21 मधील शहीद मेजर कौस्तुभ राणे ज
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मधील नवघर पाण्याची टाकी येथे नविन गेट बसविणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मधील नवघर पाण्याची टाकी येथे नविन गेट बसविणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मधील नवघर नाका येथे सुंदरीकरण करणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मधील नवघर जुना तलाव येथील उद्यानामध्ये लोकांसाठी बसण्याची सोय करणे
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.03 मधील विविध ठिकाणी तुटलेले स्लॅब, गटार, सी.सी. रस्ता, फुटपाथ यांची दुरुस्
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.2 येथील आर.एन.पी. पार्क उदयान आणि जैसल पार्क येथील ओस्तवाल ऑनेक्स बिल्डीं
28-01-2022

PWDनवघर गाव प्रविण पाटील ऑफिस समोरील सार्वजनिक शौचालय ते कुणाल कुटीर बिल्डींग पर्य्ंत (मच्छी मार्क
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.18 मधील आरक्षण क्र.314 येथे सामाजिक सभागृह समाजमंदिर बांधणे. (भाग - 2)
28-01-2022

PWDWO.201 भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.5 मध्ये सिध्दी कृपा ते नर्मदा आशिष येथे गटार रस्त्याच्या समांतर बनवि
28-01-2022

PWDप्रभाग क्र. 13 मधील घोडबंदर गाव व रेतीबंदर येथे व्यायाम शाळेमध्ये व्यायामाचे साहित्य उपलब्ध करुन
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) मोर्वा ब्राम्हणदेव नगर येाीलि धोकादायक शौचालय तोडुन मटेरियल उचलणे.
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) येथील टाऊन पार्क शिवार गार्डन येथे श्री गणेश मुर्तीचे विर्सजन करीता कृ्त्रिम तल
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) येथील जॉगर्स पार्क येथे श्री गणेश मुर्तीचे विर्सजन करीता कृ्त्रिम तलाव तयार करण
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) आरक्षण क्र. 134 मधील इमारतीमध्ये तळ मजल्यावर आरोग्य विभागामध्ये नविन विद्युत कामे करणे
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) सुभाषचंद्र बोस मैदानामध्ये करीता कृ्त्रिम तलाव तयार करणे (सर्वे धर्मिय उत्सव मंडप)
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक बोर्ड लावणे. (प्रभाग समिती निधी)
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 04 तलाव येथील प्रभाग कार्यालय क्र. 03 येथे सुंदरीकरण करणे. (नगरसेवक निधी)
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 04 येथे दिपक अपार्टमेंट ते मच्छी मार्केट येथे गटाराची पुर्नबांधणी करणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 11 मधील बादशाह मैदान(आरक्षण क्र. 117) येथे नविन गेट बनविणे. (नगरसेवक निधी)
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.11 मध्ये नवघर येथे श्री. समर्थ कृपा बंगला ते सोलंकी अपार्टमेंट पर्यंत सी.
28-01-2022

PWDमौजे उत्तन येथील घनकचरा प्रक्रिया Carbophenyl Powder, DP, Imidacloprid 0.5 % R.B
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 2 मधील प्रशांत हॉटेल ते बंदरवाडी नाक्यापर्यंत फुटपाथचे नुतनीकरण करणे
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) येथील ओल्ड गोल्डन नेस्ट संकुल येथील रो हाऊस 18 ते 22 येथे नविन गटार बनविणे व क्विन्स
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 7 मधील महानगरपालिकेच्या शेडचे सिलिंगचे काम करणे. (प्रभाग समिती निधी)
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 7 मधील जनता नगर येथील महानगरपालिका शेडचे अंतर्गत काम करणे. (प्रभाग समिती निध
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 17 मध्ये चार ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे.
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 16 मधील शांतीगार्डन येथे दिशादर्शक फलक बसविणे. (प्रभाग समिती निधी)
28-01-2022

PWDरा.म.क्र. 08 वरील काशिगांव येथील रस्त्यावर माता रमाबाई आंबेडकर प्रवेशद्वार बांधणे.
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र. 14 मधील डाचकुल पाडा तय्यबा नगर येथील शौचालय रिपेंरींग करणे. (प्रभाग समि
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 07 मधील मैना मेन्शन ते शुभ लक्ष्मी इमारती पर्यंत गटार दुरुस्ती करणे. (प्रभाग 
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) येथील शिवसेना गल्ली, राजेश हॉटेल गल्ली स्टेशन रोड येथे विविध ठिकाणी स्टेनलेस वॉटर कुल
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.20 शांतीनगर मधील विविध ठिकाणी पाणपोई बांधणे. (नगरसेवक निधी)
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मध्ये वॉटर कुलर बसविणे. (प्रभाग समिती निधी)
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील प्लेझंट पार्क काशिमिरा रस्ता ते सिल्व्हर क्राऊन इमारत पर्यंत फ
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 साईबाबा नगर मधील नटवर दर्शन ते संजय पार्क सिमेंट रस्ता बनविणे. (प्रभाग
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 3 मधील कस्तुरी पार्क येथील रेखा सदन इमारती येथे सुंदरीकरण करणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 मधील आर.एन.पी. पार्क येथे झाडंाना कठढे, बांधुन नागरीकांसाठी बैठक बनविण
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 मधील नवघर रोड वरील राहुल विद्या निकेतन, शाळेसमोरील भिंत व आर.एन.पी. पार
28-01-2022

PWDमिरारोड (पुर्व) प्रभाग क्र.15 मधील प्लेझंट पार्क काशिमिरा रस्ता ते सिल्व्हर क्राऊन इमारत पर्यंत फ
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र.02 मधील जैसल पार्क चौपाटी वरील गुलाब बाग येथे स्टेनलेस स्टीलची ग्रील बसव
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 03 सरस्वती नगर येथील लोकमान्य टिळक सभागृह पहिल्या मजल्यावरील जिमसाठी स
28-01-2022

PWD.म.क्र. 08 वरील निलकमल नाका जनतानगर येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशद्वार बांधणे.
28-01-2022

PWDघोडबंदर प्रवेशद्वार येथे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ब्रॉन्झ चा अश्वारुढ पुतळा उभारणेसाठ
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 5 मध्ये विविध ठिकाणी तुटलेल्या स्लॅब गटार, सी.सी. रस्ता, फुटपाथ याची दुरु
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र. 24 मधील उत्तन स्मशानभूमी येथे विधी शेडचे बांधकाम करणे.
28-01-2022

PWDआरक्षण क्र. 353 बगीचा मध्ये समाजमंदिर बांधणे. (आमदार निधी)
28-01-2022

PWDरा.म.क्र. 8 मांडवी पाडा एस.ऐ. इंटरप्रायझेस ते विशाल डेरी पर्यंत सी.सी. रस्ता आणि रस्त्यालगत हाफ चेनल
28-01-2022

PWDरा.म.क्र. 8 मांडवी पाडा श्री. श्रध्दा वेलफेअर सोसायटी (इलेक्ट्रीक पोल क्र. 055020) ते शिवभोवा सोसायटी ऑफ
28-01-2022

PWDरा.म.क्र. 8 मिनाक्षी नगर गोपाल सिंग कम्पाऊंड ते सुर्यकोत हारवते यांच्या घरापर्यंत ते पवार कीड्स श
28-01-2022

PWDरा.म.क्र. 8 रफिक पटेल कॉलेज मांडवी पाडा ते जाधव निवास मागील नाल्यालगत डी.पी. रस्ता लगत गटार बांधणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. 05 मधील विविध ठिकाणी गटारावरील स्लॅब, गटार, सी.सी. रस्ता, फुटपाथ ची दुरुस्
28-01-2022

PWDमुख्य कार्यालय तिसरा मजला सामान्य प्रशासन विभागासाठी फर्निचर करणे.
28-01-2022

PWDमुख्य कार्यालय तिसरा मजला आस्थापना विभागासाठी पार्टीशन करणे.
28-01-2022

PWDभाईंदर (प.) प्रभाग क्र.01 मधील शास्त्री नगर, नेहरु नगर येथे गटार व सी.सी. रस्ते करणे.28-01-2022